Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯка з наведених країн досягла за останні 3-4 десятиліття найбільш високих темпів економічного зростання?
Читайте также:
 1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
 2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
 3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
 4. Quot;Українізація" 20-х років як соціокультурний процес.
 5. Активізація революційно – визвольної боротьби на Україні у складі двох імперій.
 6. Андрусівське перемир'я 1667 р. "Вічний мир" та його наслідки для України.
 7. Анексія західноукраїнських земель
 8. Аудіювання на уроках української мови
 9. Ауки України
 10. Банки. Види банків. Банківська система України
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

а) сША; б) німеччина; в) Велика Британія; г) Японія.

41. Статистичні дані про зростання реального обсягу ВВП на душу населення і сукупного реального обсягу ВВП:

а) занижують економічне зростання, тому що не бе­руть до уваги наявне скорочення робочого часу;б) занижують економічне зростання, тому що не бе­руть до уваги фактор забруднення навколишнього сере­довища; в) завищують економічне зростання, тому що не вра­ховують якісне поліпшення життя; г) відповідають дійсності.

Який з наведених показників більше за інші харак­теризує економічний потенціал країни?

а) номінальний обсяг ВВП; б) реальний обсяг ВВП; в) номінальний обсяг ВВП на душу населення; г) доход сім'ї у розрахунку на кожного члена сім'ї.

Що з наведеного не впливає на зростання продук­тивності праці?

а) технологічні зміни у виробництві; б) збільшення чисельності працівників;

в) рівень освіти і кваліфікація працівників; г) рівень організації виробництва.

44. Історичне переміщення робочої сили із сільського господарства в промисловість:

а) породжує інфляційні явища; б) не впливає на зростання продуктивності праці; в) зумовлює зростання середньої продуктивності праці; г) призводить до зменшення ВВП на душу населення.

45. Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинених країнах - це:

а) зростання кваліфікації робочої сили; б) збільшення обсягу капіталу, що застосовується; в) технологічні зміни у виробництві; г) реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, що сприяють економічному зростанню.

46. Назвіть приклади країн з індексом людського розвитку:

а) високим, б) середнім, в) низьким.

Тема 13. Регулюючі функції держави. кредитно-грошова і фінансово-бюджетна сИСТЕМи. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ.

План лекції

1. Гроші та їхні функції, кількість грошей, агрегати. Процентна ставка. Номінальна та реальна про­центна ставка.

2. Ринок гро­шей. Попит і пропозиція грошей. Рівновага на гро­шовому ринку.

3. Суть монетарної політики та її знаряддя. Центральний банк та його місце у національній економіці. Політика «дорогих грошей» і політика «дешевих грошей».

4. Передавальний механізм монетарної політики, його ефективність. Підходи монетаризму і кейнсіанства.

5. Суть фіскальної політики та її знаряддя.

6. Методи збалансування дефіциту держбюджету.

7. Фіскальна політика (дискреційна, недискреційна), автоматичні стабілізатори. Проблеми поєднання фіскальних і монетарних інструментів стабілізаційної політики.

8. Суть і види держборгу, дефіциту бюджету. Вплив дефіциту бюджету і держборгу на національну економі­ку.

 1. Причини і наслідки зовнішньої заборгованості, способи її зменшення

План семінарського заняття

 1. Вимірювання кількості грошей. Грошові агрегати.
 2. Суть і види процентних ставок (номінальна, реальна).
 3. Ринок гро­шей. Попит і пропозиція грошей. Рівновага на гро­шовому ринку.
 4. Монетарна політика та її інструментар. Комерційні банки, резервування депозитів. Мультиплікатор грошової бази.
 5. Місце Центрального банка у національній економіці. Операції на відкритому ринку. Облікова ставка. Політика «дорогих грошей» і політика «дешевих грошей».
 6. Передавальний механізм монетарної політики. Підходи монетаризму і кейнсіанства.
 7. Суть фіскальної політики та її знаряддя.
 8. Держборг, держбюджет, держвидатки, дефіцит бюджету. Крива Лаффера. Методи збалансування дефіцитного держбюджету.
 9. Фіскальна політика (дискреційна, недискреційна), автоматичні стабілізатори. Ефект витіс­нення. Проблеми поєднання фіскальних і монетарних інструментів стабілізаційної політики.
 10. Наслідки зовнішньої заборгованості, способи її зменшення.

Запитання та завдання для самостійної та індивідуальної роботи та обговорення на семінарських заняттях:Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 70; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты