Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЩо показує рух кривої виробничих можливостей вниз вліво?
Читайте также:
  1. Амортизація основних виробничих фондів
  2. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  3. Вентиляція виробничих приміщень
  4. Вибір площадки під промислове підприємство і розміщення виробничих будівель на її території
  5. Використання виробничих потужностей
  6. Вимоги до виробничих приміщень
  7. Вимоги до мікроклімату, опалення, вентиляції виробничих приміщень стоматологічних поліклінік та зубопротезних лабораторій
  8. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.
  9. Вимоги до природного та штучного освітлення виробничих приміщень стоматологічних поліклінік, підрозділів, зуботехнічних лабораторій.
  10. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей.

а) технологічне, ресурсне і організаційне зростання виробничих можливостей економіки;

б) технологічне, ресурсне і організаційне скорочення виробничих можливостей економіки:

в) повну зайнятість; г) зростання безробіття.

32. Точки, розташовані на кривій виробничих можливостей відповідають:

а) економіка нерезультативно використовує ресурси; б) є найбільш ефективними; в) гранична пропозиція ресурсів робить неможливою виробництво; г) відповідає неповній зайнятості.

33.Вкажіть правильні твердження:

а) поняття "фактори виробництва" і "економічні ресурси" - це одне теж;

б) виробництво - це цілеспрямована діяльність людей, які мають на меті створити споживні блага для задоволення своїх потреб; в) капітал існує лише в процесі продуктивного використання; г) засоби виробництва поділяються на предмети праці і засоби праці; д) продуктивність праці - відношення кількості продукції і витраченого на її виробництво часу.

34.Вкажіть узагальнююче визначення засобів виробництва, що використовуються для створення товарів та послуг:

а) фактор виробництва; б) земля; в) капітал; г) праця.

35.Вкажіть правильні твердження:

а) поняття "земля" охоплює всі продукти, які надходять від природи і використовуються у виробництві чи є його основою; б) сільськогосподарське та промислове виробництво залежить від того, де воно знаходиться - природні умови, якість ґрунтів, рельєф місцевості; в) всі люди, зайняті у виробництві, являють собою фактор праці; г) всі товари, що виробляються, щоб використати їх у виробництві, називаються капіталом.

36.Виберіть більш повну відповідь із наведених.Знання, вміння, інформація, які можуть довгий час використовуватись для виробництва продукції та її реалізації, це:

а) інформація; б) підприємництво; в) розумова праця; г) нематеріальні активи.

37.Вкажітьправильні твердження:

а) структура виробництва в будь-якому суспільстві формується під впливом суспільного поділу праці;

б) визначальним фактором формування галузей господарства є попит на їх продукцію; в) виробництво благ є основою існування будь-якого суспільства;

г) виробництво - це створення будь-якого продукту (товари, послуги, інформація, знання тощо); д) виробництво є процесом споживання матеріальних і людських ресурсів.38.Вкажіть фактори,щовизначають галузеву структуру виробництва:

а) рівень впровадження НТП; б) рівень спеціалізації і кооперування на виробництві;

в) наявність природних ресурсів; г) суспільно-історичні умови, економіко-географічне положення і політичне становище країни; д) розвиток транспортної інфраструктури;

е) відповідний рівень освіти і професійної підготовки трудових ресурсів.

39.Встановіть відповідність:


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты