Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 1.1.1.
ТЕМА: Вивчення психофізіологічного стану учня в процесі трудового і професійного навчання.

МЕТА: Навчитися визначати психофізіологічний стан учня в трудовому навчанні за допомогою відповідної методики та його вплив на результати навчальної і трудової діяльності школяра.

ЧАС: 2 години аудиторних занять і 2 години самостійної роботи.

ЗВІТ: письмовий звіт за вказаними питаннями «Порядку виконання роботи» та співбесіда після його перевірки.

ЛІТЕРАТУРА: 13, 47, 93, 101, 121, 137, 152, 164, 236.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ.

1. Опрацювати лекційний матеріал та відповідну літературу і дати письмові відповіді на запитання.

1.1. Від чого залежить психофізіологічний стан працюючої людини?

1.2. Які показники характеризують психофізіологічний стан людини ?

1.3. Як залежить продуктивність праці учня від його психофізіологічного стану?

2. Ознайомитись з методикою вивчення психофізіологічного стану людини (Додаток 1.1.1.1).

3. Підготувати “Опитувальний лист ПФС”, “Бланк опитувальника ПФС”, таблиці для занесення результатів вивчення психофізіологічного стану учня визначеного класу (Додаток 1.1.1.1.).

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

1. Отримати у викладача допуск до виконання роботи при наявності підготовленого матеріалу та виконаного завдання для самопідготовки.

2. Визначити учня для вивчення його психофізіологічного стану (бажано брати учня 7-9-х класів).

3. Провести вивчення психофізіологічного стану відібраного учня визначеного класу за допомогою опитувального листа методики ПФС, наведеного в додатку 1.1.1.1.

4. Перевести отримані результати дослідження учня в 7-бальну систему і записати їх до “Бланку опитувальника ПФС” оптанта (форма “Бланку ...”наведена в таблиці 1.1.1.1) (виконується дослідником).

5. Підрахувати середні показники ПФС учня за 3‑ма групами (Ха, Хb, Хc) і результати записати в нижній ряд “Бланку опитувальника ПФС”(таблиця 1.1.11) (виконується дослідником).

6. Отримані середні показники дослідження ПФС (Ха, Хb, Хc) кожного учня класу, які отримані всіма студентами групи, занести до зведеної таблиці 1.1.1.2.

7. Провести розрахунки таких статистичних показників ПФС учнів, як середнє арифметичне (М), дисперсія (D) і середнє квадратичне відхилення (б) за формулами 1.1.1.1 і 1.1.1.2. Отримані результати занести до таблиці 1.1.1.3.

8. На основі результатів вивчення психофізіологічних станів учнів визначеного класу зробити висновок про емоційний фон, рухливість нервових процесів і психологічно-трудові особливості як кожного учня, так і всієї групи обстежених. Результати дослідження певного учня занести до діагностичної карти особистості (ІНДЗ -1) і використати при складанні психофізіологічної характеристики учня, якого досліджували.

 

ДОДАТОК 1.1.1.1.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты