Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ) Променевипромінення
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Частину тепла нагріте тіло віддає в оточуюче середовище шляхом випромінювання електромагнітних коливань( ультрафіолетових, світлових та інфрачервоних променів). Цей способ теплопередачі називається променевипроміненням або радіацією. Тепло, що витрачається тілом за рахунок променевипромінення можна визначити за допомогою рівняння

 

, (9)

 

де Фл – тепло, що віддається за 1 с з поверхні S (м2) при температурі тіла Т2(К) і оточуючій температурі далеко від тіла Т1(К); Со – коефіцієнт променевипромінення абсолютно чорного тіла; e – ступінь чорноти абсолютно чорного тіла. Значення Со приймається рівним 5,7×104 Вт×м-2×К-4. таким чином, тепло, що віддається тілом за рахунок променевипромінення залежить від різниці значень абсолютних температур нагрітої поверхні і оточуючого тіло середовища в четвертій степені.

Сумарна кількість тепла, яке віддається тілом всіма видами тепловіддачі, нелінійно залежить від температури, що дуже ускладнює розрахунок. У зв’язку з цим в кожному конкретному випадку треба зробити оцінку всіх видів тепловіддачі і розрахунок проводити для того з них, який має основне значення.

Введемо поняття перевищення температури t ,що дорівнює різниці температур тіла q2 і оточуючого середовища q1. Кількість тепла, що віддається тілом за 1с з 1 м2 поверхні при t=1°С дорівнює:

 

(10)

 

Величина k2 є складною функцією температури та інших фізичних параметрів. Тепловий розрахунок значно спрощується, якщо k2 є постійною величиною. у діапазоні робочих температур тривалого режиму коефіцієнт k2 змінюється з температурою незначно і для наближених розрахунків (точність – 15-20%) його можна вважати постійною величиною. При цьому з (10) отримуємо відому формулу Ньютона:

 

Ф=kt×S×t (11)

 

Коефіцієнт kt×називається питомим узагальненим коефіцієнтом теплопередачі або просто питомим коефіцієнтом теплопередачі. Фізичне розуміння цього коефіцієнта – потужність, що віддається з одиниці поверхні охолодження при перевищенні температури на 1°С. Рівняння (11) дає можливість легко знайти t, якщо відомі розміри тіла і тепловий потік, що віддається в оточуюче середовище. Однак слід зазначити, що найбільш високу точність і широкі можливості дає окреме врахування віддачі тепла конвекцією і променевипроміненням.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты