Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАлгоритм роботи
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Алгоритм RSA
  5. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  6. Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві
  7. Алгоритм выборки сообщений из очереди потока
  8. Алгоритм выполнения манипуляции
  9. Алгоритм выполнения манипуляции
  10. Алгоритм выполнения манипуляции

1. Розрахувати різниці координат;

ХЦ = 74420 УЦ = 92070 hЦ = 170 м

ХВП = 66190 У ВП = 93960 hБ = 220 м

∆X = +8730 ∆Y = -1890 ∆h =-50

2.Визначити КН

КН = МРК / БРК = -∆Y / +∆X = 1890/8730 = 0,216

3. По Кн. =0,216 знаходить Кд = 1,023 відшукують рядок, що відповідає відношенню різниць координат -∆Y / +∆X(четвертий рядок знизу), і в клітці, утвореної перетинанням цього рядка з графами Н та Д, читаємо число великих розподілів кутоміра — 57-00. Число малих розподілів 0-97 читають в крайній правій графі проти значення Кн = 0,216. Топографічний дирекційний кут цілі αтц = 57-97.( Таблицю Кравченка див. в додатку)

4. Розраховують топографічні дані:

Д ТЦ = БРК х Кд = (+∆X) х Кд = 8730 х 1,023 = 8932;

цт=αтцαОН = 57-97 —58-00 = - 0-03.

εЦ = ∆h /0,001 ДТЦ –1/20εЦ= (-50)/8,2 – (6/20)=- 0-06

Для скорочення часу і зручності обчислень розрахунки проводять на спеціальному бланку.

Відповідь : Дальність топографічна до цілі – 8932 м.

Доворот топографічний на ціль – основний напрямок лівіше

0-03.

Перевищення цілі над вогневою позицією мінус 0-06.

2.7.6 Побудова графіка розрахованих поправок (ГРП) на листі паперу у клітинку.

Визначення обчислених установок для стрільби здійснюють із використанням графіка розрахованих поправок.

Застосування ГРП набагато спрощує і прискорює розрахунок установок для стрільби, при цьому ГРП можуть бути побудовані завчасно, до одержання вогневої задачі.

Для побудови ГРП задаються обчисленими дальностями, що називають опорними дальностями. Опорні дальності для розрахунку поправок варто намічати так, щоб ГРП охоплював усі дальності, на які пропонується звістки стрільбу. При визначенні поправок розрахунком топографічні дальності для побудови ГРП визначають вирахуванням сумарних поправок дальності (з урахуванням їхніх знаків) з опорних дальностей, для яких вони розраховувалися.

Для побудови ГРП на. листі картатого або міліметрового паперу відкладають по горизонтальній осі топографічні дальності, а по вертикальній осі - значення поправок дальності. Значення поправок напрямку надписують над лініями поправок дальності, а під ними - поправки в установку дистанційної трубки.Масштаб графіка вибирають відповідно до розрахованого розміру поправок таким чином, щоб поправку дальності можна було зняти з графіка, із точністю до 10 м, поправку напрямку - із точністю 0-01, а поправку в установку дистанційної трубки - із точністю 0,5 розподілу трубки.

 

2.7.7. Визначення обчислених установок за допомогою графіка розрахованих поправок (ГРП)

Після одержання вогневої задачі (координат цілі) визначають і , а також перевищення цілі над ОП. По топографічним даним за допомогою графіка розрахованих поправок визначають обчислені поправки дальності , напрямки й в установку дистанційної трубки .

Застосування ГРП засновано на допущенні, що в проміжку між двома сусідніми опорними дальностями поправки дальності, напрямки й в установку дистанційної трубки на відхилення умов стрільби від табличних змінюються по лінійному законі.

Приклад :

для кута основного напрямку 40-00 визначені поправки:

8км 10 км 12км

ΔДСУМ = + 391 м +574 м + 444 м

Δ∂СУМ =- 0-07 - 0-14 - 0-16

Будуємо графік розрахованих поправок:

По цілі 101 Піхота укрита визначили топографічні дані для стрільби за допомогою приладу управління вогнемДТЦ = 9750 м ∂ТЦ = ОН + 0-42.

З графіка визначаємо по дальності топографічної по цілі

( 9750) поправки :

 

Рисунок 2.2 – графік розрахованих поправок.

Поправки з графіка ΔДСУМ = + 558 м Δ∂СУМ = - 0-14

Обчислені дані для стрільби ДОБ = 9750 + 558 = 10308 м

ОБ =ОН + 0-40 + (- 0-14) = ОН + 0-26

2.7.8. Прилад управління вогнем ПУВ-9М. Призначення, будова і вивірка ПУВ.

ПУО-9М призначений для:

- підготовка установок для стрільби;

- визначення коректур при стрільбі з технічними засобами артилерійської розвідки;

- опрацювання результатів зарубки і підготовка даних для цілевказівок.

Будова ПУО-9М:

- складаний планшет;

- координатор:

а/ нерухома лінійка;

б/ рухома лінійка;

- кутомірний механізм;

- центральний вузол;

лінійка дальностей із движком.

Вивірка ПУО-9М

а) Перевірка перпендикулярності лінійок координатора.

б) Перевірка слушності установки конусів на лінійках координатора.

в) Перевірка рівнобіжності лінійок координатора відповідним лініям координатної сітки планшета.

Г) Визначення систематичної помилки приладу

де - помилки дальності (напрямки) - різниця дальностей (напрямків), отриманих на ПУО й аналітично.

Систематична помилка обов'язково враховується при підготуванні даних на ПУО.

Підготовка ПУВ до роботи.

Безпосередня підготовка ПУВ до роботи включає в себе :

- перевід приладу з похідного положення в робоче;

- орієнтування лінійок координатора;

- оцифровку кутомірного сектора;

- орієнтування та оцифровку лінійки дальностей та оцифровку шкал лінійок координатора;- нанесення на планшет точок ВП ,КСП , РЛС, пунктів спряженого спостереження.

- оцифровку знімного движка та побудування на лінійці дальностей графіка розрахованих поправок.

Оцифровку шкали кутомірного сектора проводять в дирекційних кутах , для чого над діленням кутомірної шкали ,позначеним нулем ,надписують αон .

Начинаючи з цього ділення ,вправо та вліво оцифровивають великі ділення кутомірної шкали.

Вправо значення дирекцій них кутів збільшуються ,а вліво зменшуються.

 

 

Рисунок. 2.3 - Кутомірні шкали координатора

 

Орієнтування лінійок координатора заключається в визначенні такого положення осей лінійок координатора відносно осей координатора ,при котрому район ВП знаходиться в нижній ,а район цілей в верхній части планшета.

 

Орієнтування лінійки дальностей в основному направленні:

переміщують каретку до сполучення нульового ділення ноніуса з нижнім діленням шкали вертикальної лінійки координатора ,позначеного точкою, а потім переміщують каретку з кутомірним вузлом до сполучення нулевого ділення ноніуса з правим(лівим) діленням шкали горизонтальної координатної лінійки, та фіксують положення картки стопорним гвинтом, а потім наносять на планшет точку в центрі кутомірного вузла .

переміщують каретку по вертикальної координатної лінії до сполучення нульового ділення ноніуса з верхнім діленням шкали ,позначене точкою, а потім фіксують лінійку дальностей за допомогою стопорного гвинта розташованим на фланці.

переміщують правий або лівий ноніус так, щоб його нульове ділення зі впало з більшим діленням шкали кутомірного сектора відповідаю чого дирекційному куту направлення (0-00,15-00,30-00,45-00) , а потім фіксують цей ноніус на рухомому секторі за допомогою затисного гвинта та відмічають буквою ”О”(основний)

 

Для зручності роботи можна користуватись таблицею

 

Дирекційний кут основного напрямку стрільби Дирекційний кут від якого орієнтується ПУВ
від 0-00до 7-0О від 8-00 до 22-00 від 23-00 до37-00 від 36-00 до52-00 від 53-00 до0-00 0-00 15-00 30-00 45-00 0-00

 

Проводиться орієнтування ПУВ .

Лінійка дальності ПУВ встановлюється паралельно вертикальної лінії кілометрової сітки планшету. Кутомірний ноніус на вибраний дирекційний кут від якого орієнтується ПУВ і в цьому положенні закріплюється. З цього моменту переміщувати ноніус забороняється ,до на значення нового дирекційного кута основного напрямку.

 

 

 

Рисунок 2.4 - порядок орієнтування ПУВ

 

Рисунок 2.5 - квадрати котрі можна вибрати для ВП.

Рисунок 2.6 - розташування ВП в залежності від αон

 

Орієнтування лінійок координатора здійснюють за допомогою схем ,нанесених на кінцях цих, лінійок на котрих показані координатні осі Χ та Υ та ці направлення (направлення збільшування прямокутних координат ) в залежності від значення чотирьох дирекцій них кутів( 0-00,15-00,30-00, 45-00)

Для орієнтування лінійок координатора знаходять на кінцях цих лінійок значення дирекційного кута близьке до значення αон та навпроти знайденого кута визначають значення положення координатних осей Χ та Υ та їх направлення.

Після орієнтування лінійки дальностей проводять оцифровку її лівої шкали та оцифровку шкал лінійок координатора, наносять ВП, КСП на ПУВ та проводять контроль їх нанесення.

- відповідно до координат ВП, КСП і цілей в обраному масштабі роблять оцифровку лінійок координатора, починаючи з квадрата розташування ВП;

перекреслюють непрацюючі половини ноніусів координатних лінійок (робоча половина ноніусу спрямована убік зростання оцифровки лінійки);

- оцифровують ноніуси в залежності від масштабу: для роботи в масштабі 1:25000 над п'ятим і десятим штрихами робочої половини надписують 25 і 50.

 

Рисунок 2.7 - порядок оцифровці лінійок координатора

По заданим координатам наносяться на планшет вогнева позиція та командно спостережний пункт.

Через отвір у прозорому диску нанести гострим олівцем точку на планшет та позначити її значком ВП/КСП, використовуючи для цього трафаретний виріз на цьому ж диску.

Для зручності нанесення цілей на ПУВ ,заданих в полярних координатах через точку СП проводиться лінія ,паралельна горизонтальній лінії координатної сітки планшета.

Визначення топографічних даних на ПУВ-9

 

Нанести ціль на планшет;

Відпустити зажимний гвинт центрального вузла, повернути лінійку дальності так, щоб її правий зріз співпав з точкою ВП та прочитати по шкалі дальностей дальність до цілі /Дцт/.

На кутомірній шкалі сектору по кутомірному ноніусу прочитати доворот від основного напрямку дцт

Порядок нанесення цілі на ПУВ-9

По полярним координатам:

-поворотом лінійки дальностей на шкалі дирекційних кутів ПУВ по кутомірному ноніусу встановити заданий дирекційний кут з СП на ціль та затиснути зажимний гвинт центрального вузла;

- переміщаючи центральний вузол вгору-вниз сполучити задану дальність Дк з точкою СП. На нерухомому та рухомому секторах накреслити лінію навпроти цілої поділки кутоміра.

- не збиваючи центрального вузла відпустити затискний гвинт ,та сполучити правий зріз лінійки дальностей з точкою ВП та прочитати Дцт дцт та зняти поправку на зміщення ПЗ

Нанесення цілі по прямокутним координатам на ПУВ проводиться так, як і нанесення бойового порядку.

 

Рисунок 2.8 - порядок визначення топографічних даних на ПУВ

 

 

Побудова графіка розрахованих поправок на лінійці дальності ПУВ.

Рисунок 2.9 – Побудова ГРП на лінійці дальгості ПУВ

Побудову графіка роблять у такому порядку:

- установлюють верхній зріз движка на розподіл шкали лінійки дальностей, що відповідає топографічної дальності ;

- на лінійці дальностей на перетинанні верхнього зрізу движка з похилою лінією Д опорної завдають точку (так надходять із 3-мя Д опорними);

- з'єднують три точки послідовно суцільною лінією, поправки напрямку надписують зліва (справа) із точністю до 0-01;

- дальність до цілі обчислену (Добц ) зчитують із лінійки дальностей, інтерполюючи між похилими лініями і лінією ГРП по верхньому зрізі движка;

- доворот обчислений (¶обц )одержують додаванням (D¶ ) із ГРП і доворотом топографічним ¶обц = ¶ т ц +( +/- D¶)

 

2.7.8 Поняття про віяло взводу і батареї. Визначення інтервалу віяла.

Віялом батареї (взводу) називають взаємно узгоджений напрямок стволів гармат для ведення вогню. Він може бути:

- рівнобіжним;

- зосередженим;

- по ширині цілі.

Батареї (взводу) для стрільби по цілі призначають:

- зосереджений;

- віяло по ширині цілі.

При призначенні віяла по ширині цілі розраховують інтервал віяла розривів:

а) При ПЗ < 5-00

, або Iв =

=200 м

nор = 6 Þ

=8300 м. = 0-50

nгар = 6 Þ

Кв=0,4

б) При ПЗ ³ 5-00 віяло по ширині цілі розраховують за допомогою ПРК-69.

 

2.7.10 Команда для відкриття вогню по цілі при визначенні установок способом повної підготовки

У команді для відкриття вогню по цілі при визначенні установок засобом повного підготовка вказують:

- позивні підрозділу, що залучається до виконання вогневої задачі; попередню команду "Стій"; номер і характер цілі;

- снаряд (вид снаряда);

- тип підривника і його установки;

- заряд (номер заряду);

- шкала тисячних (нормалізована);

- приціл (стрибок прицілу);

- рівень;

- доворот від основного напрямку;

- розмір віяла;

- кількість установок кутоміра (при стрільбі на 2-х установках);

- - тривалість і порядок ведення вогню;

- виконавчу команду.

Наприклад:

"Дніпро" Стій. Ціль 101-я, піхота, укр., ОФ, підривник осколковий і фугасний. Заряд 2. Шкала тисячних. Приціл 268. Стрибок 4. Рівень 3004. Основний напрямок - 0-78. Віяло 004. Установок дві. Батареї по б снарядів: 4 снаряда швидкий, інші 10 постріл. Вогонь!"

2.8 Організація управління вогнем.

Управління вогнем батареї включає:

− одержання вогневих задач (вибір цілей для поразки при виконанні задача за власною ініціативою).

− з'ясування вогневих задач і умов їхній виконання;

− ухвалення рішення на виконання вогневих задач;

− постановку вогневих задач і контроль їх виконання.

Управління вогнем батареї повинно бути стійким, оперативним, потайливим і здійснюватися так, щоб необхідний ступінь централізації при управлінні вогнем сполучилася з наданням підлеглим ініціативи при виконанні вогневих задач в інтересах загальновійськових підрозділів.

Рішення на виконання вогневих задач за власною ініціативою командир батареї приймає на підставі вивчення обраних для поразки цілей і умов виконання вогневих задач.

Приймаючи рішення на виконання вогневих задач командир батареї визначає:

- цілі для поразки; задача стрільби;

- час відкриття /готовності/ і припинення вогню;

- кількість що залучаються до стрільби по кожній цілі взводів, гармат;

- види вогню;

- засоби обстрілу цілей;

- снаряд, підривник, заряд і вид траєкторії;

- порядок виконання вогневих задач;

- засіб визначення установок для стрільби на поразку;

- засоби, що залучаються для коректування вогню;

- витрата снарядів;

- міри безпеки для своїх військ;

- сигнали виклику /відкриття/, переносу і припинення вогню.

Приклад доповіді рішення на поразку цілі командиром батареї: "Вирішив зосередженим вогнем подавити піхоту, на непідготовленій позиції. До вогневої поразки залучити 1 вогневий взвод, 1 установка прицілу, 1 установка кутоміра, віяло по ширині цілі 0Ф-462Ж, підривник РГМ-2, Заряд 2-й, траєкторія навісна, засіб визначення установок для стрільби, на поразку - пристрілювання з далекоміром, коректування вогню на поразку по НЗР".

При постановці вогневих задач, виконуваних без пристрілювання цілі, командир дивізіону (командир батареї) подає команду, притримуючись такої послідовності

- Циркулярний позивний дивізіону /позивні КНП батарей, що залучаються до виконання вогневих задач/;

- попередня команда "Стій" або "Увага"

- тривалість ведення вогню /якщо потрібно/;

- номер і характер цілі;

- задача стрільби /якщо потрібно/;

- координати і висота /кут місця/ цілі;

- слово "Внакладку" або "Шкалою";

- фронт і глибина цілі в метрах, кількість установок кутоміра /якщо їх дві/;

- витрата снарядів; виконавча команда.

При необхідності в команді крім того, можуть бути зазначені:

- ознаки спостережливості і рухливості цілі;

- снаряд;

- підривник і його установки; заряд; вид стрільби.

Приклад: 1. Командир дивізіону наказав: "Дніпро" Стій! Ціль 111-я, піхота укрита. Подавити. X=98511 Y=77862 h=30 м,Фц=200 Гц=150 м. Витрата 1/2 норми"

2.Командир дивізіону наказав:

"Дніпро" Стій. Вогневий наліт 12 хв. Ціль 114-я, піхота укрита. Подавити. Х=96040 У=77377 h=20 м Фц=250 Гц=200. Витрата 1/4 норми".

3. Командир батареї наказав:

"Дніпро" Стій! Ціль 114-я, піхота укрита. ОФ, взр. "Ф" Зар. 1-й, щк. тис. Пр.306 ск.4 Рівень 29-81 ОH+1-54 віяло 0-05, установок 2 по 7 сн., 4 сн. швидким інші 3 постріл. Вогонь".

Команди /розпорядження/ командира дивізіону при постановці задач батареям передаються одночасно на пункт управління вогнем дивізіону і на КНП батарей, що залучаються до виконання вогневих задач

Начальник штабу дивізіону контролює слушність передачі команди на ВП, при необхідності доповнює команду відсутніми даними /наприклад, номером заряду/ і дає вказівка обчислювачам про розрахунок установок для стрільби.

Задача на обслуговування стрільби підрозділам артилерійської розвідки командир дивізіону ставить особисто або через начальника штабу.

При постановці вогневих задач, виконуваних із пристрілюванням цілі, командиром дивізіону (командиром батареї), команда подається в такому порядку:

- циркулярний позивний дивізіону (батареї) /позивні КНП батарей, що залучаються до виконання вогневих задач/;

- попередня команда "Стій";

- номер і характер цілі;

- координати і висота /кут місця/ цілі;

- порядок пристрілювання /однією або кожною батареєю/ і засіб пристрілювання;

- вид. снаряду, тип підривника і його установки /якщо потрібно/;

- вид стрільби /якщо потрібно/;

- віяло /при пристрілюванні батарейними залпами або чергами/;

- порядок ведення вогню;

- виконавча команда "Зарядити" або "Вогонь".

Наприклад: 1. "Десна. Стій! Ціль 101-я,піхота укрита. Пункт третій /КНП дивізіону. 43-70, 2130, мінус 0-12. Пристрілювання "Дніпром" із далекоміром. "Дніпро", основному 1 снаряд. Вогонь". (дивізіон).

2. "Десна. Стій! Ціль 101-я,піхота укрита. Батарейний 43-70, 2130, мінус 0-12. Пристрілювання із далекоміром. Третьому 1 снаряд. Вогонь". (батарея).


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 58; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.068 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты