Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрактичне завдання
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Виконати тестові завдання
  5. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

Капітал банку становить 10550 тис. грн., показник платоспроможності – 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис.грн.):

Позичальник Залишок заборгованості Позичальник Залишок заборгованості
Підприємство “А” Підприємство “D”
Підприємство “B” Підприємство “E”
Підприємство “C” Підприємство “F”

Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть відповідні висновки.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № ____ від ______________20__ р. Завідувач кафедри банківської справи А.М.Мороз   Узгоджено Проректор з науково- педагогічної роботи

 


Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Напрям підготовки: « Фінанси і кредит»

Спеціалізація: « Кредит»

Форма навчання: заочна

Державний іспит із науки: «Операції банків та небанківських кредитних установ»

 

Екзаменаційний білет № __

Тестове завдання.

1.1. Мінімальний розмір капіталу банку в Україні встановлено у сумі:

1) 1 млн. ЄВРО 2) 5 млн. ЄВРО 3) 10 млн. ЄВРО 4) 50 млн. грн. 5) 120 млн. грн.

1.2. Пакет документів для реєстрації банку подається:

а) в Державну комісію по цінним паперам і фондовому ринку;

б) в Правління НБУ;

в) в регіональне управління НБУ;

г) в Міністерство фінансів;

д) в Приймальну НБУ.

1.3. Філії банків можуть здійснювати банківські операції:

а) по залученню депозитів та кредитним операціям;

б) згідно виданих їм ліцензій;

в) по розрахунково-касовому обслуговуванню та вкладним операціям;

г) в межах дозволу, наданого банком - юридичною особою;

д) в повному обсязі.

1.4. У яких сферах діяльності можуть функціонувати банки України?

а) страхування; в) торгівля; д) лізинг;
б) виконання банківських операцій; г) матеріальне виробництво; е) факторинг.

1.5. Пред’явлення векселя до платежу має бути здійснене:

а) у день, коли він має бути сплачений;

б) у день, коли він має бути сплачений, або на наступний день;в) у день, коли він має бути сплачений, або в один з двох наступних робочих днів;

г) у день, коли він має бути сплачений, або в один з трьох наступних робочих днів.

Тестове завдання.

3.1. Зазначте у послідовності здійснення основні етапи процедури державної реєстрації банку в Україні:

3.2. Дайте визначення терміну “ощадний сертифікат”:

3.3. У яких межах банк здійснює платежі з рахунків клієнта?

3.4. Вкажіть в чому полягає важливість для банку етапу кредитування, відомого як моніторинг кредиту?

3.5. Зазначте недоліки використання у якості забезпечення кредиту застави рухомого майна в порівнянні з іншими формами забезпечення.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты