Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІєрархія потреб за Маслоу
Читайте также:
  1. C2 Раскройте на трех примерах научный вывод о том, что социальные условия влияют на характер и форму удовлетворения первичных (биологических, витальных) потребностей.
  2. ECR (Efficient Customer Response) - Эффективное взаимодействие с потребителем
  3. II этап. Определение общей потребности в собственных финансовых ресурсах.
  4. II. Потребность живых систем в энергии
  5. V. Фонды накопления и фонды потребления
  6. А) систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ;
  7. Административно-правовой статус хозяйственных товариществ и обществ, производственных и потребительских кооперативов и фондов
  8. Алгоритм организации медицинской помощи по профилактике и прекращению потребления табака в учреждениях ПМСП
  9. Анализ потребителей
  10. АНГЛИЧАНИН, УПОТРЕБЛЯВШИЙ ОПИУМ

а) матеріальні (фізіологічні), потреби "в безпеці", повага і самоповага, відтворення особистості; б) повага і самоповага, відтворення особистості, потреби "в безпеці", матеріальні (фізіологічні), потреби "в безпеці"; в) відтворення особистості, потреби "в безпеці", матеріальні (фізіологічні), повага і самоповага; г) потреби "в безпеці", матеріальні (фізіологічні), повага і самоповага, відтворення : особистості.

10.До якої групи відноситься благо, споживання якого одним суб'єктом виключає можливість його споживання іншим:

а) приватне; б) виключне; в) економічне; г) конкурентне.

11.Виберіть показник, який характеризує обмеженість блага:

а) корисність; б) рідкісність; в) економічність; г) ціна; д) попит; е) конкурентність.

12.Виберіть потребу, що відноситься до інтелектуальних потреб:

а) освіта; б) охорона здоров'я; в) продукти харчування.

13.Виберіть визначення поняття "благо":

а) потреба в чомусь необхідному, суб'єктивне відчуття нестачі; б) платоспроможна потреба;

в) засіб, який може задовольнити потребу; г) сума грошей, яку споживач готовий заплатити за товар.

Значимість видів економічних ресурсів змінюється при переході від доіндустріальної до індустріальної і до постіндустріальної фази розвитку. Якому виду ресурсів перевага віддається в постіндустріальному суспільстві?

а) природним і трудовим; б) матеріальним і фінансовим; в) матеріальним і трудовим; г) інтелектуальним та інформаційним.

15.Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

а) узагальнююче визначення всієї сукупності ресурсів, які людина бере уприроди; б) узагальнююче визначення людських ресурсів, залучених до виробництва; в) узагальнююче визначення майна, що використовується для створення товарів і послуг; г) здатність до підприємництва, уміння організувати виробництво. 1) капітал; 2) земля; 3) праця; 4) підприємливість

16. Робоча сила – це:

а) взаємодія людини та факторів виробництва; б) сукупність засобів та предметів праці; в) сама людина; г) сукупність фізичних, духовних здібностей людини, які вона спрямовує на виробництво матеріальних благ.

17. Встановіть відповідність:
Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты