Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Яке з положень не відповідає кейнсіанському напрямку?
а) повна зайнятість скоріше випадкова, чим закономірна;

б) причини інфляції і безробіття пов'язані з особливостями функціонування ринкової системи;

в) рівновага сукупного обсягу виробництва може бути досягнуто тільки при повній зайнятості;

г) капіталізм - не саморегулююча система, здатна до процвітання.

Що є прикладом структурного безробіття?

а) програміст, що залишив свою роботу, щоб знайти іншу в більш теплому кліматі;

б) будівельник, який втрачає роботу на зимовий період; г) сталевар, якого змінює робот;

в) працівниця автопромисловості, котра втрачає роботу під час економічного спаду.

58. Внаслідок впровадження інновації скорочені робочі місця людей, зайнятих ручною працею. Безробіття, що виникло в зв'язку з цим, відно­ситься до:

а) циклічного; б) фрикційного; в) застійного; г) структурного.

До якого типу безробіття можна віднести сезонне безробіття?

а) структурне; б) фрикційне; в) циклічне; г) природне; д) до жодного.

Тема 10. сукупний попит і сукупна пропозиція. економічна рівновага в національній економіці.

 

План лекції

1. Сукупний попит, його складові, динаміка та чинники.

2. Сукупна пропозиція, його динаміка та чинники.

3. Теорії кривої корот­кострокової сукупної пропозиції.

4. Рівновага сукупних попиту і пропозиції.

5. Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції.

6. Поняття економічної рівноваги на ринках товарів, грошей, праці, умови її досягнення.

7. Сукупні видатки та їхні скла­дові.

8. Вплив зміни сукупних видатків на рівноважний ВВП, ефект мультиплікатора.

 

План семінарського заняття

1. Сукупний попит і його складові.

2. Крива сукупного попиту, її нахил. Нецінові чинники сукупного попиту. Переміщення кривої сукупного попиту.

3. Сукупна пропозиція. Крива короткострокової і довгострокової сукупної пропозиції та їх переміщення. Чинники сукупної пропозиції у короткостроково­му періоді.

4. Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції.

1. Сукупні видатки та їхні скла­дові. Рівноважний ВВП.

2. Методи визначення рівноважного ВВП: «витікання—ін'єк­ції» та «видатки—обсяг національного виробництва».

3. Зміна сукупних видатків і рівноважний ВВП, ефект мультиплікатора.

4. Економічна рівновага у довгостроковому періоді та механізм її досягнення. Інфля­ційний і дефляційний розриви. Парадокс заощадження.

Дайте визначення ключовим поняттям і термінам:

§ сукупний попит (AD); § сукупна пропо­зиція (AS); § крива сукупного попиту; § нецінові чинни­ки сукупного попиту; § крива сукупної пропозиції; § макроекономічний короткостроковий період; § макроекономічний довгост­роковий період; § крива коротко­строкової су­купної пропо­зиції; § крива довгост­рокової сукуп­ної пропозиції; § нецінові чинни­ки короткостро­кової сукупної пропозиції; § цінові чинники короткостроко­вої сукупної пропозиції; § довгострокова крива сукупної пропозиції; § кейнсіанська модель сукупної пропозиції; § класична модель сукупної пропозиції; § короткострокова крива сукупної пропозиції; § класичний відрізок кривої АS; § проміжний відрізок кривої AS; § кейнсіанський відрізок кривої AS; § природний рівень вироб­ництва; § ефект храпови­ка; § «кейнсіанський хрест»; § «перегріта еко­номіка»; § модель АD-АS; § закон Сея; § ефект чистого експорту; § закрита економіка; § ефект багатства; § ефект Пігу; § рівноважний ВВП; § стагфляція; § збурення сукуп­ного попиту; § збурення сукуп­ної пропозиції; § запаси; § ефект відсоткової ставки; § сукупні видатки (АЕ); § економічна рівновага; § витікання; § ін'єкції; § гранична схильність до споживання (MPC, c); § гранична схильність до заощадження (MPS, s); § «кейнсіанський хрест»; § рівноважний ВВП (Ye); § вилучення; § похідні інвес­тиції; § простий муль­типлікатор; § мультиплікатор видатків (mЕ); § акселератор; § повний муль­типлікатор (mП); § підхід «видатки-обсяг вироб­ництва»; § підхід «витікан­ня - ін'єкції»; § парадокс за­ощадження; § імпорт (IM); § експорт (EX); § чистий експорт (ХN).

Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 165; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты