Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКурс грн. до руб. виріс. Як це позначиться на сукупному попиті в Україні?
а) знизиться; б) зросте; в) незмінна.

19. Закон Сея:

а) пропозиція створює відповідний попит; б) попит породжує пропозицію; в) у ринковій економіці попит та пропозиція товару завжди збігаються; г) пропозиція товару визначається виробничими можливостями, а попит - потребами покупців.

20. Політика збільшення доходів приведе до:

а) збільшення реального національного доходу без значної інфляції на кейнсіанському відрізку кривої сукупної про­ позиції; б) збільшення реального національного доходу зі значним ростом інфляції на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції; в) зміщення кривої сукупного попиту вліво; г) збільшення реального національного доходу без інфляції на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції.

  21. Якщо на графіку припущена помилка, то яка?   а) неправильно позначені осі; б) неправильно позначена крива; в) неправильно позначені відрізки; г) помилок немає.

22. Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним видаткам, то:

а) економіка перебуває у стані повної зайнятості; б) ін'єкції дорівнюють витіканням;

в) зміни інвестицій у запаси відсутні; г) усі відповіді правильні.

23. Мультиплікатор видатків не спрацьовує, якщо:

а) національна економіка переживає спад; б) економічна політика уряду помилкова;

в) національна економіка досягла повної зайнятості; г) чистий експорт від'ємний.

д) знижується ефективність використання ресурсів у національній економіці.

24. За парадоксом заощадження спроба усіх заоща­джувати якомога більше може:

а) перемістити функцію споживання вгору; б) перемістити функцію заощадження вниз; г) усі відповіді неправильні; д) спричинити зменшення сукупних видатків і реаль­ного ВВП;

е) збільшити фактичні заощадження та інвестиційні видатки.

25. При обсязі національного виробництва більше рівноважного:

а) домогосподарства заощаджують більше, ніж підприємства планують інвестувати;

б) сукупні видатки перевищують обсяг національного виробництва;

в) інвестиції у запаси зменшуються; г) процентна ставка зростає; д) усе невірно.

26. При обсязі національного виробництва менше рівноважного:

а) сукупні видатки менше реального ВВП; б) інвестиції у запаси збільшуються;в) процентна ставка знижується; г) усі відповіді неправильні;

д) домогосподарства заощаджують менше, ніж підприємства планують інвестувати.

27. На обсяг національного виробництва у короткост­роковому періоді впливає величина сукупних видатків. Це означає, що:

а) фірми намагаються розширити виробництво до рівня повної зайнятості;

б) абсяг продукції, який фірми планують виробити, визначають сукупні видатки;

в) попит на гроші змушує фірми виробляти товари і послуги; г) все невірно.

28. Якщо заощадження більше запланованих інвести­ції, то:

а) інвестиції у запаси зростають; б) абсяг національного виробництва збільшується;

в) фактичні заощадження зрівнюються зі змінами інвестицій у запаси; г) все невірно.

29. «Кейнсіанський хрест» - перетин:

а) лінії запланованих видатків та лінії 45°; б) кривої інвестицій та лінії 45°;

в) функції заощаджень та кривої інвестицій;

г) лінії запланованих видатків та кривої інвестицій; д) усі твердження неправильні.

30. Встановіть відповідність:

1) "ін'єкції"; 2) "вилучення" (витікання) а) інвестиції; б) заощадження; в) податки; г) імпорт; д) державні закупівлі; е) експорт.

31. Рецесійний розрив в економіці виникає, якщо:а) фактичний ВВП менше потенційного; б) фактичний ВВП більше потенційного;

в) наявний дефіцит сукупних витрат; г) наявний надлишок сукупних витрат.

32. Інфляційний розрив в економіці виникає, якщо:

а) фактичний ВВП більше потенційного; б) фактичний ВВП менше потенційного;

в) експорт більше імпорту; г) сукупний попит перевищує сукупну пропозицію.

33. Кейнсіанська модель макрорівноваги має за основу припущення:

а) абсяг споживання визначається лише номінальним доходом;

б) абсяг інвестицій залежить від величини амортизації;

в) заощадження с функцією ставки податків;

г) рівень цін не змінюється при неповній зайнятості.

34. Саморегульована ринкова система гарантує:

а) можливість стійкого та довготривалого дефіциту товарів;

б) відсутність дефіциту товарів; в) неможливість надлишку товарів;

г) дефіцити та надлишки товарів, що зникають внаслідок дії цінового механізму;

35. Якщо люди стають менш бережливими, то при інших незмінних умовах:

а) буде зростати попит на кредит; б) ціна кредиту буде знижуватись;

в) величина заощаджень буде зростати при кожному даному рівні процентної ставки;

г) крива заощаджень зсунеться вліво.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты