Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який чинник переміщує криву довгострокової сукупної пропозиції вліво?
а) зростання кількості трудових ресурсів; б) підвищення мінімальної зарплати;

в) збільшення обсягу капіталу, яким володіє національна економіка;

г) підвищення ефективності виробництва; д) збільшення пропозиції земельних ресурсів.

3. Цінові чинники (визначають нахил кривої) сукупної пропозиції:

а) залучення у виробництво додаткової робочої сили з нижчим рівнем кваліфікації;

б) екологічні нормативи та санкції; в) розширення збуту на віддалених ринках;

г) додаткові витрати на підприємництво; д) збільшення виробництва на менш ефектив­них підприємствах; е) зміна товарних цін; ж) ефект відсоткової ставки; з) зміна цін на ресурси; и) ефект чистого експорту.

4. Нецінові чинники сукупної пропозиції:

а) зміна товарних цін; в) Зміна нін на ресурси (ресурсових цін); в) зміна субсидій;

г) зміна продуктивності ресурсів; д) ефект відсоткової ставки; е) ефект чистого експорту.

5. Нецінові чинники сукупного попиту:

а) ефект відсоткової ставки комерційних банків; б) ефект чистого експорту;

в) зміни в світовій економіці; г) зміни в економічній політиці держави;

д) зміни в продуктивності ресурсів; е) ефект багатства.

6. Цінові чинники сукупного попиту:

а) продуктивності основного капіталу; б) ефект багатства;

в) зміни в економічній політиці держави; г) ефект відсоткової ставки.

7. Якщо національна економіка досягла повної зайнятос­ті, а обсяг сукупного попиту зростає, то це означає, що в економіці:

а) дефляційний розрив; б) інфляційний розрив; в) дефіцит держбюджету;

г) розвивається стагфляція; д) рівень цін знижується.

8. Крива сукупного попиту у відкритій економіці пере­міщується вправо, якщо:

а) курс національної валюти знижується; б) рівень цін підвищується;

в) темпи економічного зростання у торговельних партнерів спадають; г) рівень цін падає;

д) у підприємців формуються песимістичні очікуван­ня щодо ділової активності.

9. Якщо в економіці відбулося несприят­ливе збурення пропозиції, то:

а) АS переміститься вправо; б) рівень цін підвищиться; в) абсяг національного виробництва збільшиться; г) витрати виробництва на од. продукції змен­шаться; д) усі твердження неправильні.

10. В умовах повної зайнятості зростання сукупного попиту супроводжується:

а) зменшенням безробіття; б) збільшенням номінального ВВП;

в) збільшенням реального ВВП; г) зниженням цін; д) збільшенням цін.

11. За моделлю рівноваги Кейнса еконо­міка перебуває у стані рівноваги, якщо:

а) абсяг пропозиції грошовей протягом певного періоду постійний;

б) держбюджет збалансований; в) сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту;

г) сума споживчих витрат за мінусом заоща­джень дорівнює обсягу інвестицій.

12. За моделлю сукупної пропо­зиції Кейнса падіння сукупного попиту спричиняє:

а) зниження лише зарплати; б) зниження цін за незмінної зарплати;

в) зменшення прибутковості; г) збільшення обсягів виробництва;

д) зменшення обсягів виробництва.

13. У моделі AD-AS зростання сукупного попиту приведе до зростання:

а) граничної схильності до заощаджень; б) цін на кейнсіанському відрізку кри­вої AS;

в) реального обсягу виробництва на кейнсіанському відрізку кривої AS;

г) реального обсягу виробництва на кла­сичному відрізку кривої AS.

14. За теорією Кейнса рівень виробниц­тва визначає сукупний попит. Тобто:

а) попит на гроші змушує підприємців виробляти то­вари та послуги;

б) підприємці намагаються розширити виробництво до рівня повної зайнятості;

в) абсяг продукції, що підприємці вирішать виробити, визначається попитом на неї;

г) виробництво доходу створює попит на цей доход.

15. Якщо обсяг рівноважного ВВП перевищить його потенційний рівень, то:

а) рівень цін зростає; б) рівень безробіття зростає; в) автоматично росте сукупний попит;

г) автоматично збільшується сукупна пропозиція.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты