Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Серологічні реакції в вірусології
Актуальність теми:Задля лабораторної діагностики вірусних інфекцій використовують вірусологічні, серологічні та біологічні методи дослідження. Зараження клітинних культур та лабораторних тварин є дуже трудомістким процесом. Ідентифікацію виділених вірусів проводять за допомогою серологіч-них реакцій: РПГА, РГГА, РГПГА, гальмування реакції нейтралізації. Вибір тієї чи іншої реакції пов’язаний з особливостями антигенної структури досліджу-ваного вірусу. Виділення вірусу та його ідентифікація вимагають багато часу: від 7 до 30 днів і більше. Тому велике значення має імунно-флюоресцентний метод (РІФ, РНІФ), що дозволяє знайти та ідентифікувати вірус у патологіч-ному матеріалі за 30-60 хвилин. Імунно-ферментний аналіз (ІФА), твердофаз-ний ІФА, радіо-імунологічний аналіз РІА, імуно-блотінг – всі ці методи воло-діють високой чутливістю и швидкістю реакції. Тому зараз в вірусологічній практиці їм надаеться перевага. Особливе значення серологічних досліджень мають у проведенні анализу спалахів вірусних хвороб, для встановлення дже-рел інфекцій і напрямків циркуляції віруса серед людей і тварин як в епідеміч-ному, так і в межепідемічному періоді.

Мета (загальна): уміти проводити ідентифікацію вірусів в РГГА, гальмування РН, РГГА, реакції зв’язування комплементу, РІФ, реакції з поміченими антиті-лами і антигенами для використання цих знань-умінь у комплексі діагностич-них заходів на наступних кафедрах..

Конкретні цілі – уміти:

1.Трактувати механізм серологічних реакцій в вірусології.

2.Характеризувати принципи використання серологічних реакцій.

3.Порівнювати діагностичну цінність серологічних реакцій.

4.Ставити реакцію нейтралізації на культурі клітин для ідентифікації ентеро-вірусів.

5.Ставити РГГА для ідентифікації вірусу грипу.

6.Ставити РНГА для сіродіагностики кору.

7.Пояснювати механізм та спосіб врахування прямої та непрямої РІФ.

8.Оцінювати реакцію зв’язування компліменту та трактувати особливості постановки РЗК при вірусних інфекціях.

Вихідний рівень знань – умінь:

1.Антитіла, їх будова і функції. Методи їх виявлення.

2.Антигени мікроорганізмів.

3.Реакції між антигенами та антитілами.

4.Використання серологічних реакцій в бактеріології.

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає базовий рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань:

Завдання 1.Яка причина утворення ЦПД на культирі клітин? У чому воно проявляється?

Завдання 2. Які імуноглобуліни вказують на розвиток хронічного процесу?

Завдання 3. Назвіть відомі вам індикаторні системи в серологічних реакціях.

Завдання 4.Назвіть вміст та призначення діагностикумів.

Завдання 5. Що необхідно для постановки реакції нейтралізації з метою виявлення мікробних токсинів?

Завдання 6. З якою метою ставиться РГА з ХАР курячих ембріонів, заражених вірусвмістним матеріалом?

Інформацію для поповнення знань-умінь можна знайти у наступних підручниках:

1.Борисов Л.Б., Смирнова А.М. Микробиология. М.: Медицина , 2005. С.209-288.

2.Воробьев А.А.и др.Микробиология.- М.: Медицина,1998. С. 144-148, 149-153.

3.Пяткин К.Д., Кривошеин Ю.С. Микробиология.- К.: Вища школа, 1992.- С. 173-176, 176-181.

4.Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии /Под ред. Л.Б.Борисова. – М .: Медицина, 1984.-С.107 - 122.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Антигенні властивості вiрусiв.

2.Серологичні реакції, які використовують у вірусології. Реакція вируснейтра-лізації: механізм, принципи використання, диагностична цінність.

3.Реакція гальмування гемагглютинації, її механізм, умови постановки, принціпи використання, діагностична ценність.

4.Реакція зв’язування комплементу, її суть, оцінка, особливості постановки.

5.Реакції з міченими антитілами.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. Л.Б.Борисова, А.М.Смирновой. М.: Медицина,2005. –С. С.307, 325-327.

2.Микробиология, под ред А.А. Воробьева и др. –М. Медицина, 1994.-С.175-181.

3.Пяткин К.Д., Кривошеин Ю.С. Микробиология.- К.: Вища школа, 1992.- С.173-176, 192-204.

4.Руководство к практическим занятиям по микробиологии. /Под ред. Л.Б.Борисова. М.: Медицина, 1984.-С.107-122, 235.

5.Медицинская микробиология, вирусология и иммунология /Под ред. А.А. Воробьёва.- М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2008 – с. 289-293.

6.Соколова І.Є., Вінніков А.І., Полішко Т.М. Основи імунології. – Дніпропет-ровськ: Вид-во ДНУ, 2007 – с. 496-499.

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: „Серологічні реакції у вірусології ” (додаток 1).

Матеріали та обладнання:планшет з РТГА, нормальна культура клiтин i з ЦПД, планшет з РПГА з парними сироватками, препарати, якi використову-ються для дiагностики вiрусних iнфекцiй методом РiФ, IФА.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 435; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты