Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЧастини
Читайте также:
  1. Влаштування, устаткування і утримання продовольчого складу військової частини.
  2. Загальна тенденція динаміки технологічної структури ОФ характеризується поступовим збільшенням їх активної частини.
  3. Знайти площу частини площини , вирізаної координатними площинами.
  4. Обчислити , де σ –верхня сторона частини поверхні , що відтинається площинами і розміщена в першому октанті.
  5. Оформлення текстової частини
  6. Під час збору, виїзду, прямування на пожежу (аварію, стихійне лихо, заняття) i повернення до частини
  7. Постановка задач дослідницької частини роботи
  8. Пункт зв'язку пожежної частини (окремого поста), центральний пункт пожежного зв'язку гарнізону пожежної охорони. Загальні вимоги
  9. Система екологічного права: загальна, особлива і спеціальна частини екологічного права; основні інститути екологічного права.
  10. Склад, структура і динаміка дохідної частини бюджету держави

3.1 Пояснювальна записка.

За своїм змістом пояснювальна записка (ПЗ) повинна відпові­дати індивідуальному завданню на дипломне проектування.

ПЗ містить у собі чотири обов'язкових складо­вих частин: «Загальні положення» «Механічний розрахунок», «Ремонтна частина», «Економічна частина», перелік яких та вимоги до яких конкретизуються керівником відповідно до профілю спеціальності.

Орієнтовний порядок подання обов'язкових складових частин ПЗ:

І - титульний лист;

2 - завдання;

3 – пояснювальна записка (титульний лист);

4 - відомість проекту;

5 - загальні положення;

6 - механічна частина;

7 - ремонтна частина;

8- економічна частина.

Літературу, яку використовували вказують після кожного розділу «Загальні положення» «Механічний розрахунок», «Ремонтна частина», «Економічна частина».

 

3.2 Графічна частина

Аркуш 1. Креслення розташування обладнання механічної майстерні

Аркуш 2. Креслення загального вигляду пристрою

Аркуш 3. Креслення загального вигляду складових частин та деталей пристрою

Аркуш 4. Креслення загального вигляду складових частин та деталей пристрою

3.1.1 Титульний лист є першим листом дипломного проекту . Титульний лист виконують

на листі формату А4 за формою встановленою у коледжі (Додаток А) і повинен бути підписаний наступними особами:

- студентом, який виконав дипломний проект;

- керівником дипломного проекту;

- рецензентом дипломного проекту.

3.1.2 Завдання на дипломний проект становить бланк встановленого зразку (Додаток Б).

Завдання підписане керівником проекту, і затверджене головою циклової комісії, видається студенту не менше ніж за два тижня до початку переддипломної практики.

В завданні вказано перелік питань, які потрібно розробити, перелік графічного матеріалу, консультанти розділів проекту, календарний план виконання дипломного проекту.

3.1.3. Пояснювальну записку (титульний лист) виконують за формою встановленою у коледжі (Додаток В) , де вказано індекс дисципліни та порядковий номер студента за списком

Титульний лист повинен бути підписаний студентом , керівником та рецензентом дипломного проекту.

3.1.4 В відомості проекту вказано складові частини дипломного проекту за формою встановленою у коледжі (Додаток Г)3.1.5 «Загальні положення» містять такі розділи: вступ, вихідні дані для проектування, характеристика механічної майстерні, питання з охорони праці (Додаток Д).

В вступі вказують сучасний стан хімічної та нафтогазопереробної промисловості . Основні перспективні напрямки для подальшого розвитоку.

В вихідних даних для проектування вказують тему та технічні показники основного пристрою.

В характеристиці механічної майстерні потрібно перелічити , яким інструментом, підйомно-вантажними механізмами, парком верстатів забезпечена мехмайстрня

Питання з охорони праці виконувати згідно з методичних вказівок до виконання розділу « Охорона праці» дипломного проекту під керівництвом консультанта з ОП.

3.1.6 «Механічну частину» потрібно виконувати за зразком (Додаток Е), до якої включено наступні питання:

- призначення і область застосування пристрою;

- технічна характеристика пристрою;

- опис конструкції пристрою;

- можливі несправності при роботі пристрою.

Відпові на данні питання знаходяться в технічній документації на пристрій. Можливі несправності при роботі пристрою та дії по усуненню неполадок представляють в вигляді таблиці. 

Приклад:

Таблиця 1- Можливі несправності при роботі апарату

 

  Неполадки   Можливі причини виникнення неполадок   Дії персоналу та способи усунення неполадок
1.Підвищений нагрів (вищи 80ºС) корпус підшипника проміжної опори вала чи торцевого ущільнення; підвищений шум і вібрація при роботі апарату 1.Погане регулювання зазорів підшипників. 2.Перекос вала більш дозволеного. 3.Відсутність змазки підшипників. 4.Знос або руйнування підшипників. 1.Відрегулювати зазори.   2.Усунення перекосу вала.   3. Заповнення підшипників змазкою. 4. Заміна підшипника

 

3.1.7 Розділ «Ремонтна частина» (Додаток З) містить наступну структуру:

 

- ремонтна документація;

- підготовка пристрою до ремонту;

- послідовність розбирання пристрою;

- технологія ремонту;

- послідовність збирання пристрою;

- випробування пристрою після ремонту та здача в експлуатацію; - перевірочні розрахунки відремонтованих вузлів та деталей.

Ремонтна документація складається з підрозділів «Графік планово-попереджувальних робіт» та «Відомість дефектів». В підрозділі «Графік планово-попереджувальних робіт» потрібно дати визначення планово-попереджувального ремонту (ППР), визначити, які система ППР передбачає види ремонтних робіт, скласти графік ППР в вигляді таблиці.

Приклад:;

 

Таблиця 2 – Графік планово-попереджувальних робіт

 

Обладна-ння Періодичність ремонту   Планові ремонти по місяцям року   (1-12)   Простій у ремон-тах за рік, години Ефек-тивний фонд роботи, годин
Простій у ремонті  
ПР   КР    
Аппарат V=6,3 м3   ------   ----- К   П   П   П   П   П   359,04 8280,96
                                   

 В підрозділі «Відомість дефектів» потрібно скласти відомість дефектів.

Відомість дефектів складається для кожного виду обладнання, що необхідно ремонтувати вона є конкретним документом, від якого залежить якість ремонту.

Відомість дефектів складається в наступній послідовності:

- перераховуються дефекти по устаткуванню в цілому та надаєтьсянайбільш вірогідний засіб його виправлення:

- перераховуються дефекти по кожному вузлу з вказівками, які деталі необхідно замінити на нові, які необхідно відновлювати.

 

Приклад:

 

Таблиц 3 - ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт Реактор V=6.3м3 інв. _____

найменування обладнання

 

  Найменування вузлів і деталей, які підлягають ремонту   Перелік дефектів     Міроприятія по їх усуненню Необхідні матеріали та запчастини   Роботу буде проводити (найменування організації, ремонтного підрозділу)
Найменува-ння одиниця   кількість
  1. Редуктор   2. Мішалка   3. Корпус   4.Муфта   Зношування підшипників     Корозія маточини   Деформація болтів     Тріщина     Корозія   Корозія штуцерів     Зминання шпонкового пазу Деформація шпильок     Заміна   зачистити, напла-вити,зачистити,точіння   Заміна   Засвердлити на кінцях, зачистити, заварити,зачистити зачистити, напла-вити,зачистити Заміна     Виготовлення пазу     Заміна     Підшип- ник     електроди     болт   електроди свердло d=4мм електроди   штуцер     пруток s=10 мм     шт.     шт     шт   шт     шт   шт.     м                         0,5   Ремонтна бригада     Ремонтна бригада   Ремонтна бригада   Ремонтна бригада     Ремонтна бригада   Ремонтна бригада     Ремонтна бригада  

 

 

Підрозділи «Підготовка пристрою до ремонту»; « Послідовність розбирання пристрою»; «Послідовність збирання пристрою»; « Випробування пристрою після ремонту та здача в експлуатацію» виконувати згідно данних паспорта пристрою та технічної літератури.

 

Приклад:

Підготовка реактора до ремонту

 

Ремонт реактора здійснюється за розпорядженням начальника цеху з вказівкою обличчя, відповідального за підготовку і здачу устаткування в ремонт.

Реактор|обладнання| відключають від системи. Зупинене обладнання|обладнання| звільняють|визволяти| від середовища|середа| , продувають парою або повітрям, промивку|промивання| водою. Після|потім| цього реактор надійно відключають|відключати| від системи, встановлюючи заглуш|ки| на фланцевих з'єднаннях|сполучення,сполука| до запорної арматури або після |потім|неї..

Заглушки повинні мати добре помітний хвостовик з|із| нанесеним номером. Факт встановлення кожної заглушки реєст|рують| у вахтовому журналі|часопис|, де відзначають дати установки та подальшого|наступний| вилучення заглушки і указують|вказувати| прізвище виконувача. Заглушки ставлять чергові слюсарі, а у разі|в разі| великого об'єму|обсяг| робіт - слюсарі, виділені ремонтною базою заводу.

Подальша|дальший| підготовка реактора |обладнання| залежить від його конст|рукторських| особливостей|особливість|, конкретних умов і характеру|вдача| || ремонту, який потрібен Вона може включати промивку|промивання| і пропарювання, які чергуються між собою певну кількість разів, застосування|вживання| спеціальних ре|агентів і ін. Технологічна служба повинна видати виконувачам | ремонту офіційну довідку, що гарантує підготовку реактора до ремонту.

При капітальному ремонті апарата складається акт за певною формою|форма|, у якій підтверджується готовність апарата ||обладнання| і комунікацій до ремонту і обмовляються особливі запобіжні засоби при проведенні робіт .

Загальна|спільний| відповідальність за підготовку і своєчасну здачу у ремонт обладнання |обладнання| покладається на керівника цеху. Здача обладнання обладнування |обладнання| у ремонт здійснюється у відповідності з|із| вимогами ГОСТ 27.201—74. По затвердженій формі складають письмовий дозвіл на зварювальні та інші вогняні|вогневий,вогньовий| роботи, які будуть робитися на поверхні апарата. Такий дозвіл, підписаний головним інженером заводу (начальником цеху), візується представником| пожежної охорони, який до початку робіт та під час них перевіряє строге|суворий| дотримання всіх мір, обумовлених в оформленому дозволі і в загальних|спільний| правилах по техніці безпеки підприємства.

 

В підрозділі «Технологія ремонту» проводиться ремонт складових частин та деталей пристрою. У «Відомості дефектів» визначено дефектні частини вузлів та деталей, потрібно описати послідовність проведення ремонтних операцій за допомогою пристосувань та обладнання , що полегшують ремонт устаткування.

В подальшому виконують креслення загального вигляду складових частин та деталей пристрою, які ремонтують. А в підрозділі «Перевірочні розрахунки відремонтованих вузлів та деталей» проводять міцнісні розрахунки даних складових частин та деталей згідно з методичними вказівками до виконання курсового проекту з « Обладнання підприємств галузі» .

Приклад:

 

Ремонт корпусу реактора

 

Згідно з паспортними даними проводять ультразвукову дефектоскопію, для виявлення дефектів зварних швів корпусу, виміри товщини стінок, візуальний контроль механічних, корозійних, ерозійних і інших ушкоджень.

Виявляємо дефекти:

- тріщина зварного шва обечайки з днищем на відстані 50 мм;

- корозія на днищі в місці вихідного отвору;

- в місці з’еднання днища та обичайки ( пористость зовнішньої поверхні шва)

- забоїни, ріски на внутрішньої поверхні фланця.

 

а) Ремонт обичайки

 

Ремонт полягає у видаленні дефектих місць - накладенні нових швів, заварка тріщин, наплавлення металу.

Після відповідної оброблення крайок, зачищенню, знежирення й іншої підготовки дефектних місць, у залежності від виду і величини, виявлених дефектів виробляється:

- заварка тріщин усередині звареного шва, тріщин на основному металі;

Заварка тріщин робиться в наступній послідовності:

- кінці тріщин засвердлити свердлом діаметром 6-12 мм;

- зачистити дефектне місце металевою щіткою і шлифмашинкою на відстані не менш 50мм від дефекту;

- заварити підготовлене місце на 3-5 мм вище поверхні стінки,

- зачистити заподлицьо з поверхнею корпуса виправлене місце за
допомогою шліфування машинкою УШМ .

 

б) Ремонт фланця

Тріщини, забоїни й інші невеликі дефекти, глибина яких не перевищує 0,5 мм зводять з поверхні елементів шліфуванням по місцю ремонту.

 

Ремонт муфти

Визначаємо дефекти продольно- свьортної муфти :

- розроботка шпоночного пазу більш 10%.

 

а)Проведення ремонта полумуфт:

- зачищаємо шпон очний паз під наплавку шліфовальною машинкою;

- проводимо наплавку шпоночного паза аргоно – дуговою зваркою;

- збираємо муфту для обробки на токарно-гвинторізному верстаті;

- обробка (точіння наплавленого метала) отвору по внутрішній поверхні під номінальний розмір згідно допуска під посадку Н7;

- розбирання муфти на частини;

- фрезерування шпоночного пазу під необхідний розмір за допомогою дискової фрези.

- збираємо муфту для перевірки на радіальне біїння. Радіальне біїння перевіряємо індикатором і в випадку необхідності дефекти устраняємо проточкою. Допустиме біїння- не більше 0,02-0,03 мм.

 

б) Виготовлення шпильок:

- заготовку (пруток s=14мм) протачують під заданний розмір довжини на токарному станку ;

- на токарному станку нарізають різьбу М12 за допомогою плашки.

 

3.1.8 Розділ «Економічна частина» потрібно виконувати за зразком (Додаток И ) згідно з методичних вказівок до виконання розділу «Економічна частина» дипломного проекту під керівництвом консультанта з ЕЧ.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.039 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты