Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 79.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Виконати тестові завдання
  5. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Звіт банку про платоспроможність містить таку інформацію в млрд. грн.:

1. Фактична заборгованість за всіма великими кредитами

з урахуванням позабалансових зобов’язань та врахованих

векселів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2. Нормативна сума всіх великих кредитів . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Обчислити відхилення фактичної суми всіх великих кредитів від нормативної і визначити значення нормативу адекватності регулятивного капіталу.

Завдання 80.

Користуючись наведеними даними, обчисліть розмір обов’язкових резервів банку і зробіть відповідні висновки, враховуючи, що норматив обов’язкових резервів становить 14%, розрахунковий період – 10 днів, розмір офіційної облікової ставки – 7%, ломбардної ставки – 8%.

Дні періоду Сума залучених коштів Залишки на кор. рахунку в НБУ Дні періоду Сума залучених коштів Залишки на кор. рахунку в НБУ

 

Завдання 81.

Регулятивний капітал банку становить 10550 тис. грн., норматив платоспроможності (адекватності регулятивного капіталу) - 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис. грн.):

Позичальник Залишок заборгованості Позичальник Залишок заборгованості
Підприємство “А” Підприємство “D”
Підприємство “B” Підприємство “E”
Підприємство “C” Підприємство “F”

Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть висновки щодо його дотримання.

 

Завдання 82.

Звітні дані банку містять таку інформацію в тис. грн.

1. Статутний капітал банку 480000

2. Кредити надані інсайдеру 7300

3. Суми врахованих векселів цього інсайдера 500

4. Сума позабалансових вимог

щодо цього інсайдера 2500

Визначити норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру та зробити висновки щодо дотримання цього показника.

Завдання 83.

Звітні дані банку містять таку інформацію в тис. грн.1. Статутний капітал банку 450000

2. Кредити, надані інсайдерам 58000

3. Сума врахованих векселів усіх інсайдерів 15000

4. Сума позабалансових зобов’язань у відношенні

до всіх інсайдерів 5700

Визначити норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам банку, та зробити висновки щодо його дотримання.

 

Завдання 84.

Активи банку "Таврика" склали – 1923 336 тис. грн., зобов’язання – 1721206 тис. грн. Капітал банку – 202 130 тис. грн., акціонерний капітал – 140 000 тис. грн. Чистий прибуток банку було отримано у розмірі 6 697 тис. грн.

На підставі наведених даних розрахуйте показники ROA та RОЕ. Зробіть відповідні висновки.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты