Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 23.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Виконати тестові завдання
  5. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Підприємство «Авангард» і підприємство «Фортуна» уклали угоду про розрахунки по сальдо зустрічних вимог. Розрахунковий період згідно угоди передбачений 10 днів. Звірку розрахунків покладено на «Авангард». За період з 1-10 жовтня поставки продукції підприємством «Авангард» підприємству «Фортуна» склали 170820 грн. За цей же період підприємство «Фортуна» поставило підприємству «Авангард» продукції на суму 82400 грн.

1. Визначити сальдо взаємних вимог станом на 11 жовтня.

2. Які платіжні документи повинен здати «Авангард» до свого банку?

3. Вирахувати процент заліку взаємних вимог за першу декаду жовтня.

 

Завдання 24.

ТОВ “Дніпро” звернулося до банку з проханням оформити дві платіжні картки на довірених осіб товариства. Ліміт для кожної картки товариство визначило в сумі 30 тис. грн. Плата за відкриття картрахунку складає 60 грн., за випуск та обслуговування – 100 грн.

1. Які види платіжних карток можуть одержувати юридичні особи?

2. Вкажіть, як поступить банк щодо прохання ТОВ “Дніпро” про оформлення двох карток.

3. Якими документами регламентуються відносини між банком та підприємством-держателем платіжної картки?

4. Які операції заборонено здійснювати за допомогою корпоративних платіжних карток?

 

Завдання 25.

Підприємство вирішило виплачувати зарплату своїм працівникам в безготівковій формі із зарахуванням на картковий рахунок. За березень місяць підприємство нарахувало своїм працівникам зарплату в розмірі 300 тис. грн. Нарахування в різні фонди складають 32%, а утримання із зарплати: податку на доходи – 15%, до пенсійного фонду та фондів соціального страхування – 6%.

1. Вкажіть порядок реалізації зарплатного карткового проекту.

2. Виходячи із умов завдання, які документи має отримати банк перед видачею зарплати працівникам підприємства.

3. Поясніть дії банку із отриманими від підприємства документами.

 

Завдання 26.

Вкладник 1 березня вніс до банку кошти на річний депозит в сумі 20 тис. грн. під 18% річних. Сплата банком процентів передбачена угодою щомісячно в останній день місяця на платіжну картку вкладника. Умови угоди передбачають можливість надання вкладнику кредиту овердрафт з карткового рахунку в розмірі 60% від суми депозиту під 36% річних.1 квітня держатель отримав готівку через банкомат в сумі 3 тис. грн. Погашення кредиту держатель здійснив 30 липня у готівковій формі.

1. Яка різниця між дебетовими та кредитними платіжними картками?

2. Визначити максимальну суму ліміту кредиту овердрафт.

3. Визначити суму кредиту, яку отримав держатель картки 1 квітня, а також суму, яку вніс 30 липня в погашення кредиту овердрафт.

 

Завдання 27.

Держатель платіжної картки отримав через банкомат банку-емітента готівку в сумі 1000 грн. Тариф за зняття готівки у мережі банку-емітента складає 1%.

1. Назвіть способи одержання держателем платіжної картки готівкових коштів.

2. Розкрийте порядок одержання готівки через банкомати і каси банків.

3. Пояснити дії банку-емітента, через банкомат якого була одержана держателем готівка.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты