Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні відомості про дипломне проектування.
Читайте также:
  1. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  2. Відомості документального видатку товарів
  3. Відомості надходження товарів
  4. Відомості про вимірювальні прилади
  5. Відомості списання товарів
  6. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  7. Загальні вимоги
  8. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесфів
  9. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення
  10. Загальні вимоги з охорони праці.

Методичні вказівки

до виконання дипломного проекту

зі спеціальності 5.05050207

«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»

 

Складено викладачем Розглянуто та ухвалено на

Засіданні циклової комісії

______ Андропова Л.Л. спецмеханічних дисциплін

«____»___________20 р Протокол№___від «__»____20 р

Голова циклової комісії:

__________ Скрипнік А.Г.

 

Зміст

 

Вступ

1. Загальні відомості про дипломне проектування

2. Завдання для дипломного проектування

3. Методичні вказівки по складу і змісту пояснювальної записки та графічної частини

4. Методичні рекомендації по оформленню пояснювальної записки та графічної частини

дипломного проекту згідно з нормами ЕСКД і ЕСТД

Література

Додатки

 

Вступ

Дипломне проектування – це творча, самостійна робота, під час якої студенту необхідно показати вміння вирішувати інженерні задачі, користуватись науково-технічною літературою, математичними розрахунками, обчислювальною технікою.

Основна задача дипломного проектування – виконання повного аналізу і розрахунку конкретного пристрою. Одночасно переслідується і навчальна мета, що полягає в систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних та практичних знань студента, більш глибокому вивченні спеціального розділу окремих дисциплін.

Проект вважається виконаним, коли пояснювальна записка і весь графічний матеріал оформлені у відповідності з вимогами діючих стандартів.

Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обгрунтувань, розрахунків та якість оформлення несе студент – автор проекту.

Відомості, якими необхідно керуватися при виконанні схем, текстової інформації, наведені в стандартах, а також в іншій технічній літературі. Багато стандартів обновились, з’явилися нові стандарти (ДСТУ) по умовному позначенню елементів цифрової та аналогової техніки, оформленню текстової, програмної та схемної документації.

В даних методичних рекомендаціях здійснена спроба узагальнити основні положення проектування, дати загальний напрям до вирішення як окремих питань, і їх взаємозв’язку міх собою.

 

Загальні відомості про дипломне проектування.Тематика дипломних проектів.

Тематика дипломного проекта : «Проект організації і проведення капітального ремонту пристрою». В якості пристрою можуть бути: реактор, теплообмінник, відцентровий насос.

Дипломний проект виконується одним студентом.

Дипломний проект повинен складатися із пояснювальної записки і графічної частини.

Об’єм пояснювальної записки повинен містити 70-80 сторінок печатного тексту. Розділи і пункти розділів розташовуються в пояснювальній записці в той послідовності, яка визначена в дипломному завданні. Об’єм кожного розділу залежить від конкретної теми.

Графічна частина повинна складатися з креслень формату АІ (594х841 мм) в кількості 4 аркушів.

Мета і завдання дипломного проектування.

Дипломний проект є великою самостійною роботою студента. Основна мета цієї роботи - показати ступінь засвоєння студентом дисциплін, які передбачені учбовим планом, можливість самостійно вирішувати питання проектування сучасного обладнання підприємств галузі з техніко-економічним обгрунтуванням прийнятого рішення і успішно захистити підсумкову роботу в Державній кваліфікаційній комісії.

Захист дипломного проекту може бути успішним лише в тому випадку, коли студент відповідально поставиться до виконання дипломного проекту і виявить при цьому самостійність, наполегливість, працелюбність, а також вміння використовувати на практиці отриманні під час навчання теоретичні знання.В дипломному проекті студент повинен:

- визначити основні прийоми та перспективні напрями, щодо технічного

обслуговування, монтажу та ремонту пристрою;

- скласти відомость дефектів, графік планово-попереджувального ремонта;

- виконати перевірочні розрахунки відремонтованих вузлів та деталей пристрою;

- економічно обгрунтувати доцільність прийнятого рішення;

- розробити питання з охорони праці.

 

 

Завдання для дипломного проектування.

Тема дипломного проекту визначається викладачем спецдисциплін, з урахуванням реальних потреб виробництва, де працює або проходить практику студент.

Тема повинна освітлювати сучасний стан техніки і відповідати профілю

спеціальності «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості» і відноситися, як правило, до виробництв хімічної промисловості.

Тема проекту обговорюється на засіданні циклової комісії і затверджується заступником директора коледжу по навчальній роботі.

Завдання на дипломний проект становить бланк встановленого зразку. Після затвердження теми дипломного проекту приступають до уточнення завдань. Завдання уточнює керівник дипломного проектування, який назначається кожному студенту на період дипломування наказом по коледжу.

Під час уточнення дипломного завдання керівник проекту повинен прагнути до того, щоб зміст завдання відповідав використанню в дипломному проекті останніх досягнень науки і техніки, а обсяг завдання відповідав сучасним вимогам до дипломного проекту як по складності, так і по часу, який відводиться на проектування. Завдання, яке підписане керівником проекту, головою циклової комісії і затверджене заступником директора по навчальній роботі, видається студенту не менше ніж за два тижня до початку переддипломної практики.Необхідні зміни, виявлені в процесі проходження переддипломної практики, можуть вноситися в бланк завдання керівником проекту тільки після узгодження з цикловою комісією.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты