Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЧастина присудка
Читайте также:
  1. Агробізнес як складова частина підприємництва. Особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві.
  2. Від чого помирає більша частина дітей при типі смертності немовлят А?
  3. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  4. Інформаційна частина методичної розробки
  5. Ї Частина 1
  6. Основна частина - хв
  7. Патогенні прокаріоти. (Частина 1).
  8. Теоретична частина
  9. Теоретична частина
  10. Теоретична частина

Privatization is transferring the Приватизація полягає в передачі

production of goods and services виробництва товарів і послуг із

from the public to the private sector приватного в суспільний сектор.

Додаток

I remember attending his lecture Я пам'ятаю відвідування його лекцій з

on economics економіки.

З прийменником for, in

There is no harm in doing it Немає ніякої шкоди в тому, щоб

зробити це.

Означення

а) праве з прийменником of, for

Money is ideal unit for expressing Гроші - це прекрасна одиниця для

the value of all the commodities вираження цінності всіх товарів.

б) ліве означення

перекладається іменником і прикметником, показує призначення предмета.

Advertising agencies work overtime Рекламні агентства працюють понаднор-

and spend millions of dollars to мово і витрачають мільйони долларів щоб

create advertisements that will створити рекламу, яка приверне вашу

attract your attention. увагу.

5. Обставина(завжди з прийменниками in, upon, on, before, after, by, without )

перекладається дієприслівником або прийменник+ іменник.

after (on) + working працюючи (після роботи) на заводі

by + improving efficiency поліпшуючи ефективність

із поліпшенням ефективності

in + creating the shortage of money створюючи (при створенні) грошовий

дефіцит

on + reaching a certain age досягаючи (при досягненні) певного віку

without + reducing prices без зниження (не знижуючи) цін

 

EXERCISES (Вправи)

Ex. 1. Визначите форми герундія.

Improving, being improved, having produced, being produced, reducing, having been reduced, making, being described, having been provided.

 

Ex. 2. Утворіть форми герундія від таких дієслів.

Зразок: to spend - spending, being spent, having been spent.

To reach, to use, to retail, to add, to send, to sell, to write.

 

 

Ex. 3. Перекладіть речення з герундієм на українську/російську мову в функції:

а) підмета

1.Seeing is believing. 2. Introducing new products requires a heavy outlay advertising.3. In many instances estimating future sales volumes is the responsibility of the marketing manager.4. Repeating English grammar is necessary for the students.5. Sending goods to Paris should be as easy as sending them to Birmingham.6. Paying a cheap price for the transport of antique items will almost inevitably lead to damage.7.Ariving at the correct terms of sale is an important part of marketing strategy and can help to establish goodwill with customs overseas.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты