Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЙ семестр. Денна форма навчання № семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних
Читайте также:
  1. II курс (1 семестр)
  2. II семестр – срок сдачи контрольных работ до 1 апреля текущего учебного года.
  3. II семестр.
  4. В соответствии с БРС ФГОС-3 итоговая оценка по курсу определяется суммой баллов, полученных за семестр (50 Баллов) и баллов, полученных на экзамене (50 Баллов).
  5. ВТОРОЙ СЕМЕСТР
  6. Для заочной формы обучения, 4 семестр
  7. Для заочной формы обучения, 7 семестр
  8. для студентов I курса (II семестр) на 2014–2015 учебный год
  9. За 2 семестр
  10. Задания для семестровой (контрольной) работы

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Максимальна кількість балів
Змістовий модуль № 1
1. Тема 1. Попередня підготовка з питань діяльності кредитних установ на ринку фінансових послуг Семінар-розгорнута бесіда
2. Тема 2. Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування власного капіталу та регулятивного капіталу банку Міні-кейс
3. Тема 2. Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування резервного капіталу Міні-кейс
4. Тема 2. Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування банками залучених ресурсів Міні-кейс
5. Тема 2. Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування банками запозичених ресурсів Міні-кейс
6. Тема 3. Попередня підготовка з питань організації розрахунково-касової роботи банку Семінар-дискусія
7. Тема 3. Підготовка навчального проекту щодо організації банками міжгосподарських розрахунків за окремими формами (платіжними дорученнями, акредитивна, чекова, вексельна тощо) – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності Робота в малих творчих групах
8. Тема 3. Підготовка навчального проекту щодо організації банками міжгосподарських розрахунків за окремими формами (платіжними дорученнями, акредитивна, чекова, вексельна тощо) – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності Робота в малих творчих групах
9. Тема 3. Підготовка навчального проекту щодо організації операцій з платіжними картами – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності Міні-кейс
10. Тема 3. Підготовка навчального проекту щодо організації касових операцій банків – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності Міні-кейс
11. Тема 4. Відпрацювання виконання конкретних операцій з організації процесу кредитування в банку Міні-кейс
12. Тема 4. Відпрацювання виконання конкретних операцій з організації процесу кредитування в банку Міні-кейс
13. Тема 4. Відпрацювання виконання конкретних операцій з оцінювання кредитоспроможності позичальників Робота в малих творчих групах
14. Тема 4. Відпрацювання виконання конкретних операцій з організації процесу прийняття та розгляду заявок на кредит Ділова гра
15. Тема 4. Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення споживчих і іпотечних кредитів – аналіз проблем, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів Робота в малих творчих групах
16. Тема 4. Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення окремих видів кредитів(кредити у сфері вексельного обігу) – аналіз проблем, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів Семінар-дискусія
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 30*
За виконання модульних (контрольних) завдань
Модуль № 1 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль 10*
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання реферату (есе)
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
4. Написання курсової роботи
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС 50*

* максимальна кількість балів за результатами поточного контролю 7-го семестру не може перевищувати 30 балів. Загальна сума балів за результатами поточного контролю двох семестрів визначається як середньоарифметична за ці семестри

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки "Операції банків та небанківських установ"

для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"

спеціалізація «Кредит»


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты