Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ Gen. Sing.
Читайте также:
  1. Complete this text about using a computer for word processing.
  2. Sing. Plur.

Magnii oxydum– оксид магнію

Hydrogenii peroxydum– пероксид водню

Aluminii hydroxydum– гідроксид алюмінію

Назви закисів утворюються за допомогою прикметника oxydulātus, a, um,що узгоджується з іменником-назвою хімічного елементу:

Nitrogenium oxydulātum– закис азоту (букв.: азот закисний)

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

Argentum, i n – срібло; серебро

Arsenĭcum, i n – миш’як; мышьяк

Aurum, i n – золото; золото

Bismuthum, i n – вісмут; висмут

Carboneum, i n – вуглець; углерод

Calcium, i n – кальцій; кальций

Cuprum, i n – мідь; медь

Ferrum, i n – залізо; железо

Hydrogenium, i n – водень; водород

Hydrargyrum, i n – ртуть; ртуть

Iodum, i n – йод; йод

Kalium, i n – калій; калий

Magnium, i n – магній; магний

Natrium, i n – натрій; натрий

Nitrogenium, i n – азот; азот

Oxygenium, i n – кисень; кислород

Phosphŏrus, i n – фосфор; фосфор

Plumbum, i n – свинець; свинец

Sulfur, ŭris n – сірка; сера

Zincum, i n – цинк; цинк

oxydum, i n – оксид; оксид

hydroxydum, i n – гідроксид; гидроксид

peroxydum, i n – пероксид; пероксид

anhydrĭcus, a, um – безводний; безводный

praecipitātus, a, um – осаджений; осажденный

reductus, a, um – відновлений; восстановленный

aсĭdum, i n – кислота; кислота

acetylsalicylĭcus, a, um – ацетилсаліциловий; ацетилсалициловый

acetĭcus, a, um – оцтовий; уксусный

ascorbinĭcus, a, um – аскорбиновий; аскорбиновый

citrĭcus, a, um – лимонний; лимонный

lactĭcus, a, um – молочний; молочный

nicotinĭcus, a, um – нікотиновий; никотиновый

 

Вправа І

Перекласти українською мовою:

1. Phosphŏrus radioactīvus. 2. Sulfur depurātum. 3. Pasta Zinci. 4. Hydrargyrum praecipitātum. 5. Aqua Plumbi. 6. Tabulettae carbōnis activāti. 7. Praeparāta Arsenĭci. 8. Zinc-insulīnum crystallisātum. 9. Tabulettae «Ferrocālum» obductae.

 

Вправа ІІ

Перекласти латинською мовою:

1. Осаджена сірка. 2. Пластир свинця простий. 3. Ртутна мазь. 4. Білий миш’як. 5. Спиртовий розчин йоду. 6. Відновлене залізо в желатинових капсулах. 7. Таблетки “Мікройод” з фенобарбіталом, покриті оболонкою. 8. Очна мазь тетрацикліну. 

Вправа ІІІ

Перекласти латинською мовою:

1.Азотна кислота, азотиста кислота. 2. Миш’якова кислота, миш’яковиста кислота. 3. Сірководнева кислота. 4. Концентрована хлористоводнева кислота. 5. Молочна кислота. 6. Таблетки нікотинової кислоти. 7. Розведена оцтова кислота. 8. Драже аскорбінової кислоти. 9. Мазь саліцилової кислоти.

 

Вправа ІV

Згадати модель назв оксидів. Перекласти латинською мовою в Nom. Sing. та Gen. Sing.:

1.Оксид магнію. 2. Пероксид водню. 3. Гідроксид кальцію. 4. Закис азоту. 5. Лінімент оксиду цинку. 6. Мазь пероксиду магнію. 7. Порошок гідроксиду алюмінію.

 

Вправа V

Перекласти українською мовою:

1. Recĭpe: Acĭdi benzoici 0,6

Acĭdi salicylĭci 0,3

Vaselīni 10,0

Misce, fiat unguentum

Da. Signa. Для змазування при мозолях

 

2. Recĭpe: Tabulettas Ferri reducti 0,2 obductas numĕro 20

Da. Signa. По 1 таблетці 3 рази на день

 

3. Recĭpe: Solutiōnis Acĭdi benzoĭci 1% 20 ml

Menthōli 0,75Zinci oxydi

Talci ana 15,0

Glycerīni

Spirĭtus aethylĭci 70% ana 20 ml

Misce. Da. Signa. Для змазування шкіри при свербінні

 

4. Recĭpe: Acĭdi hydrochlorĭci dilūti 15 ml

Detur. Signētur. По 10-15 крапель 2 рази на день під час їжи

 

5. Recĭpe: Magnesii peroxydi 0,25

Da tales doses numĕro 12

Signa. По 1 порошку 3 рази на день

 

 

Вправа VІ

Перекласти латинською мовою. Записати повністю і скорочено:

1. Візьми: Спиртового розчину йоду 10% 15 мл

Видай. Познач. По 2-5 крапель 3 рази на день

 

2. Візьми: Саліцилової кислоти 1,0

Етилового спирту 70% 50 мл

Видай. Познач. Для змазування шкіри

 

3. Візьми:Очищеної сірки 0,01

Цукру 0,2

Змішай, хай утвориться порошок

Видай такі дози числом 30

Познач. По 1 порошку 2 рази на день

 

4. Візьми: Жовтого оксиду ртуті 0,03

Вазеліну для очей 10,0

Змішай, щоб утворилась мазь

Видай. Познач. Для змазування повік

 

5. Візьми: Борної кислоти 1,0

Саліцилової кислоти 5,0

Оксиду цинку 25,0

Тальку 50,0

Змішай, щоб утворився порошок

Видай. Познач. Присипка для обробки ніг при пітливості

 

6. Візьми: Таблетки миш’яковистої кислоти, покриті оболонкою, числом 12

Видай. Познач. По 1 таблетці 3 рази на день

 

7. Візьми: Пероксиду магнію 0,5

Видати такі дози числом 12

Нехай буде позначено. По 1 порошку 3 рази на день

 

8. Візьми: Розведеної хлористоводневої кислоти 1 мл

Пепсину 2,0

Дистильованої води 100 мл

Нехай буде змішано, видано, позначено. По 10 крап. перед їжею

 Заняття 12. Хімічна термінологія. Haзви солей

Латинськi назви солей будуються за такою схемою:

катіон (іменник в Gen. Sing.) + аніон (іменник в Nom. Sing.)

Назва катіону завжди пишеться з великої літери. Це може бути хімічний елемент або лікарська речовина, назви яких є іменниками середнього роду другої відміни.Назва аніону пишеться з маленької літери. Утворюються латинські назви аніонів відповідно до українських назв за допомогою суфіксів

-as, ātis m (для солей вищого ступеню окислення); -is, ītis m (для солей нижчого ступеню окислення); -ĭdum, i n (для солей безкисневих кислот):

Magnii carbonas – карбонат магнію

Natrii nitris – нітрит натрію

Thiamini chlorīdum – хлорид тіаміну

Зверніть увагу на те, що іменники із суфiксами -as, ātis m та -is, ītis m належать до ІІІ відміни.

Назви аніонів основних солей утвоюються за допомогою префікса sub-, який в українському терміні відповiдає слову „основний”:

Bismŭti subnitras – основний нітрат вісмуту.

Назви органічних солей натрію та калію будуються іншим способом. На першому місці стоїть назва основи, на другому через дефіс пишеться з маленької літери слово “natrium” або “kalium”:

Сульфацил – натрій Sulfacylum - natrium

Обидва іменники відмінюються, тому в Gen. Sing. ця назва буде мати вигляд: Sulfacyli - natrii (Сульфацилу - натрію).

Назви складних ефірів будуються за тією ж моделлю, що і назви солей. Але є кілька відмінностей:

-українською мовою назва складного ефіру – це одне слово;

-на першому місці знаходиться назва органічного радикалу з характерним для нього суфіксом -yl- та закінченням -ium (вGen. Sing. -ii):

Methylii salicylas – метилсалiцилат

Aethylii chlorĭdum – етилхлорид

NB!Запам’ятайте назви хімічних сполук:

Cholrālum hydrātum (Chlorāli hydrāti), Chlorāli hydras (Chlorāli hydrātis)– хлоралгідрат

Coffeīnum-natrii benzoas (Coffeīni-natrii benzoatis)– кофеін-бензоат натрію

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

 

Amylii nitris – амілнітрит; амилнитрит

Methylii salicylas – метілсаліцилат; метилсалицилат

Phenylii salicylas – фенілсаліцилат; фенилсалицилат

Chlorālum hydrātum – хлоралгідрат; хлоралгидрат

Chlorāli hydras – хлоралгідрат; хлоралгидрат

Coffeīnum-natrii benzōas – кофеін-бензоат натрію; кофеин-бензоат натрия

Chloroformium, i n – хлороформ; хлороформ

Ephedrīnum, i n – ефедрин;

Ichthyōlum, i n – іхтіол; ихтиол

Lydāsum, i n – лідаза; лидаза

Platyphyllīnum, i n – платифілін; платифилин

aqua, ae f – вода; вода

destillātus, a, um – дистильований; дистиллированный

purificatus, a, um - очищений, очищенный

carbo, ōnis m – вугілля; уголь

activātus, a, um – aктивований; активированный

concentrātus, a, um – концентрований; концентрированный

dilūtus, a, um – розведений; разведенный

частотні відрізки

benz- – бензойна група; бензойная группа

hydr- – наявність водню; наличие водорода

naphth- – наявність нафталану; наличие нафталана

oxy- – наявність кисню; наличие кислорода

phth- – похідні фталевої кислоти;

производные фталевой кислоты

thi(o)- – наявність сірки; наличие серы

-yl- – речовина; вещество

-yl-, -ium – суфікс і закінчення назв радикалів;

суффикс и окончание названий радикалов

-(a)z-, – наявність азоту; наличие азота

-(a)zid- ---------

-(a)zol- ---------

-(a)zin- ---------

 

Вправа І

Записати латинською мовою в словниковій формі:

1. Фосфат. 2. Фосфіт. 3. Бромід. 4. Гідрохлорид. 5. Цианід. 6. Ацетат. 7. Гідроцитрат 8. Нітрит.

 

Вправа ІІ

Перекласти українською мовою:

1.Platyphyllīni hydrotartras 2. Bismŭthi subgallas 3. Calcii glycerophosphas 4. Hydrargyri oxycyanīdum 5. Barbitālum-natrium 6. Amylii nitris 7. Laevomycetīni stearas 8. Granŭla Retinōli acetātis 9. Terpīni hydras 10. Unguentum Hydrargyri 11. Linimentum Methylii salicylātis composĭtum 12. Chlortetracyclīni hydrochlorīdum 13. Unguentum Sulfacyli-natrii 14. Liquor Burŏvi seu liquor Aluminii subacetātis 15. Solutio Ristomycīni sulfātis 16. Tabulettae Kalii iodĭdi 17. Suppositoria cum Natrii hydrocarbonāte.

 

Вправа ІІІ

Перекласти латинською мовою:

1. Сульфат калію. 2. Нітрит натрію. 3. Основний ацетат свинцю. 4. Цианід ртуті. 5. Фенілсаліцилат. 6. Суспензія гідрокортизону ацетату. 7. Ізотонічний розчин хлориду натрію. 8. Мазь нітрату срібла. 9. Таблетки ампіциліну-натрію. 10. Осаджений карбонат кальцію. 11. Кофеін-бензоат натрію в таблетках. 12. Ректальні супозиторіі з гідрохлоридом папеверіну. 13. Мазь метилсаліцилату. 14. Теобромін-натрій із саліцилатом натрію.

 
 


Вправа ІV

Прочитати рецепти без скорочень. Перекласти українською мовою:

1.Rp.: Natrii tetraborātis 2,0

Chinīni hydrochlorīdi 1,5

Glycerīni 30,0

M.D.S. Для тампонів

 

2. Rp.: Natrii bromīdi 10,0

Barbitāli-natrii 3,0

Calcii lactātis 6,0

Codeīni phosphātis 0,2

Aq. dest. 200 ml

M.D.S. По 1 столовій ложці на ніч

 

3. Rp.: Thiamīni bromīdi 0,01

Ac. ascorbinĭci 0,1

Sacchări 0,3

M.f. pulv.

D.t.d.N. 60

S. По 1 порошку 3 рази на день

 

4. Rp.: Bismŭthi subnitrātis 0,25

Extr. Belladonnae 0,015

D.t.d.N. 10 in tab.

S. По 1 таблетці 2-3 рази на день

 

5. Rp.: Menthōli 0,1

Phenylii salicylātis 0,3

Ol. Vaselīni 10 ml

M.D.S. Краплі для носу

 

6. Rp.: Tab. Oleandomycīni phosphātis obd. 0,125 N 25

D.S. По 1 таблетці 4 рази на день

 

Вправа V

Перекласти рецепти латинською мовою:

1. Візьми: Розчину сульфацилу-натрію 30 % 50,0

Нехай буде видано

Нехай буде позначено. Для обробки слизової оболонки роту

 

2. Візьми: Відновленого заліза

Гліцерофосфату кальцію по 0,5

Змішай,нехай утвориться порошок

Дай такі дози числом 30

Познач. По 1 порошку 3 рази на день

 

3. Візьми: Розчину новокаіну 2% 50 мл

Розчину гідрохлориду адреналіну 1:1000 крапель XX

Нехай буде простерилізовано.

Нехай буде видано.

Нехай буде позначено. Для анестезії

 

4. Візьми: Фенобарбіталу 0,25

Бромізовалу 0,2

Кофеіну-бензоату натрію 0,015

Гідрохлориду папаверину 0,03

Глюконату кальцію 0,5

Змішай, нехай утвориться порошок

Дай такі дози числом 24

Познач. По 1 порошку тиричі на день

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 75; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.051 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты