Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиписування лiкарських форм з назвами рослин
Читайте также:
  1. ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН
  2. Вітер та його негативні наслідки для рослин.
  3. Залежність температури грунту від рельєфу, рослинності та снігового покриву
  4. Засоби зниження надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини
  5. ЗБІР РОСЛИН І ВИГОТОВЛЕННЯ ГЕРБАРІЮ
  6. Значення води в житті рослин
  7. Надходження радіонуклідів у рослини з ґрунту
  8. Надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини
  9. Опромінення насіння і рослин з метою одержання нових сортів

(для самостійного позааудиторного вивчення)

 

У ботанiчнiй номенклатурi назви рослин вiдрiзняються вiд iх назв у фармацевтичнiй термiнологiї. У ботанiчнiй номенклатурi застосовуються повнi ботанiчнi назви рослин, а в фармацiї – назва лiкарськоï сировини:

 

Ботанiчна назва Фармацевтична назва

Valeriāna officinālis Valeriāna, ae, f

валерiана лiкарська

Atropa belladonna Belladonna, ae, f

красавка, беладонна звичайна

Ботанiчна назва рослини складається з двох частин: назви роду та видового означення. У фармацевтичних термiнах для позначення рослинної сировини використовується або назва роду, або видове означення. Назва рослинноï сировини завжди пишеться з великоi лiтери:

tinctūra Valeriānaе – настойка валерiани

Iнодi весь ботанiчний термiн є назвою рослинної сировини. Щоб визначити такi випадки слiд керуватися українським термiном:

трава адонiсу весняного – herba Adonĭdis vernālis

лист перцевоi м’яти – folium Menthae piperĭtae

м’ятна олiя – oleum Menthae

NB! У назвi Strychnos nux-vomica – „чилiбуха, блювотний горiх”, назвою рослинної сировини може бути перша або друга частина ботанiчного термiну: tinctūra Strychni – „настойка чилiбухи”, або tinctūra Nucis vomĭcae – „настойка блювотного горiха”.

Звернiть увагу на те, що назви дерев та великих кущiв – жiночого роду: Pinus, i, f; Amygdălus, i, f.

 

Нагадуємо модель утворення назв вiдварiв та настоiв:

decoctum (infūsum) + назва органу рослини + назва рослинної сировини

 

Назви кореню, кореневища, трави, кори в цих термiнах вживаються в однинi; назви листя, квiток, бруньок, плодiв – у множинi:

infūsum foliōrum Digitālis – настiй листя дигiталiсу

decoctum cortĭcis Quercus – вiдвар кори дуба

У рецептi з назвами вiдварiв та настоїв вживаються два цифрових позначення: перше – для кiлькостi сухоï речовини (в грамах), друге – для кiлькостi одержаноï лiкарськоï форми (в мiлiлiтрах). Iнодi перед першим позначенням вживається прийменник ex (iз):

Recĭpe: Infūsi radĭcis Althaeae ex 6,0‑150 ml

Звернiть увагу на особливостi виписування зборiв (species, ei, f). Термiн “збiр” вживається тiльки в множинi: species (Nom. Pl.) vitaminōsae (Nom. Pl.) – вiтамiнiзований збiр, species laxantes – проносний збiр. Тому в рецептi цей термiн вживається в Gen. Plur:Recĭpe: Speciērum antipyreticārum 100,0

Звернiть увагу на фразу “Змiшай, хай утвориться збiр” – Misce, fiant species.

Багато назв лiкарських препаратiв утворено вiд назв рослин (алкалоїди, глiкозиди та iн.), особливостi правопису котрих вони зберiгають:

Menthōlum (Mentha) – ментол

Hyoscyamīnum (Hyoscyamus) – гiосцiамiн

Ephedrīnum (Ephedra) – ефедрин

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

Adonis, ĭdis m – адоніс весняний; адонис весенний

Aloë, es f – алое; алоэ

Althaea, ae f – алтея; алтэй

Crataegus, i m – глід; боярышник

Digitālis, is f – дигіталіс, наперстянка; дигиталис, наперстянка

Ginseng – женьшень; женьшень

Glycyrrhiza, ae f – солодка; солодка

Helichrysum arenarium – цмин пісковий; бессмертник песчаный

Frangŭla, ae f – крушина; крушина

Leonūrus, i m – пустирник; пустырник

cortex, ĭcis m – кора; кораflos, oris m – квітка; цветок

fructus, us m – плід; плод

radix, icis f – корінь; корень

rhizōma, ătis n – корневище; корневище

semen, ĭnis n – насіння; семя

Strychnos nux-vomĭca – чилібуха, блювотний горіх;

чилибуха, рвотный орех

Strychnos, i f – чилібуха; чилибуха

Betŭla, ae f – береза; береза

Eucalyptus, i f – евкаліпт; эвкалипт

Quercus, i f – дуб; дуб

Rosa, ae f – роза, шипшина; роза, шиповник

pix liquĭda – дьоготь; деготь

tritus, a, um – тертий; тертый

antiasthmatĭcus, a, um – протиастматичний; противоастматический

laxans, antis – проносний; слабительный

species, ērum f – збір; сбор

pectorālis, e – грудний; грудной

stomachĭcus, a, um – шлунковий; желудочный

aquōsus, a, um – водний; водный

elixir, īris n – еліксир; эликсир

intramusculāris, e – внутрішньом’язовий; внутримышечный

solubĭlis, e – розчинний; растворимый

enterosolubĭlis, e – кишковорозчинний; кишечнорастворимый

subtĭlis, e – дрібний; мелкий

Absinthium, i n – полин гіркий; полынь горькая

Foenicŭlum, i n – кріп, фенхель; укроп, фенхель

Hyoscyāmus, i m – блекота; белена

Hyperĭcum, i n – звіробій; зверобой

Linum, i n – льон; лен

Mays, ĭdis f – кукурудза; кукуруза

Pinus, i f – сосна; сосна

Thermopsis, ĭdis f – термопсис; термопсис

stigma, ătis n – примочка; рыльце

 

Вправа І

Перекласти українською мовою:

tinctūra Strychni seu tinctūra Nucis vomĭcae, pix liquĭda Betŭlae seu oleum Rusci, emulsum semĭnum, rhizōma cum radicĭbus Valeriānae, extractum Secālis cornŭti fluĭdum, pulvis Glycyrrhĭzae composĭtus, flores Helichrysi arenarii, decoctum cortĭcis Quercus, infūsum florum Chamomillae, sirūpus ex fructĭbus Rosae, Camphŏra trita, species pectorāles contra tussim, infūsum herbae Adonĭdis vernālis, semĭna Amygdăli dulcis, oleum Amygdalārum, folium Menthae piperĭtae, tinctūra Menthae. 

Вправа ІІ

Перекласти латинською мовою:

сухий екстракт алтеї, вiдвар кореневища з коренями валерiани листя дигiталiсу, настiй квiток цмину пiскового, рiдкий екстракт алое для iн’єкцiй, олiя перцевої м’яти, заспокiйливий збiр, настоянка женьшеню, масло какао для свiчок, листя евкалiпту, грудний елiксир, емульсiя насiння мигдалю солодкого, густий екстракт спориннi, трава адонiсу весняного.

 

Вправа ІІІ

Перекласти латинською мовою:

1. Вiзьми: Вiдвару кореня алтеї 5,0-100 мл

Сиропу солодки 20,0

Змiшати. Видати.

Позначити: по 1 чайнiй ложцi 3 рази на день

 

2. Вiзьми: Квiток цмину пiскового 40,0

Трави деревiю

Листя перцевої м’яти по 20,0

Змiшай, хай утвориться збiр

Видай. Познач: заварити, як чай

 
 


3. Вiзьми: Порошку листя дигiталiсу 0,03

Гiдрохлориду хiнiну 0.05

Бромкамфори 0.25

Змiшай, щоб утворився порошок

Дай такi дози числом 12 у желатинових капсулах

Познач: по 1 ампулi 3 рази на день

 

4. Вiзьми: Анестезину 2.0

Вазелiновоi олії 90.0

Евкалiптової олії 5.0

Нехай буде змiшано, видано, позначено

 

5. Вiзьми: Настою квiток ромашки 20.0-400мл

Борноi кислоти 8.0

Глiцерину 20.0

Змiшай, видай, познач: для полоскання горла

 

6. Вiзьми: Березового дьогтю 5.0

Хлороформу 3.0

Рицинової олii 100мл

Змiшай. Видай. Познач: для перев’язок

 

7. Вiзьми: Тертоi камфори 0.1

Цукру 0.25

Змiшай, хай утвориться порошок

Дай такi дози числом 10

Познач: по 1 порошку 3-4 рази на день

 

8. Візьми: Настою плодiв анiсу 15.0–200 мл

Видай. Познач: по 1 столовой ложцi 3 рази на день

 

Вправа ІV

Записати без скорочень. Перекласти українською мовою:

1. Rp.: Inf. r. Valeriānae ex 6,0-180 ml

Sir. simpl. ad 200,0

М. D. S .: по 1 ложцi 3 рази на день

 

2. Rp.: Fl. Chamomillae

Hb. Millefolii

Fol. Menthae piper. aa 50.0

M.f.sp.

D.S.: по 1 ложцi на склянку кропу

 

3. Rp.: Hb. Adonĭdis vernālis 2,0

Rhiz. cum r. Valeriānae 1,5

M.f.sp.

D.S.:1 пакет на склянку окропу. Пити по 1 ст. ложцi 3 рази на день

 

4. Rp.: Pulv. fol. Digitālis 0,1

Ol. Cacāo 2,5

M.f. supp. rect.

D.t.d. N 12

S.: по 1 суппозiторiю в пряму кишку 2-3 рази на добу

 

5. Rp.: Tab. Extr. Valeriānae 0,02 N 50

D.S. : по 2 таблетки 3 рази на добу

 

6. Rp.: Extr. Secālis cornŭti fl. 20 ml.

D.S .: по 20 крапель 3 рази на день

 
 


7. Rp.: Inf. hb. Adonĭdis vernālis 6,0-180 ml.

Sol. Kalii acetātis 30 ml.

M.D.S.: по 1 столовiй ложцi 3 рази на день


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты