Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
1. Чим менша потреба населення в готівці порівняно з потребою у банківських депозитах, тим менше можливість ство­рення грошей банками.

2. На величину грошового муль­типлікатора не впливає вели­чина наднормативних резервів.

3. Політика «дорогих грошей» стимулює ділову активність у національній економіці.

4. Політика «дешевих грошей» спричиняє зменшення обсягу експорту.

5. Збільшення грошової маси за повної зайнятості зумовлює інфляцію.

8. Операції на відкритому рин­ку, що збільшують пропозицію грошей, передбачають продаж центральним банком державних облігацій.

8. Центральний банк може зменшити величину надлиш­кових резервів збільшенням норми резервування.

9. Сукупний попит збільшиться, коли центральний банк про­даватиме державні цінні па­пери на відкритому ринку.

10. Створення грошей банківською системою підвищує ліквід­ність економіки, але не збіль­шує багатства суспільства.

11. У балансі комерційного банку відображені його операції за певний відтинок часу.

12. Комерційні банки створюють гроші при поверненні їм позик.

13. Банки, що працюють на ос­нові часткового резервування, уразливі для банківської паніки.

14. Вперше паперові гроші були випущені в Індії.

15. Зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для опе­рацій скорочується.

16. Високоліквідні активи, такі як золото, називаються «майже грошима».

17. Чим вище процентна ставка, тим більше попит на гроші для операцій.

18. Попит на гроші як активи перебуває в оберненій залеж­ності від номінального ВВП.

19. Номінальна процентна став­ка дорівнює сумі реальної процентної ставки й темпу інфляції.

20. Сукупний попит на гроші - функція від доходу та про­центної ставки.

21. Зростання чистого експорту частково нейтралізує дію стримувальної фіскальної політики.

22. Внутрішній борг спричиняє перерозподіл доходів між різними групами населення.

23. Інфляція збільшує реальну вартість номінального держборгу.

24. Зовнішній борг не може бути тягарем для національної економіки.

25. Фінансування держвидатків через продаж держав­них облігацій іноземцям на­кладає певний тягар на май­бутні покоління.

26. Чим прогресивніша система оподаткування, тим вища вмонтована стабільність національної економіки.

27. Стимулювальна монетарна політика збільшує чистий ек­спорт, що підсилює її впливи на національну економіку.

28. Точнішу характеристику держборгу дає не його абсолютна величина, а його відношення до обсягу ВВП.

29. Фінансування держвидатків через підвищення осо­бистих податків накладає тягар на майбутні покоління.

30. Великий держборг мо­же спричинити банкрутство держави.

31. Стримувальна монетарна політика, спрямована на боротьбу з інфляцією, супере­чить коригуванню дефіциту торговельного балансу.

32. Прискорений розвиток націо­нальної економіки можливий лише коли держборг не зростає.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 82; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты