Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗнайдіть правильні відповіді. 1. При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає, коли підсумовують:
Читайте также:
  1. В зошитах самостійно написати розгорнуті відповіді
  2. Знайдіть правильні відповіді
  3. Знайдіть правильні відповіді
  4. Знайдіть правильні відповіді
  5. Знайдіть правильні відповіді
  6. Знайдіть правильні відповіді
  7. Знайдіть правильні відповіді
  8. Знайдіть правильні відповіді
  9. Поняття міркування, правильні та неправильні міркування. Перевірка правильності міркувань з допомогою кругів Л.Ейлера.

1. При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає, коли підсумовують:

а) додану вартість, створену на всіх стадіях вироб­ництва товарів та послуг;

б) вартість кінцевих і проміжних товарів та послуг; в) державні закупівлі товарів і послуг; г) вартість лише кінцевих товарів і послуг; д) вартість приросту запасів у даному році.

2. Поняття «інвестиції» у національному обчисленні ВВП містить:

а) вартість куплених за рік акцій; б) державні трансферні платежі;

в) збільшення запасів на кінець року від по­чатку року; г) усі відповіді неправильні;

д) товари тривалого користування, придбані спожива­чами за рік.

3. Для з'ясування внеску фірми у ВВП, обчисленого як сума доданої вартості, необхідно із суми продажу фірми вирахувати:

а) амортизацію; б) абсяг продажу іншим фірмам; в) податок на додану вартість;

г) зарплату, виплачену працівникам; д) усі відповіді неправильні.

4. ВВП занижує обсяг національного ви­робництва, бо не враховує:

а) результатів економічної діяльності в тіньовому сек­торі економіки; б) все невірно;

в) частини продукції, яка вироблена з допомогою ресурсів, що належать іноземцям;

г) держзакупівель товарів, послуг; д) збільшення запасів на кінець року.

5. Повна зайнятість досягається, коли:

а) фрикційне безробіття = 0; б) усі учасники робочої сили мають роботу; в) фрикційне і структурне безробіття менше циклічного; г) циклічне безробіття = 0; д) усі відповіді неправильні.

6. Якщо в Україні ВНП > ВВП, то:

а) реальний ВВП більше номінального ВВП; б) фактичний ВВП більше природного ВВП;

в) виробництво проміжних товарів і послуг більше кінцевих товарів і послуг;

г) українські фактори виробництва створюють за кор­доном більше доходу, ніж іноземні фактори вироб­ництва в Україні; д) іноземні фактори виробництва створюють в Ук­раїні більше доходу, ніж українські фактори вироб­ництва за кордоном.

7. Державні трансферні платежі:

а) виплати уряду домогосподарствам, не обумовлені їх участю у виробництва; б) частина національного доходу; в) видатки уряду на найм працівників в держсектор; г) усі відповіді неправильні.

8. Чисті інвестиції:

а) відновна вартість основного капіталу за мінусом амортизації;

б) приріст основного капіталу; в) вартість спожитого основного капіталу;

г) різниця між валовими і приростковими інвес­тиціями; д) усі відповіді неправильні.

9. Якщо «Дженерал моторз» будує новий авто­мобільний завод в Україні, то:

а) ВВП України зростає швидше, ніж ВНП; б) ВВП України зростає повільніше, ніж ВНП;

в) ВВП і ВНП України зменшаться, оскільки час­тину доходу від цих інвестицій привласнять іноземці;

г) ВВП і ВНП України зростатимуть однаковим темпом; д) усі відповіді неправильні.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 18; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты