Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яке з визначень найбільш точно відповідає поняттю "нормальний прибуток"?
а) прибуток, який отримує фірма при МС = МR; б) прибуток, який отримує типова фірма в галузі;

в) прибуток, який фірма отримала б при нормальному веденні справ;

г) мінімальний прибуток, необхідний для продовження фірмою діяльності даного спрямування.

12. Економічний прибуток:

а) еквівалентний нормальному бухгалтерському прибутку; б) є кожен раз, коли сукупні витрати перевищують прибуток фірм; в) не може мати місце на конкурентному ринку в довгостроковому періоді; г) існує завжди, коли граничний прибуток перевищує сукупний прибуток фірм.

13. У моделі монополії вважається, що:

а) продавці і покупці сприймають ціни як задані; б) проникнення на ринок нових фірм не обмежене; в) у покупців обмежений вибір; г) виробляється стандартизована продукція.

14. Цінова дискримінація - це:

а) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям; б) дискримінація в оплаті праці робітників; в) підвищення ціни на товар більш високої якості; г) експлуатація за рахунок встановлення більш високих цін на спо­живчі товари; а) різниця в оплаті праці за національністю чи статтю; б) експлуатація трудящих через встановлення високих цін на товари широкого вжитку.

15. Бар'єром для вступу у галузь можуть бути:

а) патенти і ліцензії; б) більш низькі витрати крупного виробництва;

в) законодавче оформлення виключних прав; г) все перелічене - правильне.

16. На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) може призначати будь-яку ціну на товар; б) максимізує прибуток при умові МR= МС,

в) може виробити будь-який обсяг продукції і продати її за будь-яку ціну; г) при певній кривій попиту може вибирати комбінацію ціни і обсягу випуску, яка дає максимум прибутку.

17. Монополіст, що максимізує прибуток, знижуватиме ціну на продукт, якщо:

а) середні витрати знижуються; б) витрати на рекламу збільшуються;

в) граничний дохід вищий за граничні витрати; г) граничний дохід дорівнює граничним витратам.

18. Прикладом чого є твердження "Приватні вузи встановлюють плату за навчання для іногородніх студентів вищу, ніж для місцевих":

а) монополії у вищій освіті; б) відсутності контролю держави над вищою освітою;

в) цінової дискримінації; г) неефективного розподілу ресурсів у вищій школі.

19. Монополіст, що бажає максимізувати прибуток, виробляє такий обсяг продукції, при якому:

а) попит нееластичний або одиничної еластичності; б) еластичний або одиничної еластичності; в) одиничної еластичності; г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

20. Що з наведеного нижче можна пояснити наявністю монопольної влади:

а) відносно більш високі ціни на авто "Форд" порівняно з авто "Крайслер";

б) високі ціни на "поп-корн" у місцевих кінотеатрах;

в) високі ціни на авіаквитки у період літніх відпусток; г) усе з наведеного - правильне.

21. Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

а) фірми можуть абсолютно вільно вступати в ринок і виходити з нього;

б) на ринку діє невелика кількість фірм; в) фірми взаємозалежні між собою;

г) фірми, що діють на цьому ринку, випускають диференційовану про­дукцію;

д) фірми випускають унікальну продукцію; е) на ринку діє велика кількість фірм;

ж) фірми випускають диференційовану продукцію.

22. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції схожі тим, що:

а) випускаються однорідні товари; б) ціна перевищує граничні витрати;

в) відсутні бар'єри для вступу конкурентів у галузь; г) правильної відповіді немає;

д) випускаються диференційовані товари; е) на ринку оперує багато покупців і продавців;

ж) кожна фірма зіштовхується з горизонтальною кривою по­питу на свій продукт;

з) ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.

23. Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна спожива­чам тому, що:

а) диференціація продукту веде до кращої реалізації найвибагливіших смаків споживачів;

б) все наведене правильне; в) фірми виробляють ефективний, з точки зору ринку, обсяг продукції; г) досягається ефективне, з точки зору суспільства, використання ресурсів.

24. Що не належить до методів ведення нецінової конкуренції:

а) реклама; б) гарантійне обслуговування; в) надання споживчого кредиту;

г) сезонний розпродаж, д) вірне все.

25. Формами диференціації продукції не можуть бути:

а) функціональні особливості товару; б) часи роботи торгової точки;

в) різні ціни на одну і ту ж товарну групу; г) зручні форми розрахунків.

26. На відміну від чистої монополії, на ринку монополістичної конку­ренції:

а) відсутня монопольна влада; б) відсутня цінова дискримінація;

в) крива попиту на товар фірми спадна; г) вільний вступ та вихід з ринку.

27. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають загальну рису:

а) випускаються диференційовані товари; б) випускаються однорідні товари; в) на ринку оперує багато покупців та продавців; г) кожна фірма стикається з горизонтальною кривою попиту на свій продукт.

28. Прихильники точки зору достатньо ефективної і вигідної спожива­чам моно­полістичної конкуренції стверджують, що:

а) диференціація продукту сприяє кращій реалізації різних смаків споживачів;

б) в умовах монополістичної конкуренції фірми виробляють ефективний, з погляду ринку, обсяг продукції; в) досконала конкуренція веде до озлобленої цінової війни між фірмами;

г) в умовах монополістичної конкуренції досягається ефективне, з погляду суспільства, використання ресурсів; д) усі попередні твердження вірні.

29. Крива попиту на продукцію монополістичного конкурента:

а) має від'ємний нахил; б) горизонтальна лінія при даному рівні ціни; в) вертикальна лінія при даному обсязі пропозиції; г) має нахил 1/n, де n - число фірм у галузі; д) має додатний нахил.

30. Монополістичній конкуренції притаманні озна­ки:

а) виробництво диференційованого продукту, наявність в галузі великих фірм, що реагують на дії конкурентів; б) немає вірних відповідей; в) наявність в галузі невеликої кількості фірм і значні бар'єри для входження нових фірм; г) абсолютна еластичність кривої попиту через диференційованість продукту;

д) виробництво диференційованого продукту і низькі бар'єри для входження нових фірм.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 122; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты