Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗнайдіть правильні відповіді. 1. Під терміном ринок розуміється:
Читайте также:
  1. В зошитах самостійно написати розгорнуті відповіді
  2. Знайдіть правильні відповіді
  3. Знайдіть правильні відповіді
  4. Знайдіть правильні відповіді
  5. Знайдіть правильні відповіді
  6. Знайдіть правильні відповіді
  7. Знайдіть правильні відповіді
  8. Знайдіть правильні відповіді
  9. Поняття міркування, правильні та неправильні міркування. Перевірка правильності міркувань з допомогою кругів Л.Ейлера.

1. Під терміном ринок розуміється:

а) географічне місце, де купуються товари; б) спеціально облаштоване приміщення для торгів;

в) спеціалізована купівля і продаж певного товару – зерна, заліза тощо;

г) будь-яка впорядкована структура, що забезпечує взаємодію продавців і покупців.

2.Які з факторів можуть впливати на величину пропозиції:

а) ціна товару; б) доходи покупців; в) ціни інших товарів-замінників; г) державні дотації виробникам.

3.Залежність зміни попиту/пропозиції від зміни інших факторів, зокрема ціни товару:

а) надлишок пропозиції; б) міра заміщення; в) еластичність.

4.Вкажітьправильні твердження:

а) ціна продукту здатна змінювати попит на нього; б) від'ємна корисність товару означає його шкідливість;

в) попит - це потреби людей, представлені на ринку і забезпечені грошима;

г) корисність продукту зменшується при споживанні кожної , наступної одиниці товару.

5.Крива попитуце:

а) залежність попиту від ціни продукту; б) зміну корисності продукту; в) взаємодію попиту і пропозиції.

6.Встановіть відповідність

Тип конкуренції, Назва
1) об'єднуються фірми, які відкрито домовляються про ціни та обсяг випуску продукції; 2) домінує декілька фірм, а входження нових виробників у ринок складне; 3) багато продавців однорідних товарів, але мало покупців, які диктують свої умови; 4) дуже велика кількість незалежних виробників і покупців; 5) відсутній контроль над цінами, ціни визначає ринок; 6) панує одна фірма; 7) відсутні товари - замінники основного продукту. а) олігополія; б) монополія; в) чиста конку-ренція; г) картель; в)монопсонія.

 

7.Що означає точка Е на графіку: а) ринкову ціну б) рівновагу попиту і пропозиції; в) еластичність попиту 8.Конкуренція- це: а) суперництво між товаровиробниками за більш вигідні умови діяльності; б) об'єднання багатьох виробників у спілку; в)домовленість між виробниками про умови діяльності. 9.Оберітьправильні твердження: а) монополія - тип галузевого ринку, на якому існує єдиний продавець товару, що не має близьких замінників. б) монопольна влада означає здатність фірми впливати на ціну своєї продукції, тобто встановлювати її на свій розсуд.

в) конкуренція - це суперництво між фірмами за вигідніші умови виробництва товарів і послуг, за отримання найвищих прибутків.

10.Коливиробник має більшу свободу встановлення цін на свої товари:

а) існує кілька крупних фірм у цій галузі; б) фірма діє на ринку досконалої конкуренції;

в) існує єдиний виробник товару, що не має аналогів і замінників;

11.Встановіть відповідність

Тип ринку Типмонополізації ринку
1) Вільний; 2) Монополізований; 3) Регульований а) з незначною кількістю виробників однорідної продукції, які можуть впливати на рішення один одного; б) з великою кількістю виробників однорідної продукції, які не можуть впливати на рішення один одного; в) який може розміщуватися будь-де; г) який контролюється і регулюється державою; д) розміщення якого слід узгоджувати з місцевою адміністрацією.

12.Встановіть відповідністьТип монополіїї на ринку Ознаки
1) природна, 2) адміністративна, 3) економічна. а) весь обсяг товару / послуг є продукцією однієї або кількох фірм; б) конкуренція неможлива; в) держава надає декільком фірмам виключне право на виконання певного роду діяльності; г) весь обсяг товару / послуг є продукцією однієї галузі. г) відбувається концентрація виробництва і централізація капіталу. б) конкуренція неможлива або недоцільна;

13. Регулювання грошової маси в обігу, це функція:

а) фінансової системи; б) кредитної системи; в) державного бюджету;

г) центрального (національного) банку.

14. Ринкова ціна рівноваги встановлюється коли:

а) покупці згодні купувати товар за ціною, меншою, ніж та, за якою продавці згодні продавати товар; б) покупці згодні купувати товар за певною ціною, а продавці згодні продавати товар за цією ж ціною; в) продавці згодні продавати товар за ціною, більшою, ніж та, за якою покупці згодні купувати товар; г) покупців не влаштовує ціна пропозиції.

15. До основних функцій ринкового механізму належать (вкажіть невірну відповідь):

а) інформативна; б) регулююча; в) стимулююча або сануюча; г) каральна.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты