Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яке співвідношення номінальної і реальної зарплати є найбільш сприятливим для робітника?
а) номінальна росте, реальна - ні; б) номінальна росте, реальна падає,

в) номінальна падає, реальна падає; г) номінальна росте, реальна росте.

38. Соціальні фонди держави існують для того, щоб забезпечити всім членам суспільства можливості для одержання:

а) початкового рівня загальної і професійної освіти; б) дошкільної освіти і загальної середньої і вищої освіти; в) робочих місць; г) послуг культурно-освітніх закладів; д) певних видів медичної допомоги;

є) коштів для існування в разі тимчасової або повної втрати працездатності;

ж) елементарних умов для народження і виховання дітей.

39. Прожитковий мінімум це:

а) вартість набору товарів і послуг, розрахований за нормами і нормативами споживання і забез­печеності населення першочерговими життєвими засобами;

б) вартість набору життєвих засобів, розрахована за нормами і нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби людей;

в) вартість набору товарів і послуг, які задовольняють потреби певного соціального прошарку;

г) вартість набору товарів і послуг, які задовольняють потреби певної вікової групи.

40. Встановіть відповідність:

Задоволення потреб з соціальних фондів держави Отримання
  1. незалежно від ступеня трудової участі   2. залежно від ступеня трудової участі а) безкоштовних / пільгових послуг освіти; б) безкоштовних / пільгових послуг охорони здоров'я; в) субсидії в житлово-комунальному господарстві; г) безкоштовних / пільгових послуг дитячих ясел і садків; д) при тимчасовій втраті працездатності; є) послуг будинків інвалідів та людей похилого віку, дитячих будинків. а) допомоги при тимчасовій втраті працездатності; б) пенсій по досягненню пенсійного віку; г) допомоги при повній втраті працездатності.

41.Встановіть відповідність назв основних видів доходів від використання ресурсів.

а) рента; б) позичковий відсоток; в) підприємницький доход; г) заробітна плата. 1) винагорода за працю; 2) прибуток від підприємництва; 3) плата за використанні землі; 4) плата за використання грошових ресурсів.

42.Вкажіть вірні твердження:а) зарплата - основний вид доходу в сучасній економіці; б) зарплату працівник одержує у вигляді певної суми грошей, що становить номінальну зарплату; в) платежі за тимчасове користування капітальними благами називають орендною платою; г) чим вища ціна земельної ділянки, тим більшою має бути рентна плата.

43.Які фактори впливають на ціну праці (заробітну плату).

а) кваліфікація працівника; б) кількість відпрацьованого часу; в) співвідношення попиту і пропозиції на певну спеціальність; г) домовленість між роботодавцем і працівником.

44. Назвіть основне джерело сукупного доходу домогосподарств в Україні:

а) доходи від власності, капіталу, підприємницької діяльності; б) оплата праці членів сім'ї; в) пенсії, стипендії, допомоги, субсидії, дотації на путівки до санаторно-курортних установ для дорослих і дітей, на утримання дітей удошкільних закладах; г) надходження від особистого підсобного господарства.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты