Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 17. Економічні аспекти глобальних проблем
Читайте также:
  1. AGb III. Проблемы общей теории перевода 105
  2. AGb III. Проблемы общей теории перевода 149
  3. AGb III. Проблемы общей теории перевода 203
  4. II. Современный мир перед лицом глобальных проблем
  5. U ее проблемы 1 страница
  6. U ее проблемы 2 страница
  7. U ее проблемы 3 страница
  8. U ее проблемы 4 страница
  9. V. Терроризм как глобальная проблема современного мира
  10. Агрегатные индексы. Проблема соизмерения индексируемых величин.

План лекції

1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем

2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв'язання людством .

3. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства

 

План семінарського заняття

1. Глобалізація світової економіки, яка викликала глобальні проблеми.

2. Класифікація глобальних проблем: сфери взаємодії людини і природи; проблеми соціально-економічних та воєнно-політичних відносин; проблеми розвитку людини.

3. Небезпека глобальних проблем: збереження миру, демілітаризація економік, екологізація розвитку.

3. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства. Джерела подолання глобальних проблем.

Дайте визначення ключовим поняттям та термінам:

§ Глобалізація, § Країни Центру, § Країни Периферії, § глобальні проблеми, § глобалістика, § проблеми взаємодії (природа-суспільство, соціально-економічні, воєнно-політичні, проблеми розвитку людини), § ядерні держави, § військові блоки, § гонка озброєнь, § перенаселення, § забруднення довкілля, § військові конфлікти, § сировинна проблема, § ресурсозбереження, § тероризм, § проблеми космосу, § проблеми зміни клімату, § проблеми океану, § демілітаризація економіки, § роззброєння, § конверсія, § відсталість країн, що розвиваються, § суспільство споживання, § екологічна проблема, § проблема охорони здоров’я, § знищення лісів, § генофонд планети, § біологічне розмаїття, § «противники культури», § «енвайроменталісти», § «екопрогресисити», § «соціальний рух».

 

Запитання та завдання для самостійної роботи та обговорення на семінарських заняттях:

Завдання:

1. Окремі економісти вважають, що розвиток оборонних галу­зей позитивно впливає розширене відтворення суспільного виробництва. Якою є ваша думка?

2. Для сучасного періоду розвитку світового господарства характерна глобалізація бізнесу, ринків, виробництва. Охарактеризуйте негативні наслідки цих процесів для країн різних рівнів розвитку. Чи є цьому альтернатива?

Запитання:

1. Чи здатна світова наука вирішити проблему забезпечення людства сировиною та енергією?2. Яка роль загальнолюдських інтересів у розв'язанні глобаль­них проблем?

3. Чи правильне твердження "Розвиток ТНК є рисою міжнародних інтеграційних процесів".

4. Чи здатне людство здійснити повне роззброєння у XXI ст.?

Виконайте ессе-дослідження на тему:

1. Найнагальніші глобальні проблеми людства та чинники, що їх породжують: урбанізація, бідність, економічне зростання, довкілля

2. Глобальна проблема економіки – глобалізація.

3. Роль нового політичного і економічного мислення для попередження виникнення, загострення і вирішення глобальних проблем.

4. Процеси глобалізації економіки є характерною рисою розвитку світового господарства кінця XX - початку XXI ст. Проаналізуйте позитивні і негативні наслідки глоблізації.

5. Концепції "роззброєння заради розвитку".

6. Значення конверсії воєнного виробництва для розв'язання глобальних проблем.

7. Охарактеризуйте роль ТНК у сучасному світовому господарстві.

8. Використовуючи наведений перелік понять складіть невелике ессе-дослідження про роль держави у сучасних економічних процесах: вільний ринок, лібералізація. Приватизація, справедливий розподіл національного доходу, місцевий капітал, банківська система. Експортна орієнтація економіки, агресивний експорт, дефіцит зовнішньої торгівлі, побічні ефекти глобалізації. Інтеграція регіональних і локальних ринків, товарів і робочої сили, купівля іноземцями землі, відмова від іноземних позик, дефіцит, криза. Стабільний курс, експансія інвестицій, зростання ВНП, гуманна глобалізація, економічне зростання, агресивний ринковий механізм.ЗНАЙДІТЬ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты