Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМорфологія бактерій. Внутрішні структури бактерій. Прості методи фарбування.
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. B. Искусственная вентиляция легких. Методики проведения искусственной вентиляции легких
  9. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  10. I.Организационно-методический раздел

 

Додаток 2

Зразок протоколу

До практичного заняття № 2

 

Тема: Морфологія і структура бактерій. Барвники і прості методи фарбу-

Вання.

 

Завдання №1. Виготовлення фіксованих мазків

 

Методи фіксації: 1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

Призначення _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Завдання №2.Прості методи фарбування

Мал.1

Завдання №3.Морфологія бактерій

Кокові форми

Мал 2.Стафілококи Мал 3.Стрептококи Мал 4..Мікрококи

 

Мал 5.Диплококи Мал 6.Тетракоки Мал 7. Сарцини

 

Паличковидні форми

 

Мал.8. Дрібні палички Мал.9. Середні палички. Мал.10. Великі палички

 

Звивисті форми

Мал.11. Вібріони Мал.12. Спірили

 

 

Дата__________ ______________ Підпис виладача

Практична робота № 3

Тема: Морфологія і структура бактерій. Фарбування бактерій за методом

Грама.

Актуальність теми. Вивчення поверхневих структур бактерій – важливий етап навчання студентів за темою «Морфологія та фізіологія мікроорганізмів». Капсула, клітинна стінка, цитоплазматична мембрана – це органоїди бактері-альної клітини, котрі визначають багато її властивостей, також і патогенні. Капсула має антигенні властивості , захищає мікроорганізм от неспецифічних факторів захисту макроорганізму и несприятливих умов середовища. Клітинна стінка представляє собою біогетерополімер складного хімічного складу, кот-рий покриває всю поверхню клітини. Склад цього біогетерополімера не однако-вий у різних бактерій. В залежності від будови клітинної стінки бактерії розділяються на дві величезні групи Гр. - і Гр. +, котрі диференціюють по фарбуванню мазків за методом Грама. ЛПС клітинної стінки має антигенні і токсичні властивості. Пептидоглікан клітинної стінки є «мішенню» для дії пеніцилінів і лізоциму. Утворення L- форм бактеріями є причиною резистентності до антибіотиків. L – формі різних бактерій грають важливу роль в патогенезі багатьох інфекційних захворювань. Цитоплазматична мембрана виконує життєво - важливі функції, порушення яких призводить бактеріальну клітину до загибелі. Вивчення поверхневих структур бактеріальної клітини дозволяє лікарю скласти уяву про антигенні, патогенні та фізіологічні власти-вості збудників інфекційних захворювань. Особливо актуальним є питання механізму резистентності бактерій до антибіотиків. Знання цих питань дозволить лікареві зробити правильний вибір напрямку лікування хворих.Мета (загальна): умітиоцінювати та аналізувати результати ідентифікації збудників інфекційних захворювань в залежності від стану поверхневих структур.

Конкретні цілі – уміти:

1.Приготувати фіксований препарат з бактеріальних структур.

2.Розрізняти при мікроскопії Гр+ та Гр- мікроорганізми.

3.Фарбувати мазок за методом Грама.

4.Пояснювати роль поверхневих структур бактерій в діагностиці та патогенезі інфекційних захворювань.

Вихідний рівень знань – умінь:

1.Пояснювати будову еукаріотичної клітини та функції клітинних органоїдів (кафедра біології).

2.Трактувати біологічну роль хімічних речовин, які входять у склад клітинних структур (кафедра біохімії).3.Працювати з мікроскопом, знати імерсіонну мікроскопію (кафедра фізики, мікробіології).

4.Пояснювати призначення темнопольної мікроскопії (кафедра мікробіології).

5.Готувати фіксовані мазки з бактерій (кафедра мікробіології).

 

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання 1. Назвіть органоїди руху еукаріотичних клітин.

Завдання 2. Класифікація хімічних речовин, з яких складаються структури клітин єукаріотів та прокаріотів.

Завдання 3. Назвіть основні частини мікроскопу. Поясніть хід променів в оптичній частині мікроскопу. Яку назву мають деталі оптичної частини мікро-скопу?


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты