Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика проведення ревізії операцій на поточному рах. під-ва в банку.
Читайте также:
  1. V. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ І СПОРТИВНИХ СТРІЛЬБ
  2. V. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
  3. Авторская методика С. П. Розова
  4. Вторая методика создания целительского пространства
  5. Джерела інформації, нормативно-правова база при ревізії операцій на поточному рах. в іноземній валюті.
  6. Економічні категорії “потреби” та “блага” в учбовому курсі загальноосвітньої школи. Проблема безмежності потреб та обмеженості благ: методика пояснення.
  7. Журнал господарських операцій за грудень
  8. З охорони праці під час проведення навчальних занять у швейній майстерні
  9. Завдання , основні напрями та джерела інформації для проведення ревізії витрат на виробництво.
  10. Завдання і напрями ревізії грошових коштів.

Починаючи ревізію, ревізор повинен ознайомитися з особливостями організації безготівкових розрахунків ревізованого підприємства, облікового процесу, з'ясувати, які саме рахунки від­крито ним, в яких банках. Треба врахувати, що підприємства можуть мати кілька поточних рахунків, бюджетний, валютний рахунки в різних установах банків, тому облікова інформація по господарських операціях повинна систематизуватися в поточно му обліку окремо з кожного рахунку, відкритого в банку.

Етапи контролю і методика їх здійснення:

1. Перевірка тотожності залишків у виписках банків з поточного рахунку з даними обліку по рахунках 31 “Рахунки в банках”, застосовуючи метод порівняння даних ; журналом-ордером № 1, Книгою головних рахунків станом на 1 число місяця.

2. Контроль наявності всіх виписок банку і первинних документів до них за кожним поточним рахунком у банку, їх достовірності як банківських документів.

Це найбільш трудомісткий процес контролю, бо здійснюється суцільно з усіх операцій. Тут застосовуються такі методичні прийоми:

• візуальна перевірка наявності документів;

• нормативна перевірка на відповідність правилам оформлення банківських документів;

• зустрічна перевірка в банках при підозрі на їх недостовірність, а також при виявленні відсутності окремих виписок банків чи відповідних первинних документів до них;

• арифметична перевірка на правильність установлення за лишків, загальних оборотів по кожній виписці банку.

3. Перевірка своєчасності здійснення операцій по зарахуванню банком грошових коштів на поточний рахунок підприємства та по перерахуванню за призначенням.

Для цього треба порівняти дати надходження документів до банку з датами здійснення операцій по виписках банків з поточних рахунків. Ураховуючи, що майже вся банківська система перейшла на комп'ютерну форму обліку, усі документи, які надій шли за операційний день, повинні бути проведені в цей самий день, а після операційного дня — наступного дня. Особливу увагу варто звернути на своєчасність здійснення операцій по розрахунках з бюджетом та прирівняних до них платежів.

4. Перевірка обґрунтованості використання грошових коштів з поточного рахунку підприємства. До основних прийомів контролю слід віднести: аналіз боргових зобов'язань за видами і терміном виникнення; які з них фактично починаються першочергово; аналіз використання грошових коштів на попередню оплату, аванси постачальникам; різного виду фінансові вкладення з огля­ду на безпосередній зв'язок з виробничою діяльністю підприємст­ва та його фінансовими можливостями.5. Перевірка обґрунтованості списання грошових коштів безпосередньо на витрати виробництва.

Джерелами Інформації для контролю є бухгалтерські записи в Журналі-ордері №1 за К-том рах. 31 з Д-ту 23, 24, 25, 91, 92, 93.

6. Перевірка операцій при розрахунках акредитивами, чекам з лімітованих чекових книжок.

При наявності таких видів розрахунків треба перевіряти відповідність залишків та оборотів по виписках банків з реєстрами бухгалтерського обліку, повноту і своєчасність використання акредитива, повернення невикористаних залишків, повно ту оприбуткування матеріальних цінностей від постачальників, звернувши увагу, чи немає подвійної оплати.

7. Перевірка операцій по валютному рахунку підприємства. Методика перевірки така сама, як і поточного рахунку, але з урахуванням особливостей облікового процесу подібних операцій валютних розрахунків.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты