Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичні вказівки по оформленню пояснювальної записки дипломного проекту з нормами ЕСКД і ЕСТД
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  9. Б) нормами обслуговування
  10. Б) нормами обслуговування;

4.1. Загальні вимоги. Основні надписи.

Пояснювальна записка є текстовим документом, який містить в основному суцільний текст, а також таблиці, графіки і розрахунки.

У співвідношенні з ГОСТ 2.105.79 пояснювальну записку виконують печатним способом, на одній стороні аркуша формату А4 (297х210 мм) з висотою букв не менш 2,5 мм. Цифри і букви повинні бути чіткими.

Будь-який аркуш пояснювальної записки виконують на формах встановлених стандартами ЕСКД, тобто оформлюють рамкою і основним надписом, котрі розташовані на форматі А4 вдовж короткого боку листа по ГОСТ 2.301.68. Рамки і основні надписи виконують суцільними тонкими лініями по ГОСТ 2.303.68. чорною тушью або чорнилами. Необхідні для розуміння тексту схеми, таблиці, ескізи і креслення виконують на форматі А4. Допускається використовувати вкладиш для виконання схем таблиць, ескізів і креслень на форматах А3 (297х430 мм), такий вкладиш складається у формат А4 зображенням назовне. Відстань від рамки до меж тексту: у початку строк не менш 5 мм; у кінці строк – менш 3 мм. Відстань верхньої і нижньої строки тексту до верхньої або нижньої рамки форми повинно мати не менш 10 мм.

У співвідношенні з побудовою пояснювальної записки текст її поділяють на розділи і підрозділи. Розділи мають порядкові номера, підрозділи мають нумерацію у межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номеру розділу та підрозділу розділених крапкою. У кінці номеру підрозділу також ставиться крапка.

Кожний розділ пояснювальної записки починають з нового листа.

Приклад :

1 Загальні положення

1.1 Вихідні дані для проектування

4.2 Вимоги до оформлення титульного листа

2. Титульний лист є першим листом пояснювальної записки дипломного проекту.

3. Титульний лист виконують на листах формату А4 за формою встановленою у коледжі (Додаток Б)

4. Титульний лист має бути підписаний наступними особами:

- учнем, який виконав дипломний проект;

- керівником дипломного проекту;

- керівником циклової комісії спецмеханічних дисциплін

4.3 Вимоги до запису та оформлення змісту ПЗ.

(див. Методичні вказівки. Застосування стандартів ЄСКД і СПДБ у навчальному проектуванні. Загальні вимоги )

 

 

Графічна частина дипломного проекту складається з 4 креслень, виконаних на аркуші формату А1 (594х841 мм) ( шрифт – GOCT, ISOCPEUR, Arial) :Аркуш 1. Креслення розташування обладнання механічної майстерні

Аркуш 2. Креслення загального вигляду пристрою

Аркуш 3. Креслення загального вигляду складових частин та деталей

пристрою

Аркуш 4. Креслення загального вигляду складових частин та деталей

пристрою

 

При оформленні графічної частини дипломного проекту слід дотримуватись установлених стандартом ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) вимог для аркушів креслень проектної документації.

Вимоги оформлення креслень виконувати згідно методичних вказівок Застосування стандартів ЄСКД і СПДБ у навчальному проектуванні. Загальні вимоги до конструкторської документації - РПК ЛНУ, 2007, с. 44

 

 

Література

 

1 Фарамазов С.А. Техническое обслуживание и ремонт оборудования химических

производств. – М.: Химия, 1988. – 325 с.

2 Рахмилевич З.З., Разгин И.М., Фарамазов С.А. Справочник механика химических

и нефтехимических производств. – М.: Химия, 1985. – 592 с.

3.Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. -К.:Держнаглядохоронпраці України, 1998, -373с

4.Генкин А.Є. Оборудование химических заводов.- М.: Высшая школа ,1986, - 280с

5. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов.

Справочник.-Л.: Машиностроение , 1981, -328с

6. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии.- Л.: Химия,

1991,-352с

7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник.- Львів.: Афиша, 2002.- 320с.

8. Технологічний регламент виробництва згідно теми дипломного проекту

 

 


Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений підрозділ

«Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

 

____загальнотехнічних і спецмеханічних дисциплін

(повна назва циклової комісії)

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 38; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты