Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДля того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань
Читайте также:
  1. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  2. III. Для обеспечения проверки исходного уровня Ваших знаний и умений решите задачу.
  3. III. Для обеспечения проверки исходного уровня Ваших знаний-умений необходимому, предлагаем решить 2 задачи.
  4. III. Для обеспечения проверки исходного уровня Ваших знаний-умений необходимому, предлагаем решить 2 задачи.
  5. III. Для обеспечения проверки исходного уровня Ваших знаний-умений необходимому, предлагаем решить задачу.
  6. IV. По характеру ответной реакции, в зависимости от того, какие органы в ней участвуют
  7. А. Просите Духа Святого, будет дан вам свет
  8. Альфред Петрович, не могли бы вы поподробнее рассказать о механизме зарождения человека?
  9. В чому вбачав Л.Фейєрбах вихідний недолік філософії Гегеля?
  10. Варіанти індивідуальних завдань

1. Представники класу Sarcodina мають:

A) війки

B) псевдоподії

C) джгутики

D) цисти

2. Способи розмноження представників класу Infusoria:

A) клітина поділяється навпіл

B) поперечне ділення, або кон’югація

C) продольне ділення, або полове

D) чередування полового та безполого розмноження

 

3.Які методи фарбування найчастіше використовують для вивчення морфології найпростіших:

A) Граму

B) Романовському - Гімза

C) Ціль - Нільсену

D) Ожешко

4.Який метод мікроскопії слід використовувати для спостереження рухливості найпростіших:

A) елементарної мікроскопії

B) роздавленої краплі при світлопольній мікроскопіїї

C) люмінесцентної мікроскопії

D) фазово контрастної мікроскопії

Еталони відповідей:

1.1.Представники класу Sarcodina ( саркодові або ложноніжки) мають псевдоподії або ложноножки, які служать для переміщення та захвату їжі.

2.2.Представники класу Infusoria розмножуються шляхом поперечного ділення, часом здійснюється статевий процес-кон’югація.

3.3.Найчастіше використовується метод фарбування за Романовським-Гімзою, де цитоплазма у найпростіших буде пофарбована у фіолетовій колір, іноді фарбування проводиться розчином Люголя.

4.4.Для виявлення рухливості найпростіших використовуються методи “висячої” або “розчавленої” краплі.

Інформація для поповнення знань- умінь:

1.Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология с общей генетикой.-М.:Медицина,1987

2.Слюсарев А.А., Жукова С.В. Біологія.-К. :Вища школа,1998

3.Руководство к лабораторным занятиям по биологии(под ред. Богоявленского Ю.К.-М. :Медицина 1979г.)

Теоретичні питання:

1.Що собою являють найпростіші?

2.Які розміри мають більшість найпростіших?

3.Функції найпростіших.

4.Яку ф-цію виконує ядро в житті найпростіших?

5.Які органели розрізняють в цитоплазмі найпростіших?

6.За рахунок чого здійснюється рух найпростіших?

7.Як у найпростіших здійснюється травлення їжі?

8.Дихання найпростіших

9.Що таке „циста” і коли вона виникає у найпростіших?

10.Розмноження найпростіших.

Література:

1.Борисов Л.Б:. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология-М.:, МИА, 2001, с.634-652

2.Дикий И.Л., Литаров В.Е., Гейдерих О.Г. идр. «Медицинская и ветеринарная паразитология»-Харьков, НФАУ, 2004.3.Дикий И.Л., Сидочук И.И., Холупяк И.Ю. идр. «Микробиология: руководство к лабораторным занятиям – Х.:Изд-во НФАУ, 2002, с.343-393.

Після ознайомлення з теоретичними питаннями вам пропонується виконати наступні навчаючи завдання.

1.Співставте родові назви найпростіших з видовими:

1).Plasmodium A).hictolitica

2).Trihomonas B).vaginalis

3).Toxoplasma C).intestinalis

4).Lamblia D).gondii

5).Entamoeba E).malariae

2.Визначте до якого класу відносяться найпростіші ,які пересуваються за допомогою джгутиків:

A).Flagellata або Mastigophora

B).Sporozoa

C).Sarcodina

D).Infuzoria або Ciliata

3.Більшість найпростіших мають розмір:

A). 1-2 мкм

В). 3-150 мкм

С). 300-500 мкм

D).0,5-1мкм

4.Рух найпростіших здійснюється за рахунок:

А). Війок, джгутиків, псевдо подій

В). Коливань

С). Ядра

D). Цисти

Письмова робота.

Замалювати представників різних класів найпростіших; позначити на латинській мові їхні видові назви та назви класів, до яких вони відносяться:

1.Дизентерійна амеба

2.Трипаносома

3.Токсоплазма

4.Балантидій

Робота виконується на окремому аркуші А4.Оформлення роботи:


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты