Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 46.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Виконати тестові завдання
  5. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Надано наступну інформацію:

Номінальна сума переказного доміцильованого векселя 400000 грн.
Термін погашення векселя 10.11.
Дата врахування векселя банком 19.08.
Ставка банку за короткостроковими кредитами 18 %
Облікова ставка банку 17 %
Ставка банку за довгостроковими кредитами 20 %
Дамно 1 %
Порто 50 грн.

Визначте:

а) суму дисконту;

б) ціну, за якою банком буде враховано вексель;

в) розмір доходів банку від здійснення операції.

Завдання 47.

Банк в межах встановленого ліміту заборгованості надає підприємству кредити під заставу векселів.

1. Встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпечення 70 %
2. Встановлений ліміт заборгованості за позикою під заставу векселів 10 000 грн.
3. Загальна сума векселів, прийнятих у заставу (сума забезпечення) 6 500 грн.
4. Сума заборгованості за позикою 5 100 грн.

Використовуючи надану інформацію, визначте можливість надання можливої додаткової позики.

Завдання 48.

Акція підприємства «Дніпро» за минулий рік дала дивіденд у 20 гривень, а рівень позичкового процента за минулий рік становив 5% річних. У поточному році дивіденд очікується на тому самому рівні, але рівень позичкового процента має зрости до 8% річних. Облікова ставка НБУ - 11%.

1. Що таке інвестиційні операції банків?

2. Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також очікуваний у поточному році. Зробити необхідні висновки.

 

Завдання 49.

Банк випустив привілейовані акції, річний дивіденд на акцію становить 80 умовних грошових одиниць. Дисконтна ставка подібних акцій на ринку цінних паперів дорівнює 20%

1. Визначити ринкову вартість привілейованих акцій.

2. Які фактори ризику властиві банківським інвестиціям?

Завдання 50.

Банк випустив 10% облігацій номінальною вартістю 200 грн. при рівні позичкового процента 10% річних. Термін погашення облігації - 2 роки.

1. Визначити курс облігації.

2. Назвіть методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності банків.

Завдання 51.

Банк розглядає доцільність придбання пакету облігацій з нульовим купоном номіналом 10000 грн., який продається за ціною 7000 грн. і який буде погашено через два роки. При цьому банк має можливості альтернативного розміщення коштів з дохідністю 20 %. Чи буде доцільним придбання такого пакету облігацій? 

Завдання 52.

Банк придбав привілейовану акцію АТ «НОРД» номіналом 1000 грн., з фіксованою ставкою дивіденда 10% річних за ціною 2000 грн. Через 5 років (протягом яких дивіденди регулярно виплачувались) банк продав акцію по ціні 1800 грн. Визначити середньорічну дохідність (без врахування оподаткування) наведеної вище операції.

Завдання 53.

Облігація А зі строком погашення через 1 рік розміщується з дисконтом 40%. Облігація В зі строком погашення через 3 роки і купонною ставкою 50% розміщується по номіналу. Облігація С погашається через 1 рік і при купонній ставці 30% має ринкову вартість 80%. Купівля якої облігації принесе банку найбільшу дохідність за перший рік?

 

Завдання 54.

Експортна компанія «В» внаслідок посилення конкуренції змушена пропонувати закордонним покупцям розрахунки на умовах відкритого рахунку.

Охарактеризуйте:

а) основні проблеми експортера, пов'язані з переходом до таких умов розрахунків;б) яким чином експортний факторинг може зменшити ці проблеми.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты