Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) Перехідний режим при нагріванні й охолодженні
Читайте также:
  1. III-яя глава: Режим, применяемый к почетным консульским должностным лицам и консульским учреждениям, возглавляемым такими должностными лицами.
  2. MS Access. Это поле в режиме конструктора необходимо для ограничения действий пользователя, когда это необходимо.
  3. А. Программирование работы гирлянды, работающей в режиме бегущей волны
  4. Автогенераторы на диодах Ганна. Конструкции, эквивалентная схема. Режимы работы. Параметры генераторов, области применения.
  5. Автоматическое регулирование температурного режима
  6. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В БЛОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ
  7. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  8. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  9. Авторежимы усл.№ 605, 606

 

Після вмикання апарата температура його елементів не одразу досягає сталого значення. Якщо тепло, що віддається в оточуюче середовище, можна визначити за формулою Ньютона, то енергетичний баланс при нагріванні тіла виражається рівнянням:

 

, (12)

 

де Р – потужність теплових втрат в тілі;

С – теплопровідність тіла, що дорівнює С=с М, (с – питома теплоємність одиниці маси; М – маса тіла).

Перший член правої частини рівняння (12) – це кількість тепла, що віддається тілом в оточуюче середовище за час dt, другий – кількість тепла, що приймається тілом при зміні його температури на dq. При постійності температури оточуючого середовища qо, ймовірно dq= dt, бо t=q-qо. Рішення (12) не становить труднощів:

, (13)

 

де tо – перевищення температури на початку процесу (t=0); tр – стале перевищення температури, що визначається як

tр=Р/kтS, де Т – постійна часу нагрівання, що визначається як

 

.

Залежністьt(t) зображена на рис.2 (крива 1). При tо =0, крива t(t) має вигляд, представлений на рис.2(крива 2). Очевидно, що чим більше Т, тим повільніше нагрівається тіло. У сталому режимі все тепло, що виділяється, віддається в оточуюче середовище.

Проведемо дотичну на початку координат до кривої t(t):

 

або .

 

Дотична до кривої t(t) на початку координат відсікає на прямій tу відрізок, рівний вибраній у масштабі постійній часу. Якщо нагрівання тіла відбувався б без віддачі тепла в оточуюче середовище, то (12) потрібно було б записати у вигляді

Рdt=Cdt.

 

Рішення його отримуємо у вигляді

.

Але оскільки

Р=kt×S×tу, а Т=С/ kt×S, то× ,

 

тобто підйом температури тіла відбувається за дотичною до кривої t(t) на початку координат. При t=T маємо перевищення температури t=tу. Таким чином, постійною часу Т є час, упродовж якого тіло нагрівалося б до сталої температурив умовах відсутності віддачі тепла в оточуюче середовище. Якщо в (13) член розкласти в ряд, то при ×tо =0 отримуємо

 

.

 

При t/T<0,1 не вносячи помилки більше ніж 5%, можна відкинути всі члени, крім першого, тоді

× .

Таким чином, якщо тривалість нагрівання не перевищує однієї десятої від постійної часу, то можна нехтувати віддачею тепла в оточуюче середовище. Енергетичний баланс при охолодженні тіла виражається рівнянням:Cdt= kt×S×t×dt.

 

Рішення рівняння відносно t має вигляд:

.

Крива t(t) при охолодженні зображена на рис.2(крива 3).

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты