Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВстановіть відповідність
Читайте также:
  1. Визначте відповідність
  2. Відповідність цілям
  3. Встановіть відповідність
  4. Встановіть відповідність
  5. Встановіть відповідність
  6. Встановіть відповідність
  7. Свобода і відповідність особистості в суспільстві.
Період часу ознака
а) довго-терміновий; б) миттєвий; в) коротко-терміновий; 1) проміжок часу менший за рік; 2) період, що більше року; 3) проміжок часу, протягом якого усі фактори виробництва змінні; 4) час, необхідний для того, щоб змінити обсяг продукції, що випускається; 5) період, протягом якого хоча б один фактор залишається незмінним; 6) фірма не може змінити розміри своїх споруд, але може змінити ступінь завантаження техніки; 7) фірма не може змінити ні розміри своїх споруд, ні кількості техніки.

6. При зростанні обсягів виробництва ізокванта буде пересуватися:

а) вгору і вправо; б) вниз і вправо; в) вгору і вліво; г) вниз і вліво.

7. Взаємозв'язок між можливими варіантами сполучень факторів виробництва та заданим обсягом продукції відображається за допомогою:

а) кривої виробничих можливостей; б) виробничої функції;

в) кривої сукупного продукту; г) еластичності пропозиції.

8. Ізокванта ілюструє:

а) різні комбінації ресурсів, з яких можна виробити заданий обсяг продукту.

б) різні обсяги продукту, які можна виробити за даної кількості ресурсів.

в) криву сукупного продукту; г) криву середнього продукту.

Підприємець відкрив лоток з продажу морозива. Які витрати не слід включати до зовнішніх (явних)?

а) зарплату найманого продавця; б) вартість матеріалів; в) оренду устаткування;

г) дохід підприємця як менеджера виробництва.

10. Ізокоста поєднує точки:

а) рівних витрат; б) стійкої рівноваги виробника; в) однакового випуску продукції;

г) рівноваги попиту і пропозиції.

11. Економічний прибуток:

а) менше бухгалтерського; б) більше бухгалтерського; в) дорівнює бухгалтерському;

г) це залежить від ситуації.

Встановіть відповідність

Тип фактору виробництва ознака
1) змінні; 2) постійні. а) шо можуть бути змінені при зміні випуску продукції; б) що не залежать від зміни обсягу випуску продукції; в) ціна яких не стабільна; г) ціна на які контролюється державою. д) що не змінюють попит на певний товар; е) розмір яких фіксовано при різних обсягах випуску продукції; ж) з постійною ціною; з) що визначаються розмірами фірми.

13. Якщо ціна фактора виробництва росте, для забезпечення того ж обсягу виробництва фірма має:а) використовувати більше цього фактора; б) використовувати менше цього фактора;

в) використовувати таку ж кількість цього фактора; г) замінити його іншим фактором виробництва.

Фірма може купувати капітал за ціною 100 грн. за од. і наймати робітників за 50 грн. Якщо ціна капіталу знизиться у два рази, а ціна праці зросте в 1,5 раза, як зміниться положення ізокости?

Було; --- - стало. 2) ----- було; - стало.

15. Сукупні витрати дорівнюють:

а) VC-FC, b) fc+vc, б) FC+VC+МС; г) (FC+vС) /q.

16. Вірно:

а) бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток;

б) економічний прибуток - бухгалтерський прибуток = зовнішні витрати;

в) бухгалтерський прибуток + зовнішні витрати = економічний прибу­ток;

г) економічні витрати - зовнішні витрати = внутрішні витрати.

17. Економічні витрати включають витрати:

а) явні та неявні, в т.ч. нормальний прибуток; б) тільки явні; в) тільки неявні та нормальний прибуток; г) не включають ні явних, ні неявних витрат.

18. Втрачений зиск від альтернативного використання ресурсів, що знаходяться у власності виробника:а) зовнішні витрати; б) бухгалтерські витрати; в) альтернативна вартість ресурсів; г) економічні витрати.

19. Які витрати можна віднести до змінних у короткотерміновому періоді:

а) орендна плата; б) виплата на опалення адмінприміщення;

в) відсотки за кредит; г) плата за електроенергію на виробничі потреби.

20. Постійні витрати:

а) витрати на ресурси, згідно з цінами на момент придбання; б) витрати, які є навіть коли нічого не виробляється; в) неявні витрати виробництва; г) витрати на придбання сировини за фіксованими наперед цінами.

21. Будь-яка точка на ізокванті чи ізокості означає:

а) кількість продуктів, що виробляються; б) обсяг продуктів у грошовому вимірі;

в) суму витрат; г) комбінацію фізичних обсягів ресурсів.

22. Якщо лінія експансії (траєкторія зростання) - пряма лінія з початку ко­ординат, :

а) функція виробництва має постійну віддачу; б) функція виробництва має спадну віддачу за обсягом.

в) співвідношення «капітал-праця» при зростанні виробництва збільшується;

г) співвідношення «капітал-праця» при зростанні обсягу виробництва не змінюється.

31. Який фактор збільшує змінні витрати фірми:

а) підвищення орендної плати; б) підвищення процентної ставки на банківські кредити;

в) підвищення зарплати основних робітників; г) підвищення зарплати інженерно-технічних робітників.

32. Фірми зацікавлені в мінімізації витрат. Вони можуть до­сягти цього, якщо:

а) купувати фактори виробництва на конкурентних ринках; б) дотримуватись рівності граничної норми технічного заміщення факторів і співвідношення цін на ці фактори; в) підтримувати рівність змінних та постійних витрат; г) підтримувати максимальний рівень виробництва.
Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 35; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты