Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯке з визначень найбільш точно відповідає поняттю "нормальний прибуток"?
Читайте также:
  1. III. Перейдем к доказательству теоремы о промежуточном значении
  2. III. Проведение анализа безубыточности
  3. R Диагностика митральной недостаточности.
  4. R Клиническая симптоматика при аортальной недостаточности.
  5. R Консервативное лечение больных с трикуспидальной недостаточностью.
  6. V. Примерный образец теста, применяемого для промежуточной аттестации
  7. А. Ранняя история славянских народов; выделение восточного славянства.
  8. Аморфный компонент межклеточного вещества
  9. Анализ безубыточности деятельности. Влияние на безубыточность деятельности производителей цены продукции, затрат на производство, объемов продаж
  10. Анализ безубыточности предприятий.

а) прибуток, який отримує фірма при МС = МR; б) прибуток, який отримує типова фірма в галузі;

в) прибуток, який фірма отримала б при нормальному веденні справ;

г) мінімальний прибуток, необхідний для продовження фірмою діяльності даного спрямування.

12. Економічний прибуток:

а) еквівалентний нормальному бухгалтерському прибутку; б) є кожен раз, коли сукупні витрати перевищують прибуток фірм; в) не може мати місце на конкурентному ринку в довгостроковому періоді; г) існує завжди, коли граничний прибуток перевищує сукупний прибуток фірм.

13. У моделі монополії вважається, що:

а) продавці і покупці сприймають ціни як задані; б) проникнення на ринок нових фірм не обмежене; в) у покупців обмежений вибір; г) виробляється стандартизована продукція.

14. Цінова дискримінація - це:

а) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям; б) дискримінація в оплаті праці робітників; в) підвищення ціни на товар більш високої якості; г) експлуатація за рахунок встановлення більш високих цін на спо­живчі товари; а) різниця в оплаті праці за національністю чи статтю; б) експлуатація трудящих через встановлення високих цін на товари широкого вжитку.

15. Бар'єром для вступу у галузь можуть бути:

а) патенти і ліцензії; б) більш низькі витрати крупного виробництва;

в) законодавче оформлення виключних прав; г) все перелічене - правильне.

16. На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) може призначати будь-яку ціну на товар; б) максимізує прибуток при умові МR= МС,

в) може виробити будь-який обсяг продукції і продати її за будь-яку ціну; г) при певній кривій попиту може вибирати комбінацію ціни і обсягу випуску, яка дає максимум прибутку.

17. Монополіст, що максимізує прибуток, знижуватиме ціну на продукт, якщо:

а) середні витрати знижуються; б) витрати на рекламу збільшуються;

в) граничний дохід вищий за граничні витрати; г) граничний дохід дорівнює граничним витратам.

18. Прикладом чого є твердження "Приватні вузи встановлюють плату за навчання для іногородніх студентів вищу, ніж для місцевих":

а) монополії у вищій освіті; б) відсутності контролю держави над вищою освітою;

в) цінової дискримінації; г) неефективного розподілу ресурсів у вищій школі.

19. Монополіст, що бажає максимізувати прибуток, виробляє такий обсяг продукції, при якому:

а) попит нееластичний або одиничної еластичності; б) еластичний або одиничної еластичності; в) одиничної еластичності; г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

20. Що з наведеного нижче можна пояснити наявністю монопольної влади:

а) відносно більш високі ціни на авто "Форд" порівняно з авто "Крайслер";

б) високі ціни на "поп-корн" у місцевих кінотеатрах;

в) високі ціни на авіаквитки у період літніх відпусток; г) усе з наведеного - правильне.21. Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

а) фірми можуть абсолютно вільно вступати в ринок і виходити з нього;

б) на ринку діє невелика кількість фірм; в) фірми взаємозалежні між собою;

г) фірми, що діють на цьому ринку, випускають диференційовану про­дукцію;

д) фірми випускають унікальну продукцію; е) на ринку діє велика кількість фірм;

ж) фірми випускають диференційовану продукцію.

22. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції схожі тим, що:

а) випускаються однорідні товари; б) ціна перевищує граничні витрати;

в) відсутні бар'єри для вступу конкурентів у галузь; г) правильної відповіді немає;

д) випускаються диференційовані товари; е) на ринку оперує багато покупців і продавців;

ж) кожна фірма зіштовхується з горизонтальною кривою по­питу на свій продукт;

з) ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.

23. Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна спожива­чам тому, що:

а) диференціація продукту веде до кращої реалізації найвибагливіших смаків споживачів;

б) все наведене правильне; в) фірми виробляють ефективний, з точки зору ринку, обсяг продукції; г) досягається ефективне, з точки зору суспільства, використання ресурсів.

24. Що не належить до методів ведення нецінової конкуренції:

а) реклама; б) гарантійне обслуговування; в) надання споживчого кредиту;

г) сезонний розпродаж, д) вірне все.

25. Формами диференціації продукції не можуть бути:

а) функціональні особливості товару; б) часи роботи торгової точки;

в) різні ціни на одну і ту ж товарну групу; г) зручні форми розрахунків.

26. На відміну від чистої монополії, на ринку монополістичної конку­ренції:

а) відсутня монопольна влада; б) відсутня цінова дискримінація;

в) крива попиту на товар фірми спадна; г) вільний вступ та вихід з ринку.

27. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають загальну рису:

а) випускаються диференційовані товари; б) випускаються однорідні товари; в) на ринку оперує багато покупців та продавців; г) кожна фірма стикається з горизонтальною кривою попиту на свій продукт.

28. Прихильники точки зору достатньо ефективної і вигідної спожива­чам моно­полістичної конкуренції стверджують, що:а) диференціація продукту сприяє кращій реалізації різних смаків споживачів;

б) в умовах монополістичної конкуренції фірми виробляють ефективний, з погляду ринку, обсяг продукції; в) досконала конкуренція веде до озлобленої цінової війни між фірмами;

г) в умовах монополістичної конкуренції досягається ефективне, з погляду суспільства, використання ресурсів; д) усі попередні твердження вірні.

29. Крива попиту на продукцію монополістичного конкурента:

а) має від'ємний нахил; б) горизонтальна лінія при даному рівні ціни; в) вертикальна лінія при даному обсязі пропозиції; г) має нахил 1/n, де n - число фірм у галузі; д) має додатний нахил.

30. Монополістичній конкуренції притаманні озна­ки:

а) виробництво диференційованого продукту, наявність в галузі великих фірм, що реагують на дії конкурентів; б) немає вірних відповідей; в) наявність в галузі невеликої кількості фірм і значні бар'єри для входження нових фірм; г) абсолютна еластичність кривої попиту через диференційованість продукту;

д) виробництво диференційованого продукту і низькі бар'єри для входження нових фірм.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 59; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты