Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗнайдіть правильні відповіді. 1. Визначіть неекономічні функції домогосподарств:
Читайте также:
  1. В зошитах самостійно написати розгорнуті відповіді
  2. Знайдіть правильні відповіді
  3. Знайдіть правильні відповіді
  4. Знайдіть правильні відповіді
  5. Знайдіть правильні відповіді
  6. Знайдіть правильні відповіді
  7. Знайдіть правильні відповіді
  8. Знайдіть правильні відповіді
  9. Поняття міркування, правильні та неправильні міркування. Перевірка правильності міркувань з допомогою кругів Л.Ейлера.

1. Визначіть неекономічні функції домогосподарств:

а) постачають трудові ресурси; б) постачають певні види капіталу;

в) постачають грошові ресурси для економіки; г) здійснюють виховання дітей.

2.Які економічні функції виконує домогосподарство:

а) постачання економічних ресурсів; б) виробництво сільськогосподарської продукції;

в) споживання товарів і послуг; г) виробництво товарів і послуг.

3.Що таке бюджет домогосподарства:

а) співвідношення доходів і видатків; б) сукупні ресурси; в) план споживання родини.

4.Вкажітьправильні твердження:

а) показник реальних доходів домогосподарств найповніше характеризує рівень добробуту у країні; б) доходи домогосподарства можуть отримувати в грошовій або товарній формі.

в) сімейний доход є економічною основою відтворення трудових ресурсів.

5.Вкажіть правильні твердження:

а) домогосподарство - основний постачальник всіх економічних ресурсів.

б) засоби праці, що використовуються у домашньому і господарюванні, економічною наукою вважаються капіталом; в) домашні господарства (сім'я) - суб'єкт мікроекономічного рівня господарської діяльності; г) самостійна праця господаря в межах домашнього господарювання формує виробничі відносини.

6.Домогосподарству властиві ознаки:

а) засоби праці є капіталом; б) самостійна праця формує виробничі відносини; в) є суб'єктом господарювання; г) праця - фактор виробництва.

7.Заощадження у домогосподарстві виступають як:

а) частина доходу, що споживається; б) сплата прибуткового податку з громадян;

в) придбання товарів довгострокового користування; г) основа інвестицій.

8.До особистого споживання відносяться:

а) частина коштів, що розміщена на банківських рахунках; б) кошти, що вкладаються в страхові поліси; в) кошти, витрачені на послуги адвоката; г) кошти, сплачені у вигляді податків державі.

9.Домогосподарcтва отримують доходи у формі:

а) зарплата; б) доходи від продажу сільгосппродукції; в) пенсії, стипендії, допомога від держави; г) грошова допомога з інших джерел; д) вартість спожитої продукції особистого підсобного господарства; е) пільги та субсидії.

10.Домогосподарства сплачують кошті державіу формі:

а) податки; б) зарплата; в) рента; г) товари.

11.Встановіть відповідність:

1) домогосподарство, 2) особисте споживання, 3) функціональний розподіл доходу, 4) особисте заощадження   а) розподіл доходів, пов'язаний з розподілом грошового доходу суспільства на зарплату, ренту, процент. б) частина доходу окремої людини після сплати податків, яка не споживаегься. в) основний постачальник всіх економічних ресурсів у національному господарстві. г) споживчі витрати на товари довго- і короткострокового використання, витрати на послуги.

12.Вкажіть з переліку характерні економічні риси домогосподарств:

а) кожне домогосподарство - економічна одиниця, яка об'єднує осіб, що мешкають разом і приймають спільні фінансові рішення; б) кожне домогосподарство приймає єдине рішення; в) домогосподарство є власником факторів виробництва і самостійно приймає рішення про їх продаж виробникам товарів і послуг; г) кожне домогосподарство, приймаючи рішення, намагається отримати максимальне задоволення своїх потреб, тобто максимізувати отриману корисність.13. Домогосподарство визначається як:

а) особа або група осіб, поєднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя та для здійснення підприємницької діяльності; б) сукупність осіб, пов'язаних родинністю, що живуть разом, з метою підприємництва; в) особа або група осіб, поєднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя, об'єднаних спільним веденням господарства; г) сукупність осіб, що живуть разом, пов'язаних родинністю та спільним бюджетом.

14. Характерними особливостями особистого домогосподарства є (вкажіть невірну відповідь):

а) спрямованість на задоволення особистих потреб; б) постачання на ринок продукції; в) низька технологічна ефективність; г) базується на особистій праці.

15. Які предмети споживання при споживання не втрачають своєї вартості:

а) предмети і послуги поточного виробництва (харчі, електрична енергія, тепло тощо);

б) засоби споживання тривалого вжитку (житло, меблі, транспортні засоби, культурно-побутові засоби, книги тощо); в) духовні блага; г) засоби споживання середнього строку вжитку (одяг, взуття, засоби домашнього господарства.

16. Які ознаки господарства мають сімейні особисті і домогосподарства (вкажіть невірну відповідь):

а) здійснюється планування;б) має засоби виробництва; в) організація і управління;

г) вертикальна інтеграція.

16. Незайнятість економічно активного населення, зумовлена комплексом факторів, пов'язаних із динамічністю процесів на ринку праці та недосконалістю інформаційних потоків, є безробіттям:

а) структурним; б) циклічним; в) природним; г) фрикційним.

17. Хто основний суб'єкт на ринку праці:

а) кожен з нас; б) держава; в) роботодавці; г) профспілки; д) усі, хто відноситься до трудових ресурсів;

е) усі, хто складає економічно активне населення.18. Які формули вірні:

а) економічно активне = зайняті + безробітні; 6) економічно активне = зайняті – безробітні;

в) населення - економічно активне + економічно неактивне; г) населення = економічно активне - економічно неактивне

19. Найнижча ставка заробітної плати, яку підприємець на законних підставах повинен виплачувати працівнику за одиницю часу:

а) мінімум заробітної плати; б) рівень безробіття; в) робоча сила; г) нормальна заробітна плата.

20. Основні елементи соціального захисту населення:

а) медичне страхування; б) пенсійне страхування; в) захист від безробіття; г) страхування від нещасних випадків; д) страхування від банкрутства.

21. До якого типу природного руху населення можна віднести переїзд з сіл у міста (навпаки) в пошуках заробітку:

а) природний; б) міграційний: в) соціальний; г) економічний.

22. До економічно неактивного населення не відносяться:

а) учні, студенти, слухачі, курсанти денної форми навчання; б) що одержують пенсії за віком або на пільгових умовах; в) що одержують пенсії за інвалідністю; г) зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими; д) особи, які не мають необхідності або бажання працювати; є) вірної відповіді немає; ж) вірно все; з) вірні відповіді а. і.

23. До якого типу природного руху населення можна віднести зміну освітньої, професійної або національної структури населення:а) природний; б) міграційний; в) соціальний; г) економічний.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты