Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПеревірка розрахунків з підзвітними особами.
Читайте также:
  1. Вказати напрями перевірки розрахунків з бюджетом по прибутковому податку із ЗП.
  2. Задача 2.1. Перевірка перерізу згинального елемента
  3. Задача 3.2. Перевірка стійкості центрально стиснутого стержня
  4. Задача 4.1. Перевірка міцності позацентрово навантаженого стержня
  5. Задача 4.3. Перевірка стійкості позацентрово стиснутого стержня з площини дії моменту
  6. Задача. 4.2. Перевірка стійкості позацентрово стиснутого стержня в площині дії моменту
  7. ІV. Перевірка додержання законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
  8. Контроль розрахунків з претензій та відшкодуванню матеріальних збитків.
  9. Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами
  10. Основні напрями перевірки розрахунків з податку на додану вартість.

Спочатку ревізор знайомиться з організацією та видами розрах., що здійснюються через підзвітних осіб і зумовлені специфічною д-тю під-ва.

Джерелами інформації служать Журнал 3, відомість 3.2 та первинні док-ти до них. Для повноти перевірки руху готівки через підзвітних осіб ревізор використовує дані Журналу 1, відомість 1.1, касової книги та ін. касових док-тів.

Контроль використання грошей, виданих підзвіт передбачає перевірку наступних питань:

1) чи існувала дійсна потреба використовувати готівку на оплату робіт, послуг чи придбання запасів;

2) чи оприбутковано і відображено в обліку придбані підзвітною особою цінності;

3) чи не завищені ціни придбаних товарів, чи дотримано встановлені обмеження закупки для 1 продавця протягом 1 дня за 1 авансовим звітом;

4) чи своєчасно здано невикористані кошти до каси (не пізніше 1 робочого дня).

Послідовність і основні напрями контролю:

1. Контроль дотримання правил видачі авансів підзвітним особам здійснюється за методом нормативної перевірки за дата­ми видачі з каси, обсягами сум, цільовим призначенням.

2. Перевірка доцільності, правомірності та правильності офор­млення відряджень окремих працівників. При цьому доцільно за­стосовувати методи аналізу та логічного взаємозв'язку виробничої д-ті підприємства, виконуваної роботи і компетенції підзвітної особи, цільового завдання і строків відрядження, фактичного виконання.

3. Контроль авансових звітів на повноту та достовірність документів з витрат, які підлягають відшкодуванню підзвітним особам, оформлення документів та авансових звітів. Здійснюється візуальна перевірка наявності основних реквізитів документів відповідно до чинного законодавства про документацію подібних операцій.

4. Перевірка правильності визначення розмірів відшкодуванням витрат на відрядження по авансових звітах. Особлива увага звертається на дотримання встановлених законодавством норм добо­вих при відрядженнях у межах країни і за кордон при включенні в документи на оплату житла вартості харчування в готелях.

5. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів у журналі-ордері № 3 і відомості 3.2 при відображенні операцій з видачі авансів, повер­нення надлишкових невикористаних сум, списання за рахунок відповідних джерел коштів.6. Закінчуючи перевірку операцій по розрахунках з підзвітними особами, ревізор за допомогою арифметичної перевірки здійснюється контроль залишків та оборотів в розрізі окремих підзвітних осіб та в цілому по субрахунку 372.

7. Перевірка стану контролю бухгалтерії за своєчасністю роз­рахунків (контроль термінів здачі авансових звітів та невикорис­таних залишків авансів). Відповідно до чинного законодавства підзвітні особи повинні в триденний термін після закінчення строку відрядження здати до бухгалтерії авансовий звіт. У разі порушення цього терміну вся сума виданого підзвітній особі авансу зараховується як перевищення ліміту грошей у касі, що підлягає сплаті в дохід бюджету.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 18; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты