Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЩо спонукає підприємства домовлятися про обмеження випуску для підвищення ціни?
Читайте также:
  1. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  2. Аналіз ділової активності підприємства
  3. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  5. Аналіз небезпеки підприємства
  6. Аналіз прибутковості підприємства
  7. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  8. Аналіз фінансової стійкості підприємства
  9. Визначення величини базових змінних витрат підприємства
  10. Визначення величини базових постійних витрат підприємства

а) зниження рівня процентних ставок; б) зменшення виграшу від шахрайства;

в) збільшення штрафів за шахрайство; г) менша вірогідність бути відкритим.

32. Картельний договір нестабільний, якщо:

а) картель регулює виробництво однорідного товару; б) фірми не здатні виявити порушника; в) члени картелю мають однакові витрати; г) все наведене правильне.

33. Стимули порушити картельний зговір менші, якщо:

а) довший період між порушенням і викриттям; б) все правильно;

в) менша вірогідність непомічення порушення; г) вище коефіцієнт дисконтування;

34. Олігополія має таку спільну рису з ринком монополі­стичної конкуренції як:

а) відсутні будь-які бар'єри для входу в галузь; б) фірми мають ринкову владу;

в) виробники діють стратегічно, тобто враховують поведінку конкурентів;

г) діє незначна кількість виробників; д) фірми можуть варіювати цінами.

е) продукція може бути і стандартизованою і диференційова­ною.

35. Олігополія це ринкова структура, де оперує:

а) велика кількість фірм-конкурентів, що виготовляють од­норідний продукт;

б) велика кількість фірм-конкурентів, що виготовляють ди­ференційований продукт;

в) невелика кількість конкуруючих фірм; г) тільки одна велика фірма;

д) тільки один великий покупець.

36. Що характеризує олігополію і супере­чить умовам монополістичної конкуренції:

а) багато покупців; б) встановлюючи ціни, продавці на враховують реакцію кон­курентів;

в) фірма змушена враховувати дії своїх конкурентів; г) фірми максимізують прибуток.

37. При організації картелю фірми повинні:

а) узгодити спільну ціну і галузевий обсяг випуску; б) встановити квоти учасників;

в) виробити механізм запровадження угоди і контролю за її виконанням; г) все вірно.

38. Цінова війна призводить до:

а) встановлення конкурентної рівноваги; б) втрати фірмами-олігополістами прибутків; в) збільшення прибутків фірм-олігополістів; г) програшу споживачів; д) виграшу фірм-олігополістів.

39. Картельна угода нестабільна, якщо:

а) фірми картелю достатньо «терплячі»; б) фірми не в змозі виявити порушника;

в) члени картелю мають однакові витрати; г) картель виробляє однорідну продукцію.

40. Якщо фірма знизить ціну, конкуренти також знизять свої ціни, але якщо фірма підвищить цінц, жодна фірма не візьме з неї приклад. Це означає, що фірма:а) є ціновим лідером на олігополістичному ринку; б) має "ламану" криву попиту;

в) стикається з конкуренцією "не на життя, а на смерть"; г) найбільш ефективна в галузі.

41. У довгостроковому періоді вірно:

а) фірми ринку монополістичної конкуренції не отримують економічний прибуток; б) високі вхідні бар'єри для вступу на ринок роблять можливим отримання олігополістом економічного прибутку; в) фірми в умовах досконалої конкуренції не отримують економічний прибуток;

г) усі попередні твердження вірні.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты