Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯкі з груп великої приватизації приватизувалися разом з земельною ділянкою?
Читайте также:
  1. А) Если на систему оказано воздействие, то она будет действовать таким образом, чтобы уменьшить влияние этого воздействия
  2. А). Системы разомкнутые, замкнутые и комбинированные.
  3. В самых общих чертах структура конституционно-правового регулирования ответственности выглядит следующим образом.
  4. Во время интервью нельзя каким-либо образом воздействовать на отвечающего, например, пытаться подсказывать ответ, делать знаки одобрения или неодобрения и т.д.
  5. Вопрос 41.Основные ф-ии СЧМ.Понятие замкнутой и разомкнутой СЧМ.Схема замк-й СЧМ. Показатели качества систем человек-машина
  6. Временный кризис, вызванный противоречием сложившихся традиций в системе образования с новым образом мышления
  7. Все биологические существа (растения, животные, люди) каким-то осо­бым образом закрепляются на территории, т.е. в среде своего обитания
  8. Дифференциальное и операторное уравнения, передаточная функция и характеристическое уравнение разомкнутой системы
  9. Для преобразования модели таким образом, чтобы остатки были некоррелированы.
  10. Животные, активность которых зависит от времени суток, бывают с дневным, ночным и сумеречным образом жизни.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

а) об'єкти незавершеного будівництва; б) підприємства-монополісти;

в) частки пакетів акцій держави в складі змішаних підприємств;

г) підприємства-монополісти і об'єкти незавершеного будівництва.

7. Дайте визначення стану розвитку ринкової інфраструктури в Україні на момент початку приватизаційних процесів:

а) задовільний, б) майже повністю була відсутня; в) досить розвинута;

г) відповідала стану розвитку розвинутої ринкової економіки.

8. Яким за останньою (хронологічно) програмою (проектом) приватизації намічалося залишити відсоток державної власності у країні:

а) 30-40%; б) 8-10%; в) 10-20%; г) 15-25%.

9. Вкажіть правильні твердження:

а) "Перехідна економіка - проміжна ланка на шляху до ринкової економіки".

б) "Перехідна економіка - це етап, властивий усім високорозвиненим країнам".

10. Країни з перехідною економікою:

а) Німеччина; б) Угорщина; в) Канада; г) Росія; д) Японія; е) Північна Корея; є) Південна Корея.

11. Для здійснення ринкових перетворень в Україні потрібна приватизація. Які з об'єктів не можуть бути у з приватній власності:

а) заводи, б) магазини, в) майно органів державної влади та у правління збройних сил, г) об'єкти незавершеного будівництва, д) майно міліції, е) атомні електростанції, ж) заклади культури, освіти, охорони здоров'я.

12.За які кошти здійснювалися економічні перетворення в Україні:

а) власні кошти громадян; б) кошти державного бюджету; в) іноземні капіталовкладення; г) запозичені державою кошти; д) приватизаційні цінні папери.

13. Вкажіть основні кроки перехідного періоду до ринкової економіки:

а) створення відповідної законодавчої системи; б) обмеження державного контролю господарських механізмів; в) приватизація; г) лібералізація економіки; д) створення у країні закритої економічної системи.

14. За яких умов можуть розвиватися сучасні ринкові відносини:

а) приватизація і роздержавлення в економіці; б) розвиток споживчого ринку; в) створення конкурентного середовища; г) зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків.

15.Протиріччя у перехідній економіці полягають у:

а) боротьбі нових і старих методів господарювання; б) невідповідності економічних моделей різних країн; в) відсутності одностайної думки про подальший розори економіки.

16. Пріоритети економіки у перехідний період України були у:

а) розвитку сільськогосподарського виробництва; б) розширенні сфери внутрішньої і зовнішньої торгівлі; в) розвитку науково-технічного потенціалу; г) скороченні частки нерентабельних галузей господарства.

Тема 3. Сучасні економічні системи. національні моделі змішаних соціально-еконоічмних систем.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 24; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты