Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1.1: Зв’язок – галузь народного господарства.
Читайте также:
  1. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  2. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу
  3. В.1.Сущность, формы и логика развития международного разделения труда.
  4. В1. Понятие и особенности международного права.
  5. В11. Государство как основной субъект международного права.
  6. В11.Государство как основной субъект международного права.
  7. В15. Понятие и система основных принципов международного права.
  8. В26. Основные теории и формы взаимодействия международного и внутригосударственного права.
  9. В27. Взаимодействие международного права и внутригосударственного права Российской Федерации.
  10. В3.Понятие и виды норм международного права.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський коледж

Державного університету телекомунікацій

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ГАЛУЗІ»

для груп спец. 5.05090301 “Монтаж, обслуговування і ремонт станційного

обладнання електрозв’язку”

 

 

Зміст

1. Організація самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Економіка галузі». 3

2. Характеристика економіки як науки. 4

3. Закон України «Про зв'язок». 5

4. Основи менеджменту. 5

5. Основи маркетингу. 7

6. Основи діяльності підприємств. 14

7. Планування продукції зв’язку. 17

8. Показники якості галузі зв’язку. 18

9. Підвищення якості роботи в галузі зв’язку. 19

10. Класифікація основних виробничих фондів. 20

11. Організація оплати праці. 21

12. Калькуляція собівартості. 24

13. Маркетингова цінова політика. 25

14. Планування тарифних доходів. 29

15. Тарифи на послуги зв’язку. 31

16. Характеристика капітальних вкладень. 31

17. Податкова система та її застосування в галузі зв’язку. 34

18. Аналітичні показники. 36

 

Організація самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Економіка галузі»

В умовах реформування вищої освіти України самостійна робота студентів є важливим засобом оволодіння навчальним матеріалом.

Організація самостійної роботи студентів дає можливість реалізувати важливу мету навчально-виховного процесу – формування потреби безперервного самостійного наповнення знань; розвиток творчих здібностей та активізації розумової діяльності студентів; накопичення системних знань, вмінь та навичок.

Завданнями самостійної роботи студентів є:

· навчити їх самостійно працювати з літературою як навчальною, так і довідковою;

· розвивати в студентів навички щоденної самостійної роботи для здобування, узагальнення та систематизації знань.

Зміст самостійної роботи студентів визначається навчальною та робочою програмами з навчальної дисципліни «Економіка галузі».

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, які передбачені для вивчення дисципліни:

- основна література (підручники, конспекти лекцій, методичні розробки, роздатковий матеріал, опорні конспекти);- методичні матеріали (методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів).

Уся організаційно-методична робота щодо самостійної роботи студентів спрямована на досягнення головної мети вивчення економіки, а саме: формування в студентів раціонального економічного мислення в умовах ринкової економіки. Весь методичний спектр підручників, конспектів лекцій, методичних розробок, роздаткового матеріалу, опорних конспектів для позакласного читання в організації самостійної роботи студентів забезпечує можливість розвивати у студентів вміння застосовувати отримані знання під час виробничої діяльності.

Самостійне (позааудиторне) вивчення є невід’ємною частиною роботи студентів. Результатом виконання самостійного вивчення повинно бути вміння

визначати та пояснювати суть економічних показників.

 

 

Тема 1.1: Зв’язок – галузь народного господарства.

Самостійна робота № 1: Характеристика економіки як науки.

 

1. Визначення економіки як науки.

2. Категорія економічних наук.

3. Предмет, мета та методи дисципліни «Економіка галузі».

 

Життя людини складається з потреб, причому всі потреби можна розподілити таким чином:кінцеві, тобто готові до споживання.

Вони, в свою чергу, підрозділяються на:

- особисті (їжа, житло, одяг…);

- суспільні (транспорт, освіта…).

Виробничі, тобто ті, які призначені для подальшого використання у виробництві.

Всі потреби постійно зростають. Для їх задоволення потрібні ресурси (сировина, матеріали, грошові кошти тощо). Основне протиріччя любого суспільства полягає в тому, що потреби весь час зростають, а ресурси, потрібні для їх задоволення, завжди обмежені.

Економіка - наука про те, як люди, маючи обмежені ресурси, роблять вибір способу задоволення своїх потреб у товарах і послугах в теперішньому і майбутньому.

Вперше термін “економіка” застосував Арістотель в ІІІ ст. до н.е. Походить з грецької “oikos” – дім, господарство; “nomos” – вчення, закон, управління господарством.

Термін “економіка” виступає в 3-х основних значеннях:

· виробничі відносини певної формації “economy” – відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та послуг (економіка рабовласницького ладу, економіка капіталізму тощо);

· господарство регіону “economy” (економіка Львівщини, економіка України, економіка країн Євросоюзу і т.д.);

· наукова дисципліна “economics”, яка вивчає закономірності розвитку окремих галузей народного господарства (економіка промисловості, економіка зв’язку) або окремих елементів (економіка трудових ресурсів).


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты