Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Читайте также:
  1. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Філософія свободи Ф. Хайека
  2. Загальна та гранична корисність. Закон спадної граничної корисності
  3. Загальна хар. Провідних шкіл та течій економ. Думки.
  4. Загальна характеристика аграрного права Співтовариства
  5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
  6. Загальна характеристика господарського договору
  7. Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.
  8. Загальна характеристика ліцензування
  9. Загальна характеристика політики захисту споживачів

 

Тема 1: Предмет та задачі психології як науки.

Приклади явищ, які вивчає сучасна психологія. Вивчення та розширення предмета психологія з найдавніших часів до нашого часу. Психологія як наука про душу. Психологія явищ свідомості. Поведінка як предмет психології. Психологія як наука про факти, закономірності та механізми психологічної діяльності. Розподіл психічних явищ на процеси, становища та явища особистості. Донаукова, філософська та наукова психологія.

Психологія як цілісна система наук, що розвивається. Фундаментальні та прикладні галузі психології. Загальні та спеціальні області психології. Комплекс задач психології в області:

1) виробництва та підвищення ефективності трудової діяльності людини;

2) охорона здоров'я людей;

3) функціонування та розвитку груп, колективів;

4) навчання і виховання.

Неможливість вирішення задач навчання та виховання без участі психологів.

Місце психології в системі наук. Зв'язок психології з усіма науками у нелінійній об'єктно орієнтованій класифікації Б.М. Кєдрова.

 

Тема 2. Основні етапи становлення психології як науки.

Виникнення психологічних знань. Психологія в часи античності. Анімізм як історично перше судження про душу. Перші матеріалістичні та ідеалістичні вчення про душу. Психологія у Середні Віки. Розвиток психології з епохи відродження до середини XIX сторіччя; вчення Р. Декарта про рефлекс, концепція Б. Спінози. Емпіризм та сенсуалізм. Асоціативна психологія та її розвиток.

Розвиток психології з середини XIX сторіччя до нашого часу. Теорія еволюції та її вплив на психологію. Психофізика; експериментальна психологія В. Вундта; тести та поява психології індивідуальних розрізнень. Період "відкритої кризи" у розвитку психології; становлення біхевіорізму, гештальт-психології, фрейдизму, їх подальша еволюція. Розвиток вітчизняної психологічної думки.

 

Тема 3. Методологічні та теоретичні основи психології

Становлення сучасних наукових поглядів на природу психічного. "Пояснювальна" та "розуміюча" психологія. Головні напрямки в зарубіжній психологічній науці біхевіорізм та необіхевіорізм, психоаналіз З. Фрейда і його розвиток в працях А. Адлера, К.Г. Юнга, К. Хорні, Г.С. Салівана, Е Фрома. Гештальтпсихологія. Когнітивна психологія. Гуманістична психологія та викладання її основних принципів в працях А. Маслоу, К Роджерса. Генетична психологія Ж. Піаже. Трансперсональна психологія. 

Тема 4. Методологічні принципи та підходи вітчизняної психології

Принципи розвитку, детермінізму, єдності, свідомості та діяльності в працях вітчизняних психологів. Особистісний принцип в психології. Системний підхід в психології. Взаємозв'язок теорії в історії в психології.


 

Тема 5. Методи психології

Проблема методу дослідження в психології. Класифікація методів психології, запропонована Б.Г.Ананьєвим. Методи організації наукового дослідження в психології. Методи збирання первісних даних. Спостереження та його види, критерії науковості спостереження. Самоспостереження. Експеримент та його види. Поняття незалежної перемінної. Види експерименту в психології. Природній експеримент. Діагностичні методи: опитування, анкетування, інтерв'ю, бесіда. Тексти та їх види.

Метод аналізу продуктів діяльності та сфера його застосування. Контент-аналіз.

Метод моделювання і його види.

Методи обробки та інтерпретації отриманих даних. 

Тема 6-7.Матеріальні основи психіки. Рефлекторна природа психічного.

Зв'язок психічних явищ з роботою мозку людини. Еволюція умовно-рефлекторного розуміння психіки з початку XX ст. до нашого часу. Вчення М.О. Берштейну про участь психіки в регуляції рухів. Принципи і механізми організації вищої нервової діяльності за І.П. Павловим. Концепція функціональної системи за П.К.Анохіним.

Загальна будова нервової системи людини, її центральна та периферійна частина. Будова головного мозку. Будова та принципи роботи нейрону. Поняття аналізатору. Локалізація вищих психічних функцій в корі великих півкуль мозку. Концепція системної локалізації функцій О.Р.Лурії.

Генетичні корені психіки та поведінки. Дослідження генотипних впливів на психіку на поведінку методом близнюків. Основні психологічні якості , що передаються людині генетичним шляхом.

 

Тема 8. Розвиток психіки у тваринному світі та становлення свідомості людини.

Виникнення психічного відображення у ході еволюції матерії. Сигнальний характер психічного відображення. Виникнення та розвиток нервової системи, її роль у розвитку психіки. Необхідність регуляції в ускладнених умовах середовища як основний механізм удосконалення психіки в ході еволюції.

Основні еволюційні етапи розвитку психіки та поведінки. Характеристика нижчого та вищого рівнів елементарної сенсорної психіки, перцептивної психіки, інтелектуальної психіки. Інстинктивна поведінка; навичка у тварин; інтелектуальна поведінка вищих тварин, її специфічні особливості.

Розвиток вищих психічних функцій людини. Передумову та умови виникнення свідомості. Основна різниця між психікою людини та тварини.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты