Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯке співвідношення номінальної і реальної зарплати є найбільш сприятливим для робітника?
Читайте также:
  1. Відома теза екзистенціалізму «Екзистенція передує сутності». Охарактеризуйте співвідношення сутності та та існування людини в творах Ж.-П.Сатра і А. Камю
  2. Діаграма № 5.1. Співвідношення між числовими множинами Q, Z, N.
  3. Дільники і кратні. Спільні дільники і спільні кратні. Найбільший спільний дільник (НСД) і найменше спільне кратне (НСК), їх властивості.
  4. І)7) Найбільше і найменше значення ф-ції на замкненій області.
  5. Корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії; гіпотеза де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гайзенберга
  6. Матеріальне та ідеальне. Їх співвідношення у всіх напрямах філософії
  7. Найбільші канали України
  8. Найбільші регіональні інтеграційні угрупування.
  9. Основні види та особливості зміст екологічних правовідносин: співвідношення правових і технічних норм у врегулюванні екологічних правовідносин.
  10. Поняття довжини відрізка та способів його вимірювання. Основні властивості довжини. Одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

а) номінальна росте, реальна - ні; б) номінальна росте, реальна падає,

в) номінальна падає, реальна падає; г) номінальна росте, реальна росте.

38. Соціальні фонди держави існують для того, щоб забезпечити всім членам суспільства можливості для одержання:

а) початкового рівня загальної і професійної освіти; б) дошкільної освіти і загальної середньої і вищої освіти; в) робочих місць; г) послуг культурно-освітніх закладів; д) певних видів медичної допомоги;

є) коштів для існування в разі тимчасової або повної втрати працездатності;

ж) елементарних умов для народження і виховання дітей.

39. Прожитковий мінімум це:

а) вартість набору товарів і послуг, розрахований за нормами і нормативами споживання і забез­печеності населення першочерговими життєвими засобами;

б) вартість набору життєвих засобів, розрахована за нормами і нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби людей;

в) вартість набору товарів і послуг, які задовольняють потреби певного соціального прошарку;

г) вартість набору товарів і послуг, які задовольняють потреби певної вікової групи.

40. Встановіть відповідність:

Задоволення потреб з соціальних фондів держави Отримання
  1. незалежно від ступеня трудової участі   2. залежно від ступеня трудової участі а) безкоштовних / пільгових послуг освіти; б) безкоштовних / пільгових послуг охорони здоров'я; в) субсидії в житлово-комунальному господарстві; г) безкоштовних / пільгових послуг дитячих ясел і садків; д) при тимчасовій втраті працездатності; є) послуг будинків інвалідів та людей похилого віку, дитячих будинків. а) допомоги при тимчасовій втраті працездатності; б) пенсій по досягненню пенсійного віку; г) допомоги при повній втраті працездатності.

41.Встановіть відповідність назв основних видів доходів від використання ресурсів.

а) рента; б) позичковий відсоток; в) підприємницький доход; г) заробітна плата. 1) винагорода за працю; 2) прибуток від підприємництва; 3) плата за використанні землі; 4) плата за використання грошових ресурсів.

42.Вкажіть вірні твердження:а) зарплата - основний вид доходу в сучасній економіці; б) зарплату працівник одержує у вигляді певної суми грошей, що становить номінальну зарплату; в) платежі за тимчасове користування капітальними благами називають орендною платою; г) чим вища ціна земельної ділянки, тим більшою має бути рентна плата.

43.Які фактори впливають на ціну праці (заробітну плату).

а) кваліфікація працівника; б) кількість відпрацьованого часу; в) співвідношення попиту і пропозиції на певну спеціальність; г) домовленість між роботодавцем і працівником.

44. Назвіть основне джерело сукупного доходу домогосподарств в Україні:

а) доходи від власності, капіталу, підприємницької діяльності; б) оплата праці членів сім'ї; в) пенсії, стипендії, допомоги, субсидії, дотації на путівки до санаторно-курортних установ для дорослих і дітей, на утримання дітей удошкільних закладах; г) надходження від особистого підсобного господарства.Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты