Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Моменти інерції деяких найпростіших перетинів
1. Півколо (рис.9).

Рис.9. Перетин у формі півкола

Головними центральними осями є вісь симетрії у і перпендикулярна їй центральна вісь х. Зовсім очевидно, що момент інерції півкола вдвічі менше, ніж момент інерції кола щодо тої ж осі:

()

Таке ж значення має момент інерції щодо осі :

 

Скориставшись (2.8) і знайденим у прикладі 6.1 значенням ординати центра ваги півкола, одержимо

(14)

Якщо початок головних осей збігається з центром ваги перерізу, то осі мають назву головних центральних. У випадку наявності у фігури осей симетрією головні центральні осі збігаються з ними.

Визначимо моменти інерції круглого перерізу (рисунок 9')

;

. (15)

У нашому випадку

. (15')

 

 

2. Прямокутник (рис. 10,а).

а б

Рис.10. Прямокутний перетин

Визначимо спочатку момент інерції щодо осі, що збігає з основою.

По визначенню

Розіб'ємо перетин на елементарні прямокутники (смужки) шириною й товщиною (висотою) , тоді Підставляючи значення у вираження для й інтегруючи, одержуємо

(16)

Головний центральний момент інерції знайдемо по формулі (8):

звідки

У цьому випадку відстань між осями й

тоді

(17)

Аналогічно, момент інерції щодо осі у

(18)

Для квадрата зі стороною на підставі (17)

(19)

3. Трикутник (рис.10,б).

Обчислимо спочатку момент інерції щодо осі, що збігає з основою. Розбиваючи перетин на елементарні смужки, як показано на рис.10,б, знаходимо

Із подібності трикутників і одержимо

тоді

(20)

Підставляючи в (2.8) значення

,

знаходимо момент інерції щодо центральної осі :

(21)  

Для довільного трикутника вісь не є головною; якщо ж трикутник рівнобедрений, то осі й головні, тому що вісь є віссю симетрії.

Поняття про радіус і еліпс інерції

Момент інерції фігури щодо якої-небудь осі можна представити у вигляді добутку площі фігури на квадрат величини, яку називають радіусом інерції

(22)

де — радіус інерції щодо осі .

З (22) треба, що

(23)  

Аналогічно радіус інерції площі перетину щодо осі у

(24)

Головним центральним осям інерції відповідають головні радіуси інерції

(25)

Побудуємо на головних центральних осях інерції фігури еліпс із півосями, рівними головним радіусам інерції, причому уздовж осі відкладаємо відрізки , а уздовж осі — відрізки (рис.2.15).

Рис.11. Еліпс інерції

Такий еліпс, що називають еліпсом інерції, має наступну властивість. Радіус інерції щодо будь-якої центральної осі визначається як перпендикуляр проведений із центра еліпса на дотичну, паралельну даної осі. Для одержання ж точки торкання досить провести паралельно даної осі будь-яку хорду. Крапка перетинання еліпса із прямої, що з'єднує центр О и середину хорди, і є крапка торкання. Вимірявши потім відрізок ,знаходимо момент інерції

Запитання для самоконтролю

1. Перелічити та дати визначення основних геометричних характерис­тик поперечних перерізів бруса.

2. Як найбільш раціонально визначити координати центра ваги склад­ної плоскої фігури?

3. Як визначаються моменти інерції трикутника, прямокутника, круга?

4. Як змінюються моменти інерції в разі паралельного перенесення осей?

5. Осьові моменти інерції двох кругів відносяться як 16:1. Як відносяться їх площі?

6. Що розуміють під головними осями інерції?

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 319; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты