Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаFUTURE PERFECT
Читайте также:
  1. Ex 11 Open the brackets putting the infinitive in the Future Perfect.
  2. FUTURE CONTINUOUS
  3. New campus to train for future
  4. PERFECT TENSES
  5. Point out the most important factors in choosing your future job.
  6. Present Perfect Continuous
  7. Recent results and the future
  8. The Chinese perfect the art of bronze casting
  9. THE PRESENT PERFECT

Future Perfect Tenseвживається не досить часто, як правило, коли мовець хоче підкреслити, що певна дія буде завершена до певного моменту в майбутньому: Our doctor will have advised you before leave. – Наш лікар проконсультує вас перед тим, як ви поїдете. You will have received the schedule by 5 o’clock. – Ви отримаєте розклад до п’ятої години.

КострукціяFuture Perfectв українській мові відповідає дієслову майбутнього часу доконаного виду.

Ознака:

Допоміжне дієслово to have y Future Simple (shall have, will have) + смислове дієслово у формі дієприкметника минулого часу (Participle IІ).

Обставини часу: till the end of the next week, to the 1st of April, by 6 o’clock: Mary Smith will have prepared her report on this problem by 1st of March. – Мері Сміт підготує доповідь з цієї проблеми до першого березня. I shall have written an autobiographical sketch by 2 p.m. - Я напишу автобіографію до 14 години.

Заперечні форми (Negative Sentences).

Заперечні форми часів групиPerfect утворюються з використанням заперечної частки not, що йде після допоміжного дієслова to have, вжитого в особовій формі, перед смисловим дієсловом у формі Participle II. Редукована форма заперечення вживається здебільшого як розмовний варіант. Порядок слів у реченні прямий: She has not participated in any congresses, conferences before. – Вона раніше не брала участі в якихось конгресах, конференціях. He hadnot visited London before, and so the city was new to him. – Раніше він не відвідував Лондон, тому тому це місто було для нього новим, незнайомим. You will have not received the schedule by 5 o’clock. – Ви не отримаєте розклад до п’ятої години.

Питальні форми (Interrogative Sentences)

Питальні форми Perfect Tensesутворюються з використанням відповідних форм дієслова to have, вжитого в особовій формі та відповідному часі, яке, в залежності від типу запитання, знаходиться або в абсолютному початку речення (загальні запитання) або йде після питального слова (спеціальні запитання); далі йде підмет, виражений іменником, займенником, словосполученням тощо, та смислове дієслово у формі дієприкметника минулого часу (Participle ІI): Have you ever met her before? – Чи раніше ви її колись зустрічали? Will you have received the schedule by 5 o’clock? – Чи отримаєте ви розклад до п’ятої години? Had the nurse completed a series of routine medical tests before Dr. Berman came into the ward. – Чи закінчила медсестра низку стандартних медичних тестів, коли доктор Берман увійшов до палати? What has he redone in this experiment? – Що він переробив у цьому експерименті? Запитання до підмета: Who has ever been to London?Хто бував у Лондоні ?
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты