Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВсюди основні положення типових антимонопольних законодавств не містять положення: ” держава ..
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Аналіз і профілактика нещасних випадків. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.
  5. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  6. Ассирийская военная держава.
  7. Б) основні характеристики реле
  8. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  9. Великая Новохеттская держава (XIV—XIII вв. до и. э.). Гибель Хеттского царства
  10. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.

а) контролює злиття компаній; б) забороняє угоди і змови фірм щодо цін і умов торгівлі;

в) присікає недобросовісну конкуренцію; г) примусово розукрупнює високомонополізовані галузі.

23.Встановіть відповідність

Тип еластичості Типові товари
а) еластичний; б) нееластичний; в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний 1) молоко; 2) автомобілі; 3) побутова техніка; 4) книги;5) ліки; 6) житло; 7) хліб; 8) сіль.

24. Ринок товарів і послуг перебуває в стані рівноваги, якщо:

а) попит дорівнює пропозиції; б) ціна дорівнює втратам плюс прибуток; в) рівень технології й змінюється поступово; г) обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту.

25. Якщо ринкова ціна вище рівноважної, :

а) з'являється надлишок товарів; б) виникає дефіцит товарів; в) формується ринок покупця;

г) падає ціна ресурсів.

26. Удосконалення технології переміщує:

а) лінію попиту праворуч; б) лінію попиту ліворуч; в) лінію пропозиції праворуч.

г) лінію пропозиції ліворуч. д) точку ринкової рівноваги вгору.

27. Скорочення пропозиції товару приводить до збільшення:

а) попиту на взаємодоповнюючі товари; б) виторгу продавця, якщо попит на товар є еластичним за ціною; в) виторгу продавця, якщо попит на товар є нееластичним за доходом; г) попиту на взаємозамінні товари.

28.Як вплинуть на пропозицію комп'ютерів названі умови:

а) зниження цін на деталі і комплектуючі; б) реалізація державної програми комп'ютеризації навчальних закладів; в) впровадження у виробництво нових досягнень НТР у цій галузі;

г) запровадження спеціального податку з продажів комп'ютерів.

29.Виникнення монополій зумовлює:

а) володіння основними видами сировини; б) патентні права і ліцензії; в) авторські права і товарні знаки; г) ін.

30. Індекс споживчих цін розраховується як співвідношення:

а) вартості товару зараз і його вартості в базовому періоді; б) вартості споживчого кошика зараз і його вартості в базовому періоді; в) вартості групи промислових товарів зараз до вартості в базовому періоді; г) середній індекс споживчих і промислових цін; д) немає вірної відповіді.

31. Цінний папір - це:

а) те, що технологічно дуже дорого виготовляти; б) документ, в якому міститься дуже корисна інформація; в) документ, що засвідчує певні зобов’язання між тими, хто його випустив і тими, хто його купив; г) квиток.32. Встановіть відповідність того, що засвідчує цінний папір:

1) членство і пайову участь в акціонерному товаристві (АТ) в статутному фонді АТ, участь в управлінні ним і участь в розподілі майна при ліквідації АТ; а) державні облігації; б) акція; в) облігація; г) вексель.
2) позику грошових коштів і зобов’язання їх відшкодувати у вказаний строк з виплатою належних відсотків за користування;
3) розміщення зобов’язань держави на певний строк за належні відсотки за користування;
4) безумовне зобов’язання сплатити борг після настання строку погашення.

33.Вкажіть правильні твердження:

а) акція -цінний папір, що підтверджує право власності";

б) "Власники простих акцій отримують фіксований доход";

в) "Власник акції не має права брати участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства".

34. Встановіть відповідність:

Ознака Механізм ринкової інфраструктури
1. комплекс інженерно-консультаційних послуг комерційного характеру по покращенню виробничих процесів; 2. консультування по доцільності інвестування коштів в ту чи іншу сферу діяльності або підприємство; 3. відстрочений викуп орендарем устаткування, що перебуває в оренді; 4. внутрішня ревізія господарської діяльності з метою виявлення напрямів її удосконалення. 5. допуск на ринок цінних паперів емітентів зі стійким фінансовим станом; комплекс інженерно-консультаційних послуг комерційного характеру по покращенню виробничих процесів. платне використання відомої товарної (торгівельної) марки за умов дотримання її стандартів. а) лізинг б) консалтинг в) лістинг г) інжиніринг д) аудит е) франчайзинг

35.Хто виступає суб'єктами операцій на ринку цінних паперів:а) емітенти; б) інвестори; в) посередники.

36.Встановіть відповідність:

Тип ринку цінних паперів Ознака
1. Первинний 2. Вторинний а) продаються раніше випущені папери, відбувається зміна їх власника, б) розміщуються вперше випущені (емітовані) цінні папери, відбувається залучення капіталів підприємствами;

37.Встановіть відповідність між названими поняттями і визначеннями:

Вартість цінного паперу Визначається як:
1. Номінальна 2. Ринкова а) вартість, яку вказано на ціні папері; б) ціна, за якою цінні папери продаються і купуються протягом певного періоду (курс цінних паперів).

38.Які з суб'єктів є фінансово-кредитними посередниками:

а) банки; б) фондові біржі; в) товарні біржі; г) страхові компанії; д) інвестиційні компанії; е) довірчі товариства; є) взаємні фонди;

39. Встановіть відповідність:

Ознака Тип кредиту
1) грошова позика від банків (фінансових установ, що мають ліцензію) господарським суб’єктам; 2) продаж товарів у борг; 3) надається населенню для купівлі вартісних товарів; 4) надається під заставу землі або нерухомості. а) банківський; б) комерційний; в) споживчий; г) іпотечний.

40.Які основні операції здійснюють фінансово-кредитніустанови:а) надають позики; б) проводять розрахунки між підприємствами за виконані роботи; в) обслуговують взаємодію різних галузей і регіонів; г) відкривають депозитні рахунки для окремих людей (фізичних осіб) і підприємств.

41.Посередник, щоукладає договори міжклієнтами за їх рахунок - це:

а) маклер; б) брокер; в) дилер.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты