Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЙ семестр. План заняття №1 – робота в малих творчих групах
Читайте также:
  1. II курс (1 семестр)
  2. II семестр – срок сдачи контрольных работ до 1 апреля текущего учебного года.
  3. II семестр.
  4. В соответствии с БРС ФГОС-3 итоговая оценка по курсу определяется суммой баллов, полученных за семестр (50 Баллов) и баллов, полученных на экзамене (50 Баллов).
  5. ВТОРОЙ СЕМЕСТР
  6. Для заочной формы обучения, 4 семестр
  7. Для заочной формы обучения, 7 семестр
  8. для студентов I курса (II семестр) на 2014–2015 учебный год
  9. За 2 семестр
  10. Задания для семестровой (контрольной) работы

План заняття №1 – робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері банківського кредитування;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно різних видів банківських кредитів та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо технологій надання різноманітних банківських кредитів;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту, кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту, кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів;

Ø вміння виконувати операції з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту, кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів;

Ø вміння аналізувати дохідність операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту, кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів.

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання здійснення банками контокорентного і овердрафтного кредитування, кредитування сільськогосподарських підприємств;

Ø робота в малих творчих групах;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань овердрафтного кредитування, кредитування сільськогосподарських підприємств, довгострокового кредитування.

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань контокорентного і овердрафтного кредитування, кредитування сільськогосподарських підприємств, довгострокового кредитування;

Ø експрес-контроль.

 

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення контокорентного і овердрафтного кредитування, кредитування сільськогосподарських підприємств, довгострокового кредитування. 

 

План заняття №2 - робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента вміння

Ø проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері факторингових, форфейтингових, лізингових операцій банків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку факторингових, форфейтингових, лізингових банківських послуг та вирішувати важливі проблеми розвитку цих послуг на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо факторингових, форфейтингових, лізингових послуг банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо надання лізингових послуг, проведення факторингових та форфейтингових операцій;

Ø вміння виконувати лізингові послуги, факторингові та форфейтингові операції;

Ø вміння аналізувати дохідність лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій.План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання здійснення банками факторингових, форфейтингових і лізингових операцій;

Ø робота в малих творчих групах;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань факторингових, форфейтингових і лізингових операцій банків;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з факторингових, форфейтингових і лізингових операцій банків;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø форми типових договорів на факторингове, форфейтингове, лізингове обслуговування;

Ø законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування і надання послуг;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання здійснення факторингових, форфейтингових і лізингових операцій банків.

 

План заняття №3- семінар-дискусія

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері операцій банків з цінними паперами;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських операцій з цінними паперами та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо професійної діяльності банків з цінними паперами;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та проведення операцій з цінними паперами;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та проведення операцій з цінними паперами;Ø вміння виконувати операції у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів та проводити операції з цінними паперами;

Ø вміння аналізувати дохідність здійснення банками професійної діяльності на ринку цінних паперів та проведення операцій з цінними паперами.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання семінар-дискусія;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо професійної діяльності банків на ринку цінних паперів;

Ø презентація за результатами семінару-дискусії;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо: характеристики діяльності банків на ринку цінних паперів, класифікації операцій банків з цінними паперами та професійної діяльність банків на ринку цінних паперів;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо характеристики діяльності банків на ринку цінних паперів, класифікації операцій банків з цінними паперами та професійної діяльність банків на ринку цінних паперів;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань професійної діяльність банків на ринку цінних паперів;

Ø нормативні акти НБУ щодо професійної діяльність банків на ринку цінних паперів.

План заняття №4 – семінар розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері емісійних, депозитарних операцій банків з цінними паперами та операцій з торгівлі цінними паперами;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку емісійних, депозитарних операцій банків з цінними паперами та операцій з торгівлі цінними паперами та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо емісійних, депозитарних операцій банків з цінними паперами та операцій з торгівлі цінними паперами банками;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення емісійної діяльності на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення емісійної діяльності на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності;

Ø вміння виконувати операції у сфері емісійної діяльності банків на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;

Ø вміння аналізувати дохідність емісійної діяльності банків на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання семінар-розгорнута бесіда;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;

Ø презентація за результатами семінару-розгорнутої бесіди;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо: емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;

Ø нормативні акти НБУ щодо емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків.

План заняття №5 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері інвестиційних та заставних операцій банків з цінними паперами;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно методів оцінки ризиків інвестиційних операцій банків з цінними паперами та вирішувати важливі проблеми розвитку інвестиційних операцій банків з цінними паперами на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо інвестиційних та заставних операцій банків з цінними паперами;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення інвестиційних та заставних операцій з цінними паперами, оцінки інвестиційної діяльності та управління ризиками інвестиційної діяльності;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення інвестиційних та заставних операцій з цінними паперами, оцінки інвестиційної діяльності та управління ризиками інвестиційної діяльності;

Ø вміння виконувати інвестиційні та заставні операції з цінними паперами, оцінку інвестиційної діяльності та управління ризиками інвестиційної діяльності;

Ø вміння аналізувати дохідність банківських портфелів цінних паперів.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних операцій банків із цінними паперами;

Ø презентація за результатами міні-кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо: інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних операцій банків із цінними паперами;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних операцій банків із цінними паперами;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних операцій банків із цінними паперами;

Ø нормативні акти НБУ щодо інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних операцій банків із цінними паперами.

План заняття № 6 - семінар-дискусія

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері валютних операцій банків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку операцій банків іноземній валюті та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо валютних операцій банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій в іноземній валюті;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо різних способів і засобів проведення міжбанківських операцій в іноземній валюті;

Ø вміння виконувати різні види операцій банку з іноземною валютою;

Ø вміння аналізувати дохідність операцій банку з іноземною валютою.

 

План виконання завдання:

Ø усне опитування у формі семінара-дискусії;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення операцій банків в іноземній валюті;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення банками валютних операцій;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення операцій банків в іноземній валюті;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення операцій банків в іноземній валюті.

 

План заняття № 7 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері міжнародних розрахунків за торговельними операціями банків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг у сфері міжнародних розрахунків за торговельними операціями та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо міжнародних розрахунків за торговельними операціями банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення різних форм міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів та проведення контролю за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення різних форм міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів та проведення контролю за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів;

Ø вміння виконувати різні форми міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківські перекази, інкасо, документарні акредитиви та проводити контроль за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів;

Ø вміння аналізувати дохідність різних форм міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів.

 

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками банківських переказів, документарних акредитивів, інкасо в іноземній валюті;

Ø презентація за результатами міні – кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань здійснення банками банківських переказів, документарних акредитивів, інкасо в іноземній валюті;

Ø обговорення (захист) рефератів щодо проблемних питань здійснення банками міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями.

 

План заняття № 8 – ділова гра

Завдання: сформувати у студента вміння

Ø проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері неторговельних операцій банків з іноземною валютою;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо неторговельних операцій банків з іноземною валютою та банківських операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб;

Ø вміння виконувати операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб;

Ø вміння аналізувати дохідність операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

 

План виконання завдання:

Ø організація ділової гри «Неторговельні операції банку»;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;

Ø усне опитування (за результатами ділової гри) щодо проблемних питань здійснення операцій банків з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;

Ø обговорення (захист) рефератів щодо проблемних питань здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб.

 

План заняття №9 – семінар розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів банківських послуг;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів банківських послуг;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення різних видів банківських послуг: гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо надання різних видів банківських послуг: гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів;

Ø вміння виконувати різні види банківських послуг: гарантійні, посередницькі, консультаційні, інформаційні, з приводу авалювання та акцептування векселів;

Ø вміння аналізувати дохідність різних видів банківських послуг: гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання семінар-розгорнута бесіда;

Ø аналіз нормативно-правової бази банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками, посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);

Ø презентація за результатами семінару-розгорнутої бесіди;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо видів банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками, посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо видів банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками, посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками, посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);

Ø нормативні акти НБУ щодо банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками, посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);

План заняття №10 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента вміння

Ø проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері довірчих банківських послуг, послуг банків зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, здійснення банками фінансового інжинірингу;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно довірчих послуг банків , послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням банків, здійснення фінансового інжинірінгу банками та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо окремих послуг банків: довірчих послуг, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та здійснення фінансового інжинірінгу банками;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення довірчих послуг, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення довірчих послуг, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, здійснення фінансового інжинірингу;

Ø вміння виконувати довірчі послуги, послуги зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, здійснювати фінансовий інжиніринг;

Ø вміння аналізувати дохідність довірчих послуг, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг;

Ø презентація за результатами міні-кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг;

Ø нормативні акти НБУ щодо таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг.

 

План заняття № 11- робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності кредитних спілок;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку послуг кредитних спілок та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо діяльності кредитних спілок та особливостей здійснення ними послуг;

Ø вміння аналізувати якісний та кількісний склад кредитних спілок, оцінювати їх якісний та кількісний потенціал, оцінювати різні види послуг кредитних спілок;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи кредитної спілки щодо надання різних видів послуг;

Ø вміння виконувати окремі послуги кредитної спілки;

Ø вміння аналізувати дохідність операцій кредитної спілки.

 

План виконання завдання:

Ø робота в малих творчих групах щодо діяльності кредитних спілок;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг, формування майна, капіталу, резервів кредитних спілок;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо класифікації кредитних спілок та послуг, що вони надають;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань регулювання діяльності кредитних спілок;

Ø нормативні акти уповноважених органів (НБУ, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України) щодо ліцензування діяльності кредитних спілок.

 

План заняття № 12 - робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності ломбардів;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку послуг ломбардів та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо діяльності ломбардів;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи ломбардів щодо проведення організації їх діяльності, формування ними власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;

Ø вміння виконувати операцій ломбардів щодо організації їх діяльності, формування власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;

Ø вміння аналізувати дохідність здійснення ломбардами різних видів операцій.

 

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку формування ресурсів ломбардів та порядку їх використання;

Ø робота в малих творчих групах щодо діяльності ломбардів;

Ø усне опитування щодо проблемних питань діяльності ломбардів, порядку їх контролю, способів надання та повернення позичок;

Ø презентація за результатами роботи малих творчих груп;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку формування ресурсів ломбардів;

Ø внутрішні методологічні документи щодо регулювання порядку надання послуг ломбардів.

План заняття № 13 – семінар розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності інших кредитних установ небанківського типу;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку послуг інших кредитних установ небанківського типу та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо діяльності інших кредитних установ небанківського типу;

Ø вміння контролювати дотримання іншими видами кредитних установ небанківського типу правил організації їх діяльності, формування ними власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи інших видів кредитних установ небанківського типу щодо проведення організації їх діяльності, формування ними власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;

Ø вміння виконувати операцій інших видів кредитних установ небанківського типу щодо організації їх діяльності, формування власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;

Ø вміння аналізувати дохідність здійснення іншими видами кредитних установ небанківського типу різних видів операцій.

 

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку формування ресурсів інших видів кредитних установ та порядку їх використання;

Ø семінар – розгорнута бесіда щодо інших видів кредитних установ та їх операцій;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку формування ресурсів інших видів кредитних установ;

Ø внутрішні методологічні документи щодо регулювання порядку надання послуг інших видів кредитних установ.

 

План заняття № 14 – семінар розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері технологій забезпечення фінансової стійкості кредитних установ;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно формування кредитними установами резервів та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо фінансової стійкості кредитних установ;

Ø вміння аналізувати статистичні та фінансові звіти банків і небанківських кредитних установ, проводити оцінку фінансової стійкості кредитних установ, аналізувати повноту формування кредитними установами резервів;

Ø вміння виконувати операції з формування обов’язкових резервів банків, резервів небанківських кредитних установ.

 

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення фінансової стійкості кредитних установ;

Ø усне опитування у форматі семінару – розгорнутої бесіди;

Ø усне опитування щодо порядку формування обов’язкових та спеціальних резервів установами;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності;

Ø внутрішні положення про порядок резервування в кредитних установах.

 

План заняття № 15 – семінар дискусія

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері встановлення для банків економічних нормативів центральним банком;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно дотримання банками встановлених економічних нормативів та вирішувати важливі проблеми удосконалення цього процесу на інноваційній основі;

Ø вміння контролювати дотримання банками економічних нормативів НБУ: нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан роботи банку щодо розрахунку економічних нормативів НБУ: нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування;

Ø вміння виконувати розрахунок економічних нормативів НБУ: нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування.

 

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення фінансової стійкості банків;

Ø усне опитування у форматі семінару – дискусії;

Ø постановка завдання міні-кейсу щодо дотримання банків нормативів;

Ø усне опитування щодо дотримання банків нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø баланси конкретних банків;

Ø нормативно-правові акти щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності.

 

План заняття № 16 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері встановлення для банків економічних нормативів центральним банком;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно дотримання банками встановлених економічних нормативів та вирішувати важливі проблеми удосконалення цього процесу на інноваційній основі;

Ø вміння контролювати дотримання банками економічних нормативів НБУ: нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан роботи банку щодо розрахунку економічних нормативів НБУ: нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування;

Ø вміння виконувати розрахунок економічних нормативів НБУ: нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування.

 

План виконання завдання:

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення фінансової стійкості банків;

Ø постановка завдання міні-кейсу щодо дотримання банків нормативів;

Ø презентація та обговорення результатів вирішення міні-кейсів;

Ø усне опитування щодо дотримання банків нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø баланси конкретних банків;

Ø нормативно-правові акти щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності.

План заняття № 17 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування резервів банками для покриття можливих втрат за активними операціями;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно формування резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями та вирішувати важливі проблеми удосконалення процесу формування резервів на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо формування резервів для покриття можливих втрат за активними операціями банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками порядку формування резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан роботи банку щодо розрахунку резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями;

Ø вміння виконувати розрахунок резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями банків.

 

План виконання завдання:

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань формування та використання резервів для покриття можливих втрат від активних операцій;

Ø експрес-контроль щодо сутності та необхідності формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій;

Ø міні-кейс щодо формування банками спеціальних резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø баланси конкретних банків;

Ø нормативно-правові акти та внутрішні документи щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності.

 

План заняття № 18 – ділова гра

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування резервів банками для покриття можливих втрат за активними операціями;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно формування резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями та вирішувати важливі проблеми удосконалення процесу формування резервів на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо формування резервів для покриття можливих втрат за активними операціями банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками порядку формування резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан роботи банку щодо розрахунку резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями;

Ø вміння виконувати розрахунок резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями банків.

 

План виконання завдання:

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань формування та використання резервів для покриття можливих втрат від активних операцій;

Ø постановка завдання для ділової гри щодо формування банками спеціальних резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями, формування ігрових груп;

Ø презентація та обговорення результатів ділової гри;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø баланси конкретних банків;

Ø нормативно-правові акти та внутрішні документи щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності.

4.1.2. Плани семінарських (практичних) занять для студентів денної форми навчання, що навчаються за спеціалізацією «Фінанси»

 

План заняття №1- семінар розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

Ø знання особливостей та сучасних тенденцій розвитку фінансового ринку та місця кредитних установ;

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності кредитних установ;

Ø обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі надання фінансових та банківських послуг;

Ø здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно регулювання ринку банківських послуг та послуг небанківських кредитних установ та вирішення важливих проблем розвитку кредитних установ на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо існуючих кредитних установ;

Ø здатність до аналізу та синтезу технологій надання різноманітних фінансових та банківських послуг;

Ø вміння працювати в міжнародному середовищі та застосовувати знання щодо діяльності кредитних установ на практиці;

Ø вміння аналізувати статистичні та фінансові звіти банків і небанківських кредитних установ;

Ø вміння оцінювати якісний та кількісний склад банків і небанківських кредитних установ в кредитній системі;

Ø здатність виконувати аналітичні розрахунки щодо складання рейтингів банків і небанківських кредитних установ;

Ø вміння оцінювати якісний та кількісний потенціал банків і небанківських кредитних установ;

Ø вміння оцінювати різні види послуг банків і небанківських кредитних установ;

Ø вміння аналізувати ефективність організаційної структури банків і небанківських кредитних установ.

План виконання завдання:

Ø усне опитування у форматі семінару – розгорнутої бесіди;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності кредитних установ на ринку фінансових послуг;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо класифікації кредитних установ та послуг, що вони надають;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо ліцензування діяльності кредитних установ;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø законодавчі акти з питань регулювання діяльності кредитних установ;

Ø нормативні акти уповноважених органів (НБУ, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України) щодо ліцензування діяльності банків та інших кредитних установ небанківського типу.

План заняття №2 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø знання особливостей та сучасних тенденцій формування банківських ресурсів і власного капіталу, зокрема;

Ø здатність до аналізу та синтезу;

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування банками ресурсів, в тому числі власного капіталу;

Ø обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі формування ресурсів банку;

Ø здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно формування банками ресурсів, та власного капіталу, зокрема;

Ø здатність до вирішення важливих проблем у сфері формування банківських ресурсів та власного капіталу, зокрема;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію щодо складу та структури банківських ресурсів, власного капіталу, порядку їх формування та порядку розрахунку регулятивного капіталу;

Ø здатність до аналізу та синтезу при дослідженні питань формування та використання банківських ресурсів, та власного капіталу, зокрема;

Ø вміння працювати в міжнародному середовищі з приводу розв’язання питань формування банківських ресурсів і власного капіталу, зокрема, а також вміння застосовувати дані знання на практиці;

Ø вміння аналізувати структуру ресурсної бази банку, власного капіталу, регулятивного капіталу;

Ø здатність розробляти ресурсний план банку та контролювати його виконання;

Ø вміння оцінювати прибутковість банківського капіталу.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо власного капіталу банку ;

Ø презентація за результатами міні-кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо класифікації банківських ресурсів, власного капіталу банку, регулятивного капіталу банку, резервного капіталу банку;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо класифікації банківських ресурсів, власного капіталу банку, регулятивного капіталу банку, резервного капіталу банку;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø баланс конкретного банку;

Ø законодавчі акти з питань власного капіталу банку;

Ø нормативні акти НБУ щодо власного капіталу банку.

План заняття №3 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування залучених та запозичених ресурсів банку;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку депозитних банківських послуг та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо залучених та запозичених ресурсів банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил відкриття, ведення та закриття поточних та депозитних рахунків клієнтів банку в національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо), контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО в національній та іноземній валюті;

Ø вміння оцінювати поточний стан поточних і кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО;

Ø вміння виконувати операції з відкриття та ведення поточних, депозитних рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО банків-контрагентів в національній та іноземній валюті;

Ø вміння оцінювати потребу банку в ліквідних коштах, аналізувати якість управління ліквідністю банку;

Ø вміння виконувати операції банку із надання та отримання ресурсів на міжбанківському кредитному ринку, із отримання та погашення кредитів центрального банку, операції банку на ринку державних цінних паперів, операцій щодо емісії власних цінних паперів та щодо підтримки ліквідності балансу банку.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо залучених та запозичених ресурсів банку;

Ø презентація за результатами міні-кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо залучених та запозичених ресурсів банку;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо залучених та запозичених ресурсів банку;

Ø експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø баланс конкретного банку;

Ø законодавчі акти з питань залучених та запозичених ресурсів банку;

Ø нормативні акти НБУ щодо залучених та запозичених ресурсів банку.

План заняття № 4 - робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері банківських послуг щодо безготівкових розрахунків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг з приводу безготівкових міжгосподарських розрахунків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо операцій банків зі здійснення безготівкових розрахунків;

Ø вміння оформляти відкриття та закриття поточних рахунків клієнтів у національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо);

Ø вміння оформляти відкриття та закриття кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО у національній та іноземній валюті. Вміння оцінювати поточний стан поточних і кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО;

Ø вміння контролювати проведення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів та аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті і дохідність цих операцій;

Ø вміння оцінювати безготівкові міжгосподарські розрахункові можливості банків, аналізувати інформацію про використання окремих платіжних інструментів, форм і способів безготівкових грошових розрахунків у діяльності банку;

Ø вміння оцінювати якість дистанційного обслуговування клієнтів банками, аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил проведення безготівкових міжгосподарських розрахунків.

План виконання завдання:

Ø робота в малих творчих групах;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

Ø презентація за результатами роботи в малих творчих групах;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків.

 

План заняття № 5 - робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері правил здійснення розрахунків платіжними дорученнями та з використанням інших видів платіжних документів в банках, здійснення операцій з платіжними картками;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно удосконалення безготівкових розрахунків банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо розрахунків платіжними дорученнями та з використанням інших видів платіжних документів, розрахунків платіжними картками в банках;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків, платіжними картками;

Ø вміння аналізувати дохідність безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків;

Ø вміння контролювати правила здійснення банками операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів;

Ø вміння аналізувати дохідність операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів.

 

План виконання завдання:

Ø робота в малих творчих групах;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків та операцій з використанням платіжних карток;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення банками безготівкових розрахунків та операцій з використанням платіжних карток;

Ø презентація за результатами роботи в малих творчих групах;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків та операцій з використанням платіжних карток;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків та операцій з використанням платіжних карток.

 

План заняття № 6 - робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері касових операцій банків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку касових операцій банків та вирішувати важливі проблеми розвитку касових операцій банків на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо різних видів касових операцій банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил здійснення готівкових операцій, оцінки безпеки та ефективності касових операцій банків, аналізу касових заявок клієнтів для прогнозування касових оборотів банку, розробки проектів прогнозів касових оборотів банку, виконання операцій з приймання та видачі готівки через каси банку, контролю своєчасності задоволення потреб клієнтури банку у готівкових коштах та оприбуткування готівки, що надходить в каси банку, розробки проекти впровадження передового досвіду організації готівкового грошового обігу.

 

План виконання завдання:

Ø робота в малих творчих групах;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою;

Ø обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення касових операцій банків;

Ø презентація за результатами роботи в малих творчих групах;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø ілюстративний матеріал у вигляді касових документів;

Ø законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою.

План заняття №7 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері особливостей проведення кредитних операцій банків та оцінки кредитних ризиків;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку кредитних операцій банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо різних видів кредитних операцій банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил видачі, оцінки ризиків і погашення кредитів;

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення видачі, оцінки ризиків і погашення кредитів;

Ø вміння виконувати операції з видачі, оцінки і погашення кредитів.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності банків в сфері кредитування і оцінки ризиків;

Ø презентація за результатами мині – кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань організації процесу банківського кредитування і оцінки кредитного ризику;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань організації процесу банківського кредитування і оцінки кредитного ризику;

Ø експрес-контроль.

 

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø внутрішньобанківські положення банку щодо управління ризиками;

Ø законодавчі акти з питань регулювання банківської діяльності в сфері кредитування і оцінки ризиків;

Ø нормативні акти НБУ щодо регулювання кредитних операцій банків, оцінки ризиків, порядку формування і використання резервів банків.

 

 

План заняття №8- міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері форм забезпечення зобов’язань позичальників перед банками, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно кредитного моніторингу банків та вирішувати важливі проблеми розвитку технологій надання і способів погашення кредитів банків на інноваційній основі;

Ø вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо особливостей оцінки кредитоспроможності позичальників банків;

Ø вміння контролювати дотримання банками правил оцінки кредитоспроможності позичальника (юридичної особи, фізичної особи, банку);

Ø вміння виконувати оцінку кредитоспроможності позичальника (юридичної особи, фізичної особи, банку);

Ø вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення оцінки форм та способів забезпечення кредитів у національній та іноземній валюті, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів, оцінки фактичного стану зберігання застави за різними видами кредитів банку, цільового використання кредитів банку, своєчасності погашення кредитів банку;

Ø вміння аналізувати дохідність кредитних операцій банку, оцінювати ефективність кредитних операцій банку, виявляти проблемні кредити.

План виконання завдання:

Ø постановка завдання міні-кейсу;

Ø аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання забезпечення, видачі і погашення кредитів банків;

Ø презентація за результатами міні – кейсу;

Ø усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань оцінки кредитоспроможності позичальників, забезпечення, видачі і погашення банківських кредитів;

Ø перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань оцінки кредитоспроможності позичальників, забезпечення, порядку видачі і погашення банківських кредитів;

Ø експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

Ø положення про кредитування банку;

Ø методика оцінки фінансового стану позичальників банку;

Ø законодавчі акти з питань регулювання кредитних операцій банків;

Ø нормативні акти НБУ щодо здійснення оцінки кредитоспроможності позичальників банків;

Ø нормативні акти НБУ щодо забезпечення банківських кредитів, кредитного контролю і управління проблемною заборгованістю.

 

 

План заняття №9- робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

Ø вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері банківського кредитування;

Ø критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно оформлення, надання та погашення споживчих та іпотечних кредитів, операцій у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів, операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інновацій


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.167 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты