Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗнайдіть правильні відповіді. 1.Виберіть правильне визначення поняття підприємницька діяльність:
Читайте также:
  1. В зошитах самостійно написати розгорнуті відповіді
  2. Знайдіть правильні відповіді
  3. Знайдіть правильні відповіді
  4. Знайдіть правильні відповіді
  5. Знайдіть правильні відповіді
  6. Знайдіть правильні відповіді
  7. Знайдіть правильні відповіді
  8. Знайдіть правильні відповіді
  9. Поняття міркування, правильні та неправильні міркування. Перевірка правильності міркувань з допомогою кругів Л.Ейлера.

1.Виберіть правильне визначення поняття підприємницька діяльність:

а) самостійна, ініціативна, на власний ризик господарська діяльність людей, спрямована на отримання прибутку; б) будь-яка економічна діяльність; в) наймана праця робітника.

2.Встановіть відповідність основних видів підприємницької діяльності та їх змісту,

а) виробнича б) посередницька в) комерційна г) страхова 1) створення товарів і послуг; 2) сприяння встановленню ділових контактів, укладанню угод на купівлю-продаж товарів і послуг; 3) безпосередня реалізація товарів і послуг; 4) утворення за рахунок населення чи підприємств спеціального фонду коштів і використання його для відшкодування втрат майна від несприятливих (випадкових) явищ, а також для надання громадянам допомоги при настанні відповідних подій у їх житті.

3.Вкажіть основні функції підприємця в економіці.

а) оптимальне поєднання економічних ресурсів; б) ефективне використання ресурсів;

в) здійснення інновацій; г) створення товарів і послуг.

4.Вкажітьправильні твердження:

а) здатність людини до підприємницької діяльності є окремим фактором виробництва;

б) підприємець діє з метою отримання прибутку; в) 3 розвитком економіки змінювалось розуміння терміну "підприємець'; г) підприємцем може бути людина, яка прагне отримувати максимальні прибутки.

5.Вкажіть, що є ознаками підприємництва, як особливого виду господарювання:

а) свобода вибору напрямків і способів діяльності; б) інноваційний характер діяльності;

в) самостійність у прийнятті господарських рішень; г) постійна діяльність в умовах ризику;

д) орієнтація на досягнення комерційного успіху.

6.У чому суспільна корисність підприємницької діяльності:

а) підприємець особисто зацікавлений у підвищенні ефективності виробництва і сприяє загальному прогресу в економіці; б) підприємець зацікавлений і сприяє стабілізації суспільних відносин; в) підприємницька діяльність спрямована на задоволення потреб споживачів і сприяє піднесенню рівня добробуту суспільства.

7.Яке з названих тверджень описує діяльність підприємця:

а) власник фірми, що приносить йому прибуток; б) професійний управляючий, що діє в рамках заданих повноважень; в) організатор виробництва товарів або послуг, що використовує нові комбінації економічних ресурсів і діє на власний ризик.8.Вкажітьосновняпринципипідприємництвана території України:

а) вільний вибір діяльності; б) залучення коштів і майна громадян і юридичних осіб;

в) самостійне планування діяльності; г) вільний найм працівників; г) вільне розплодження прибутком; д) самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності; е) залучення усіх ресурсів, використання яких не заборонене.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты