Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Визначте відповідність




Читайте также:
  1. Визначте предмет філософії як особливої галузі гуманітрного знання
  2. Визначте Провідні риси філософії доби Відродження
  3. Визначте центральну проблему філософського знання
  4. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  5. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  6. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  7. Відповідність цілям
  8. Встановіть відповідність
  9. Встановіть відповідність
Капітал Ознаки Спосіб відшкодування у вартості товару
1) основний; 2) організаційний; 3) обіговий; 4) інтелектуальний. а) фізичні умови виробництва (будівлі, споруди, устаткування); б) вартість матеріалів, відсотків по кредитах, робочої сили; в) менеджмент, маркетинг, реклама, витрати на утримання корпоративного капіталу; г) ліцензії, ноу-хау, програмних продуктів. І. Входить у створювані товари цілком і повністю повертається в грошовій формі після їх реалізації   ІІ. Багаторазово бере участь у виробництві товару, переносить свою вартість на продукт частками

16.Встановіть відповідність

організаційно-правова форма підприємств засноване на власності
1) індивідуальне підприємство; 2) приватне підприємство; 3) колективне підприємство; 4) державне комунальне підприємство; 5) державне підприємство, а) окремого громадянина України з правом наймання робочої сили; б) трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства; в) адміністративно-територіальних одиниць; г) особистій власності фізичної особи із використанням винятково його праці; д) загальнодержавній.

17. Амортизація це:

а) поступовий перенос вартості основних фондів на продукт / послуги; б) кошти, на які купуються нові засоби виробництва; в) матеріальний знос засобів праці за час функціонування / невикористання; г) передчасна втрата споживчої вартості і вартості.

18. Оборотний капітал це:

а) входить у створювані товари цілком і яка повністю повертається в грошовій формі після їх реалізації;

б) створює необхідні організаційні умови для підприємництва;

в) частина продуктивного капіталу, яка багаторазово бере участь у виробництві товару, переносить свою вартість на продукт частинами; г) є інтелектуальною власністю, використання якої є невід'ємною умовою підприємництва (ліцензій, ноу-хау).

19.Вкажіть правильні твердження:

а) підприємства створюються заради отримання прибутку; б) підприємство є посередником у відносинах домогосподарств з суспільством і державою; в) підприємства виконують функції, пов'язані виключно з отриманням прибутку.

20.Виберіть правильні тлумачення поняття "підприємство":



а) економічна одиниця, в якій поєднуються фактори - виробництва; б) колектив людей, пов'язаних у певному виробничому процесі кооперацією праці та спільними економічними інтересами; в) комплекс капітальних благ, який технологічно пристосований до виготовлення певного продукту; г) місце, де відбувається виробництво, виготовляються товари і надаються послуги.

21. В Україні з 2004 р. ставка амортизації 1) будівель; 2) промислового устаткування; 3) автомобілів, приладів та інструментів; 4) еОМ складає, відповідно:

3)5,7,10 115%; 6)7, 8, 11 і 18%; в) 2, 6, 10 і 15%; г) 4, 8, 11 і 25%.

22. Ознаками підприємництва, як виду діяльності, є (вкажіть невірну відповідь):

а) свобода вибору термінів і методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень;

б) постійна наявність фактора ризику; в) орієнтація на досягнення комерційного успіху; г) підпорядкованість відповідним галузевим відомствам, підприємствам.

23. За Законом України "Про підприємництво" до малих належать підприємства з кількістю зайнятих 15-200 осіб залежно від виду економічної діяльності, відповідно 1) в промисловості і будівництві, 2) науці й науковому обслуговуванні, 3) ін. галузях виробничої сфери, 4) галузях нематеріального виробництва, 5) роздрібній торгівлі. Вкажіть відповідні діапазони кількості працюючих в цих галузях:



а) 1)до 300осіб, 2)до 200 осіб, 3)до 100 осіб, 4) до 25 осіб, 5) до 15 осіб;

б) 1) до 250 осіб, 2) до 150 осіб, 3) до 50 осіб, 4) до 25 осіб, 5) до 15 осіб;

в) 1) до 100 осіб, 2) до 50 осіб, 3) до 25 осіб, 4) до 15 осіб, 5) до 10 осіб;

г) 1) до 200 осіб, 2) до 100 осіб, 3) до 50 осіб, 4) до 25 осіб, 5) до 15 осіб.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 8; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты