Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначте, яке з положень правильне, а яке помилкове. 1. Конкурентна фірма у L-R одержує лише NP.
Читайте также:
  1. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  3. На завершення заняття спробуйте підвести його загальні підсумки та зробити висновки, наприклад, шляхом з'ясування, які з розглянутих вище ідей та положень мають сучасне значення.
  4. Обговорення головних теоретичних положень
  5. Обговорення головних теоретичних положень
  6. Обговорення головних теоретичних положень
  7. Обговорення головних теоретичних положень
  8. Обговорення головних теоретичних положень
  9. Обговорення головних теоретичних положень

1. Конкурентна фірма у L-R одержує лише NP.

2. Крива попиту для конкурентної фірми має від'ємний нахил.

3. На конкурентному ринку в довготерміновому періоді нормальний прибуток дорівнює нулю.

4. Підприємство, яке хоче EP→max, має додержуватись правила: доки продукція реалізується за ціною, що перевищує витрати на її виготовлення, слід нарощувати обсяги виробництва.

5. Якщо фірма вибирає такий рівень виробництва, що TR>TC на максимальну величину, вона EP→max.

6. Той, хто погоджується з ціною - продавець, який впливає на ціну товару шляхом зміни кількості запропонованої на ринку продукції.

7. Усі види монополій створюються державою.

8. Усі монополісти використовують цінову дискримінацію.

9. Усі монополісти максимізують прибуток, виробляючи продукцію з ефективним співвідношенням ресурсів.

10.Для монополіста крива попиту має спадаючий характер.

11.Сукупний дохід монополіста (TR) максимальний, коли еластичність попиту =1, a MR = 0.

12.Зниження ціни на еластичному відрізку кривої попиту не приво­дить до збільшення сукупного доходу.

13.Монополія може мати значні переваги за рахунок збільшення мас­штабів виробництва.

14.Монополіст буде виробляти і продавати додатковий обсяг продукції, якщо MR > МС.

15.Монополія завжди вибирає обсяг випуску, який відповідає неелас­тичній кривій попиту.

16.Всяка цінова дискримінація не законна.

17.Коли галузь є природною монополією, суспільству часто необхідно її регулювати за допомогою держави.

18.Монополія може виробляти будь-яку кількість продукції і продавати її за будь-якою ціною.

19.Якщо при олігополії фірма підвищить або знизить ціну, це вплине на обсяг продажу і прибуток фірм-конкурентів.

20.При монополістичній конкуренції фірма може одержувати економіч­ний прибуток лише в короткотерміновому періоді.

21.Монополістична конкуренція це конкуренція фірм-монополістів різних галузей між собою.

22.Якщо досконала конкуренція замінюється монополістичною, це, за інших рівних умов, призводить до погіршення становища споживачів.

23.Для монополістичної конкуренції не є характерним застосування тільки цінової конкуренції.

24.На ринку монополістичної конкуренції випуск товарної групи за­безпечується достатньо великою кількістю фірм.

25.На ринку досконалої конкуренції пропонують більш різноманітні товари, ніж при монополістичній конкуренції.

26.На ринку монополістичній конкуренції крива попиту окремої фірми менш еластична, ніж для досконало конкурентної.

27.На олігополістичному ринку ціни менш стійкі, ніж в умовах доско­налої конкуренції.

28.Ринкова поведінка картелю, що максимізує прибуток, аналогічна по­ведінці чистої монополії.

29.На практиці картелі і подібні їм таємні угоди важко створювати і підтримувати протягом тривалого часу.

30.Конкуренція олігополістів супроводжується в більшій мірі цінови­ми методами.

31.Олігополістична взаємозалежність фірм на ринку завжди приво­дить до того, що одна фірма стає домінуючою над іншими.

32.Для олігополії є характерною наявність високих бар'єрів для всту­пу в галузь.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты