Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБудувати схеми ходу променів в оптичних приладах(кафедра фізики).
Читайте также:
  1. Волоконно-оптичних лініях зв’язку
  2. Дифракція рентгенівських променів
  3. Дифракція рентгенівських променів на просторовій решітці. Формула Вульфа - Брегга
  4. Дифракція рентгенівських променів на просторовій решітці. Формула Вульфа-Брегга
  5. Додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).
  6. ЗАМКНЕНІ СХЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ІЗ ДВИГУНАМИ ЗМІННОГО СТРУМУ
  7. На основі отриманих передатних функцій елементів САК та аналізу функціональної схеми скласти структурну схему системи, приклад якої зображено на рисунку 1.1.
  8. Орієнтовні схеми аналізу уроку
  9. Побудувати перехідну характеристику скорегованої САК.

4. Готувати до роботи світловий мікроскоп, пояснювати призначення окремих елементів його оптичної та механічної системи (кафедра медичної біології).

5. Пояснювати фізичні принципи роботи електронного мікроскопу (кафедра фізики).

Для того, щоб ви могли усвідомити чи відповідає вихідний рівень ваших знань – умінь необхідним вимогам, пропонуємо виконати ряд завдань:

Завдання №1. Що означає термін «роздільна здатність»? Яку роздільну здатність має людське око? Як вона змінюється із застосуванням оптичного приладу?

Завдання №2. Схематично зобразити хід променів через об‘єктив та окуляр мікроскопу. Пояснити, яке зображення буде отримано.

Завдання №3. Що відбувається при проходженні світла через середовища з різною оптичною щільністю? Яку властивість повинна мати імерсійна рідина?

Завдання №4. Деякі патогенні мікроорганізми, наприклад грибки, що уражують волосся, володіють природною здатністю до люмінесценції. У чому полягає це фізичне явище? Чи можна використовувати люмінесцентний мікроскоп для виявлення мікроорганізмів, які не мають власної люмінесценції?

Завдання №5. Чому у світловий мікроскоп принципово не можливо побачити об‘єкт, менший за 0,2 мкм, а електронний мікроскоп дає таку можливість?

Інформацію для поповнення знань – умінь можна знайти у наступних підручниках:

1.Н.М. Ливенцев. Курс физики для медвузов. М.:Медицина, 1974. С. 435-450

2.А.Н. Ремизов. Курс физики, электроники и кибернетики для медицинских

институтов. М.:Медицина 1982. С.336-350

3.Медична і біологічна фізика /Під ред. проф. О.В. Чалого. Київ: Вища школа, 2005. С.520-558

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Побудова біологічного мікроскопу з імерсійним об’єктивом. Порядок роботи з мікроскопом, розрахунок збільшення та роздільної здатності.

2.Відмінності темнопольної мікроскопії, її призначення.

3.Принцип фазово-контрасної мікроскопії, необхідне обладнання. Для чого використовується цей метод мікроскопії?

4.Принцип дії люмінісцентної мікроскопії, для чого використовується люмінісцентна мікроскопія.

5.Будова електронного мікроскопу і принципи електронної мікроскопії.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:1.Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина , 2005. С. 3-30 .

2.Воробьев А.А.и др. Микробиология.- М.: Медицина,1998. С. 3-7.

3.Руководство к практическим занятиям по микробиологии. /Под ред. Л.Б.Борисова. М.: Медицина, 1984. С. 3-19.

4.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.– М.:ООО "Медицинское информационное агенство", 2008 - С.310-316.

5.Практикум по микробиологии / Под ред. А.И. Нетрусова. М.: Издательский центр "Академия", 2005 – С.24-30, 56-69, 83-93.

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчанням,чому сприяє граф логічної структури теми: ”Обладнання та режим роботи бактеріо-логічної лабораторії”. Мікробіологічний метод дослідження ( додаток №1).

Матеріали та обладнання:мікроскоп, імерсійне масло, готові фіксовані препарати мікроорганізмів.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты