Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯке з положень не відповідає кейнсіанському напрямку?
Читайте также:
  1. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  2. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.
  4. Д. На рисунку показано залежність проекції швидкості прямолінійного ру­ху тіла від часу. Який із графіків проекції прискорення відповідає даному рухові?
  5. Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань
  6. Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань
  7. Модифікація товару. Якщо марка не відповідає очікуванням ринку за певною характеристикою, товар може бути модифікований шляхом посилення даної характеристики.
  8. На завершення заняття спробуйте підвести його загальні підсумки та зробити висновки, наприклад, шляхом з'ясування, які з розглянутих вище ідей та положень мають сучасне значення.
  9. Обговорення головних теоретичних положень
  10. Обговорення головних теоретичних положень

а) повна зайнятість скоріше випадкова, чим закономірна;

б) причини інфляції і безробіття пов'язані з особливостями функціонування ринкової системи;

в) рівновага сукупного обсягу виробництва може бути досягнуто тільки при повній зайнятості;

г) капіталізм - не саморегулююча система, здатна до процвітання.

Що є прикладом структурного безробіття?

а) програміст, що залишив свою роботу, щоб знайти іншу в більш теплому кліматі;

б) будівельник, який втрачає роботу на зимовий період; г) сталевар, якого змінює робот;

в) працівниця автопромисловості, котра втрачає роботу під час економічного спаду.

58. Внаслідок впровадження інновації скорочені робочі місця людей, зайнятих ручною працею. Безробіття, що виникло в зв'язку з цим, відно­ситься до:

а) циклічного; б) фрикційного; в) застійного; г) структурного.

До якого типу безробіття можна віднести сезонне безробіття?

а) структурне; б) фрикційне; в) циклічне; г) природне; д) до жодного.

Тема 10. сукупний попит і сукупна пропозиція. економічна рівновага в національній економіці.

 

План лекції

1. Сукупний попит, його складові, динаміка та чинники.

2. Сукупна пропозиція, його динаміка та чинники.

3. Теорії кривої корот­кострокової сукупної пропозиції.

4. Рівновага сукупних попиту і пропозиції.

5. Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції.

6. Поняття економічної рівноваги на ринках товарів, грошей, праці, умови її досягнення.

7. Сукупні видатки та їхні скла­дові.

8. Вплив зміни сукупних видатків на рівноважний ВВП, ефект мультиплікатора.

 

План семінарського заняття

1. Сукупний попит і його складові.

2. Крива сукупного попиту, її нахил. Нецінові чинники сукупного попиту. Переміщення кривої сукупного попиту.

3. Сукупна пропозиція. Крива короткострокової і довгострокової сукупної пропозиції та їх переміщення. Чинники сукупної пропозиції у короткостроково­му періоді.

4. Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції.

1. Сукупні видатки та їхні скла­дові. Рівноважний ВВП.

2. Методи визначення рівноважного ВВП: «витікання—ін'єк­ції» та «видатки—обсяг національного виробництва».

3. Зміна сукупних видатків і рівноважний ВВП, ефект мультиплікатора.

4. Економічна рівновага у довгостроковому періоді та механізм її досягнення. Інфля­ційний і дефляційний розриви. Парадокс заощадження.

Дайте визначення ключовим поняттям і термінам:

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты