Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Знайдіть правильні відповіді. 1. Визначіть неекономічні функції домогосподарств:
1. Визначіть неекономічні функції домогосподарств:

а) постачають трудові ресурси; б) постачають певні види капіталу;

в) постачають грошові ресурси для економіки; г) здійснюють виховання дітей.

2.Які економічні функції виконує домогосподарство:

а) постачання економічних ресурсів; б) виробництво сільськогосподарської продукції;

в) споживання товарів і послуг; г) виробництво товарів і послуг.

3.Що таке бюджет домогосподарства:

а) співвідношення доходів і видатків; б) сукупні ресурси; в) план споживання родини.

4.Вкажітьправильні твердження:

а) показник реальних доходів домогосподарств найповніше характеризує рівень добробуту у країні; б) доходи домогосподарства можуть отримувати в грошовій або товарній формі.

в) сімейний доход є економічною основою відтворення трудових ресурсів.

5.Вкажіть правильні твердження:

а) домогосподарство - основний постачальник всіх економічних ресурсів.

б) засоби праці, що використовуються у домашньому і господарюванні, економічною наукою вважаються капіталом; в) домашні господарства (сім'я) - суб'єкт мікроекономічного рівня господарської діяльності; г) самостійна праця господаря в межах домашнього господарювання формує виробничі відносини.

6.Домогосподарству властиві ознаки:

а) засоби праці є капіталом; б) самостійна праця формує виробничі відносини; в) є суб'єктом господарювання; г) праця - фактор виробництва.

7.Заощадження у домогосподарстві виступають як:

а) частина доходу, що споживається; б) сплата прибуткового податку з громадян;

в) придбання товарів довгострокового користування; г) основа інвестицій.

8.До особистого споживання відносяться:

а) частина коштів, що розміщена на банківських рахунках; б) кошти, що вкладаються в страхові поліси; в) кошти, витрачені на послуги адвоката; г) кошти, сплачені у вигляді податків державі.

9.Домогосподарcтва отримують доходи у формі:

а) зарплата; б) доходи від продажу сільгосппродукції; в) пенсії, стипендії, допомога від держави; г) грошова допомога з інших джерел; д) вартість спожитої продукції особистого підсобного господарства; е) пільги та субсидії.

10.Домогосподарства сплачують кошті державіу формі:

а) податки; б) зарплата; в) рента; г) товари.

11.Встановіть відповідність:

1) домогосподарство, 2) особисте споживання, 3) функціональний розподіл доходу, 4) особисте заощадження   а) розподіл доходів, пов'язаний з розподілом грошового доходу суспільства на зарплату, ренту, процент. б) частина доходу окремої людини після сплати податків, яка не споживаегься. в) основний постачальник всіх економічних ресурсів у національному господарстві. г) споживчі витрати на товари довго- і короткострокового використання, витрати на послуги.

12.Вкажіть з переліку характерні економічні риси домогосподарств:

а) кожне домогосподарство - економічна одиниця, яка об'єднує осіб, що мешкають разом і приймають спільні фінансові рішення; б) кожне домогосподарство приймає єдине рішення; в) домогосподарство є власником факторів виробництва і самостійно приймає рішення про їх продаж виробникам товарів і послуг; г) кожне домогосподарство, приймаючи рішення, намагається отримати максимальне задоволення своїх потреб, тобто максимізувати отриману корисність.

13. Домогосподарство визначається як:

а) особа або група осіб, поєднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя та для здійснення підприємницької діяльності; б) сукупність осіб, пов'язаних родинністю, що живуть разом, з метою підприємництва; в) особа або група осіб, поєднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя, об'єднаних спільним веденням господарства; г) сукупність осіб, що живуть разом, пов'язаних родинністю та спільним бюджетом.

14. Характерними особливостями особистого домогосподарства є (вкажіть невірну відповідь):

а) спрямованість на задоволення особистих потреб; б) постачання на ринок продукції; в) низька технологічна ефективність; г) базується на особистій праці.

15. Які предмети споживання при споживання не втрачають своєї вартості:

а) предмети і послуги поточного виробництва (харчі, електрична енергія, тепло тощо);

б) засоби споживання тривалого вжитку (житло, меблі, транспортні засоби, культурно-побутові засоби, книги тощо); в) духовні блага; г) засоби споживання середнього строку вжитку (одяг, взуття, засоби домашнього господарства.

16. Які ознаки господарства мають сімейні особисті і домогосподарства (вкажіть невірну відповідь):

а) здійснюється планування;б) має засоби виробництва; в) організація і управління;

г) вертикальна інтеграція.

16. Незайнятість економічно активного населення, зумовлена комплексом факторів, пов'язаних із динамічністю процесів на ринку праці та недосконалістю інформаційних потоків, є безробіттям:

а) структурним; б) циклічним; в) природним; г) фрикційним.

17. Хто основний суб'єкт на ринку праці:

а) кожен з нас; б) держава; в) роботодавці; г) профспілки; д) усі, хто відноситься до трудових ресурсів;

е) усі, хто складає економічно активне населення.

18. Які формули вірні:

а) економічно активне = зайняті + безробітні; 6) економічно активне = зайняті – безробітні;

в) населення - економічно активне + економічно неактивне; г) населення = економічно активне - економічно неактивне

19. Найнижча ставка заробітної плати, яку підприємець на законних підставах повинен виплачувати працівнику за одиницю часу:

а) мінімум заробітної плати; б) рівень безробіття; в) робоча сила; г) нормальна заробітна плата.

20. Основні елементи соціального захисту населення:

а) медичне страхування; б) пенсійне страхування; в) захист від безробіття; г) страхування від нещасних випадків; д) страхування від банкрутства.

21. До якого типу природного руху населення можна віднести переїзд з сіл у міста (навпаки) в пошуках заробітку:

а) природний; б) міграційний: в) соціальний; г) економічний.

22. До економічно неактивного населення не відносяться:

а) учні, студенти, слухачі, курсанти денної форми навчання; б) що одержують пенсії за віком або на пільгових умовах; в) що одержують пенсії за інвалідністю; г) зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та доглядом за хворими; д) особи, які не мають необхідності або бажання працювати; є) вірної відповіді немає; ж) вірно все; з) вірні відповіді а. і.

23. До якого типу природного руху населення можна віднести зміну освітньої, професійної або національної структури населення:а) природний; б) міграційний; в) соціальний; г) економічний.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 95; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты