Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання. 1. Відомо, що цивільними зобов’язаннями називалися такі зобов’язання, які захищалися позовами
1. Відомо, що цивільними зобов’язаннями називалися такі зобов’язання, які захищалися позовами. Визначте, які із наведених видів зобов’язань можуть бути віднесені до цивільних:

а) зобов’язання, засновані на законі;

б) зобов’язання, засновані на преторському праві;

в) зобов’язання, засновані на праві перегринів;

г) зобов’язання, засновані на цивільному праві;

д) зобов’язання, які втратили строк позовної давності.

 

2. Альтернативне зобов’язання – це зобов’язання, предметом якого є:

а) не одна річ, а дві або кілька, з яких боржник має вибрати одну;

б) є лише одна дія і, якщо вона стає неможливою до виконання запропонувати інше.

 

3. Двостороннім є право чин, який виникає за:

а) волевиявленням однієї сторони;

б) волевиявлення двох сторін.

 

4. Яке з понять ширше:

а) правочин;

б) договір?

 

5. Що є джерелами виникнення солідарних зобов’язань:

а) договори;

б) заповіти;

в)делікти?

 

6. Виділіть основні способи припинення зобов’язання:

а) виконання (платіж);

б) смерть боржника;

в) співпадання.

 

7. Визначте умови виконання зобов’язання як залік (за Юстиніаном):

а) обидві вимоги повинні бути зустрічними;

б) вимоги повинні бути ліквідними;

в) вимоги повинні бути такими, за якими настав термін виконання;

г) вимоги повинні бути однорідними.

 

8. Про яку ваду угоди іде мова у вислові Цицерона: «Коли одне робиться для вигляду, а інше здійснюється (виходить в намір)»:

а) обман;

б) насилля;

в) помилка в характері угоди;

г) помилка в предметі угоди?

 

9. Що означає action doli:

а) позов про відшкодування збитків;

б) позов про захист сторони, яка потерпіла від обману?

10. Що може бути предметом зобов’язання:

а) раб Стіх;

б) тускуланський маєток;

в) замовлення;

г) зерно;

д) віддати борг;

е) сервітут?

 

Задачі

1. Октавій передав Нігеру на зберігання 100 ассів. Через деякий час Нігера обікрали – була вкрадена старовинна шкатулка. Було доведено, що злодій Октавій. Чи може Нігер не віддавати Октавію гроші? Чи можуть ці 100 ассів бути використані як погашення вартості вкраденої речі, чи можливий залік?

 

2. Після прийняття спадщини Фестом, виявилося, що спадкове майно обтяжене боргами, серед яких самий значний борг – несплачений борг за нвмисне пошкодження раба (власності Краса). Чи повинен Фест виконувати зобов’язання спадкодавця перед Красом?

 

3. Стіх (раб Вітелія) проганяв з поля чужу худобу, кидаючи каміння, але не розрахував силу удару і навмисне убив корову Волузія. Чи повинен нести відповідальність за заподіяну шкоду Вітелій? Чи може Волузій подати ноксальний позов на Вітелія?

 

4. Пасіен Крісп купив у Доміціана коня, але за домовленістю кінь мав залишатися чотири дні у продавця. На другий день кінь був насильно віднятий у Доміціана Стефаном. Хто повинен подати позов про повернення рачі – Пасіен Крісп чи Доміціан? Які необхідні юридично значущі дії при цьому?

5. Сеян позичив у Брута два мішки посівного зерна до наступного врожаю. Але зерно переточили миші, і коли прийшов час повертати борг, Сеян відмовився це зробити, аргументуючи свій вчинок тим, що зерно не було використане за призначенням. Чи може Брут розраховувати на повернення боргу?

 

6. Претор зобов’язав Тіберія надати право проходу своєю ділянкою Кремацію. Але невдовзі Тіберій був полонений і все його майно перейшло у спадок до трьох синів. До кого із спадкоємців Тіберія міг би пред’явити вимогу про виконання зобов’язання Кремуцій? Який це вид зобов’язання?

 

7. До яких видів зобов’язань можна віднести: «Нехай мій спадкоємець, на свій вибір, дасть Тіцію Стіха або Памфіла» (Д. 30.84.9)?

 

8. Спадок Атрибуція був обтяжений боргом у сумі 9000 сестерцій. До кого може бути пред’явлена вимога про виконання зобов’язання, якщо його спадкоємцями стали – син, дружина і раб? Який це вид зобов’язання?

 

9. Чи можна цесія в таких випадках:

а) Октавій відніс свій плащ до ремісника в ремонт. Але вночі будинок майстра був обкрадений, плащ теж потрапив до викрадених речей. Як могла бути вирішена ця справа в Древньому римі, якщо злодій відомий?

б) Тіт позичив у Лівія 500 сестерцій. Поручителями боржника стали Тіберій і Крісп. Коли прийшов термін виконання зобов’язання, виявилося, що Тіт неплатоспроможний. Крісп сплатив борг у повному обсязі. Які юридичні дії матимуть місце в цьому випадку, чи можливе право перепустки?

 

10. Аппій був боржником Сульпіція. Не маючи змоги вчасно виконати зобов’язання Аппій уклав з кредитором угоду про прощення боргу (не те були особисті причини). Згодом кредитор подав позов про повернення боргу. Чи може Аппій захищатися, посилаючись на угоду прощеня?

 

11. Приятель Ціцерона дуже любив риболовлю і хотів купити маєток із ставком поблизу Неаполя. В одному маєтку, що продавався, його привабив великий став, і він хотів переконатися в тому чи водиться риба. Продавець найняв кількох сусідніх селян, які закидали вудки і ставили сітки. Покупець зрадів побаченому, заплатив гроші і став власником маєтку. А потім з’ясувалося, що риболовля виявилася майстерно розіграною сценою. Як вирішилася б ця справа в межах строгого права? Чи мав місце долюс? Чи можливий позов акціо долі? Чи матиме особа, проти якої відбулося присудження по такого роду позову, якість обмеження в дієздатності?

 

12. Фест, під тиском свого домовладики, одружився з Клавдією. Через деякий час Фест почав говорити про те, що якби він міг самостійно вирішувати сам за себе, то ніколи б не одружився з Клавдією. Чи можна шлюб Феста і Клавдії вважати недійсним?

13. Нігер позичив у Семпорнія 100 ассів. Як гарантію виконання зобов’язання він передав кредитору в заставу фамільні дорогоцінності вартістю 150 ассів. Через обставини Нігер не зміг повернути борг, і кредитор продав заставлені речі. Чи правомірно вчинив кредитор? Як бути з різницею в 50 ассів?

 

14. Дідій Секунд шле свій привіт законодавцю Адріану Северу: «Минулим літом я доручив своєму другу Муммію Лолліану купити для мене у раба Онезифона, якого Юлій Фронтон призначив управляючим своїм сіцілійським маєтком, 600 четвертиків пшениці. Угода була ним здійснена і гроші заплачені Онезифору, а поміж тим хліб так і не прибув вчасно. Враховуючи ту обставину, що Муммій Лоллій помер, я прошу роз’яснити: чи можу я пред’явити до когось позов про нанесення мені збитків? Що я маю зробити для цього?»

 

15. При укладанні договору позики однією з умов було те, що кредитор не має права продавати закладену річ у випадку невиконання боржником зобов’язання. Борг не був вчасно повернутий, але кредитор терпляче чекав, коли боржник зможе це зробити. Врешті-решт кредитор був вимушений тричі нагадати про повернення боргу, і лише після цього зважився продати закладену річ. Боржник подав на кредитора позов про повернення закладеної речі? Хто правий?

 

16. Прокоментуйте казус (Цельз): «Тіберій просив у мене і у мого компаньйона Тіція грошей в борг. Я наказав моєму боржникові Аврелію внести черговий внесок в касу Тіберія. Той прийняв ці гроші за гроші Тіція». Чи має місце помилка? Який вихід з цієї ситуації?

 

 

______________________________________

Основний поділ зобов’язань зводиться до двох видів, а саме: будь-яке зобов’язання виникає або з контрактів, або з деліктів ( Гай).

Раби, хоча за цивільним правом і не стають зобов’язаними, але за природним правом зобов’язання вони беруть на себе і покладають їх на інших (Д. 44.7.14).

___________

 

Рекомендована література

Гарсиа Гарридо М. Х. Зазначена праця. – С. 414 – 424.

Калюжний Р. А. Зазначена праця. – С. 57 – 66.

Підопригора О. А. Зазначена праця. – С. 248 – 279.

Иоффе О. С., Мусин В. А. Зазначена праця. – С. 38 – 51.

Черниловский З. М. Зазначена праця. – С. 129 – 161.

 


 

Договірне право

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізнялися пакти від контрактів?

2. Що таке «безіменні» контраки?

3. Які підстави поділу контрактів на вербальні, літеральні, реальні і консенсуальні?

4. В чому полягає відмінність між реальними та консенсуальними контрактами?

5. Чому, на вашу думку, вербальні контракти, як правило, були односторонніми договорами?

6. Чим була обумовлена поява «безіменних» контрактів?

7. Чим відрізняється договір позики від договору позички?

8 Що таке квазіконтракти?

 

Необхідно знати:

Пакт – термін для позначення будь-яких домовленостей. Неформальні угоди, які не користувалися, за загальним правилом, позовним захистом.

Контракт – такий договір, який визнавався цивільним правом і супроводжувався позовним захистом.

Квазіконтракти – зобов’язально-правові відносини, що виникають з односторонніх дій певних осіб, які за характером і змістом практично не відрізняються від договірних відносин.

Вербальний контракт – такий договір, який встановлює зобов’язання словами, тобто набуває обов’язкової сили через посередництво і з моменту виголошення певних формул або фраз.

Види вербальних контрактів:

· стипуляція – усний односторонній договір, укладений шляхом постановки питання майбутнього кредитора і відповіді, яка збігається з питанням для самоконтролю, з боку особи, яка погоджується бути боржником за зобов’язанням;

· обіцянка дати посаг;

· присяга вільновідпущеника патрону.

Літеральні контракти – договори, які укладалися письмово.

Види літеральних контрактів:

· записи у прибутково-видаткових книгах;

· синграф – документ, який складався від третьої особи в присутності свідків про те, що такий-то позичив у такого-то таку-то суму грошей;

· хірограф – документ, складений від першої особи про те, що вона позичила в іншої особи певну суму грошей; підписувався першою особою.

Реальні контракти – набували юридичної значимості в момент фактичної передачі речі.

Види реальних контрактів:

· позика – такий договір, відповідно до якого одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальнику) грошову суму або певну кількість інших речей у власність;

· позичка – договір, за яким одна сторона (комодант) передає іншій стороні (комодотарію) індивідуально визначену річ для тимчасового безоплатного користування, із зобов’язанням другої сторони по закінченню користування в цілісності і збереженні повернути ту ж саму річ;

· договір схову передбачає, що конкретна особа, яка одержала від іншої індивідуально визначену річ, зобов’язується безоплатно зберігати її протягом певного терміну або до вимоги і по закінченні зберігання повернути в цілісності особі, яка передала цю річ на зберігання;

Консенсуальні контракти – контракти, які набували чинності на момент досягнення угоди про предмет договору

Види консенсуальних контрактів:

· купівля-продаж – це договір, через посередництво якого одна сторона – продавець зобов’язується надати іншій стороні – покупцю річ (товар), а друга сторона – зобов’язується заплатити продавцю за продану річ певну грошову суму;

· договори найму: найм речей – такий договір, по якому одна сторона – наймодавець зобов’язується надати іншій стороні (наймачу) одну або декілька речей для тимчасового користування, а ця друга сторона зобов’язується сплатити певну винагороду за користування цими речами; найм послуг – такий договір, який передбачає, що одна сторона – той, хто найнявся – зобов’язується виконати на користь іншої сторони – наймача – певні послуги, а наймач бере на себе зобов’язання платити за ці послуги, домовлену винагороду; договір підряду – це договір, за яким одна сторона – підрядчик (кондуктор), бере на себе зобов’язання використати на користь іншої сторони – замовника (локатор), певну роботу, а замовник бере на себе зобов’язання заплатити за цю роботу певну грошову винагороду; договір доручення – договір, за яким одна сторона (повірений, мандатарій) бере на себе обов’язки виконати безплатно на користь іншої сторони (довірителя, манданта) певні дії; договір товариства – договір, за яким двоє або декілька осіб об’єднуються для здійснення дозволеної господарської мети; договір доручення – договір, за яким, одна особи (довіритель) доручає, а інший (довірений) бере на себе виконання безоплатно якихось дій.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 203; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты