Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Що показує рух кривої виробничих можливостей вниз вліво?
а) технологічне, ресурсне і організаційне зростання виробничих можливостей економіки;

б) технологічне, ресурсне і організаційне скорочення виробничих можливостей економіки:

в) повну зайнятість; г) зростання безробіття.

32. Точки, розташовані на кривій виробничих можливостей відповідають:

а) економіка нерезультативно використовує ресурси; б) є найбільш ефективними; в) гранична пропозиція ресурсів робить неможливою виробництво; г) відповідає неповній зайнятості.

33.Вкажіть правильні твердження:

а) поняття "фактори виробництва" і "економічні ресурси" - це одне теж;

б) виробництво - це цілеспрямована діяльність людей, які мають на меті створити споживні блага для задоволення своїх потреб; в) капітал існує лише в процесі продуктивного використання; г) засоби виробництва поділяються на предмети праці і засоби праці; д) продуктивність праці - відношення кількості продукції і витраченого на її виробництво часу.

34.Вкажіть узагальнююче визначення засобів виробництва, що використовуються для створення товарів та послуг:

а) фактор виробництва; б) земля; в) капітал; г) праця.

35.Вкажіть правильні твердження:

а) поняття "земля" охоплює всі продукти, які надходять від природи і використовуються у виробництві чи є його основою; б) сільськогосподарське та промислове виробництво залежить від того, де воно знаходиться - природні умови, якість ґрунтів, рельєф місцевості; в) всі люди, зайняті у виробництві, являють собою фактор праці; г) всі товари, що виробляються, щоб використати їх у виробництві, називаються капіталом.

36.Виберіть більш повну відповідь із наведених.Знання, вміння, інформація, які можуть довгий час використовуватись для виробництва продукції та її реалізації, це:

а) інформація; б) підприємництво; в) розумова праця; г) нематеріальні активи.

37.Вкажітьправильні твердження:

а) структура виробництва в будь-якому суспільстві формується під впливом суспільного поділу праці;

б) визначальним фактором формування галузей господарства є попит на їх продукцію; в) виробництво благ є основою існування будь-якого суспільства;

г) виробництво - це створення будь-якого продукту (товари, послуги, інформація, знання тощо); д) виробництво є процесом споживання матеріальних і людських ресурсів.

38.Вкажіть фактори,щовизначають галузеву структуру виробництва:

а) рівень впровадження НТП; б) рівень спеціалізації і кооперування на виробництві;

в) наявність природних ресурсів; г) суспільно-історичні умови, економіко-географічне положення і політичне становище країни; д) розвиток транспортної інфраструктури;

е) відповідний рівень освіти і професійної підготовки трудових ресурсів.

39.Встановіть відповідність:

1. виробництво; 2. предмети праці 3. засоби виробництва; 4. засоби праці; 5 продукт. а) цілеспрямована діяльність людей для створення споживчих благ для задоволення своїх потреб; б) машини, інструменти обладнання, виробничі будівлі, в) об'єкти цілеспрямованої діяльності людини; г) результат виробництва; д) сукупність засобів предметів праці.

Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 95; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты