Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення коректур за допомогою приладу для розрахунку коректур.
Читайте также:
  1. А) Методи розрахунку
  2. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  3. Алгоритм розрахунку сіткових графіків
  4. Вибір нафтогазоперспективних об’єктів до першочергового пошукового буріння за допомогою експертних систем
  5. Види доз іонізуючих випромінень, одиниці їх вимірювання, порядок розрахунку і застосування
  6. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  7. Визначення бюджету просування
  8. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  9. Визначення величини базових змінних витрат підприємства
  10. Визначення величини базових постійних витрат підприємства

Правила підготовки ПРК до пристрілювання і схема роботи з визначення коректур на ньому викладені в описі інструкції з експлуатації приладу.

В основу визначення коректур за допомогою ПРК закладені точні формули

(1.1) і (1.2) з деякими змінами, для того щоб робота по підготовці приладу до роботи була більш раціональною. Замість дальності до розриву Др при підготовці приладу використовують дальність до цілі, тобто приймають Др=Дк. Це дозволяє підготувати прилад ще до стрільби. Природно, що таке допущення приводить до появи помилок визначення коректур. Розрахунки показують, що ці помилки невеликі і цілком припустимі на практиці.

Унаслідок того що на приладі немає шкал синуса і косинуса, синуси і косинуси виражаються через інші тригонометричні функції. Таким чином, формули для розрахунку коректур дальності і напрямки, реалізовані доцільно вести по обмірюванихвідхиленнях.

При цьому формули застосовані в ПРК-69, мають вид:

)

Знак «±» залежить від положення ВП щодо площини стрільби.

За допомогою приладу коректури дальності і напрямку розраховуються в два прийоми. За допомогою правого кола визначають значення коректур унаслідок відхилення розриву по Дальності уздовж лінії спостереження Д прав і Д лів, тобто враховують другі складові формул За допомогою лівого кола визначають значення коректур унаслідок відхилення розриву по напрямку, а за допомогою правого кола визначають значення коректур унаслідок відхилення по дальності.

При одержанні відхилення по дальності і напрямку задача вирішується одночасно

ΔД= ΔДЛІВ+ ΔДПРАВ

Δд= ΔдЛІВ+ ΔдПРАВ

3.10.1 Особливості переходу до стрільби на поразку при ПЗ >5-00

До стрільби на поразку переходять після введення коректури на прийняте відхилення розривів по лінії спостереження, що дорівнює:

- 50 метрів - при стрільбі по цілям глибиною менше 100 метрів,

- 100 метрів - при стрільбі по цілям глибиною 100 метрів і більш; при влученні в ціль; при влученні в групову ціль, якщо розривши відбувся поблизу дальньої або ближньої її межи, приймають розрив відповідно перельотним або недольотним на 1/2 глибини цілі.

-

3.11 Максимальні розміри не спостережних групових цілей. Засоби обстрілу ціліНерухомі не спостережні /візуально з наземних СП/ відкрито розташовані неброньовані цілі, як правило, знищують, укриті і броньовані цілі - подавляють або знищують.

Стрільбу на поразку ведуть до витрачення призначеної кількості снарядів, дотримуючи при цьому встановлений засіб обстрілу цілі і порядок виконання вогневої задачі.

3.11.1 Максимальні розміри неспостережної групової цілі

Підрозділ Кіл-ть гармат в батареях Розміри цілі, м
Фронт Глибина
дивізіон 4-6
 
батарея 4-6
 

Якщо фронт або глибина групової цілі менше 150 м при дальності стрільби до 6 км, 200 м при дальності стрільби від 6 км до 16 км і 300 м при дальності стрільби понад 16км, то відповідні розміри цілі при призначенні витрати снарядів /при стрільбі по цілям, для яких норми витрати снарядів дані на 1 га/ до засобу обстрілу цілі приймають відповідно рівними 150, 200 і 300 метрів.

Розміри окремої цілі для призначення витрати снарядів і засобу її обстрілу. Приймають по фронті і глибині рівними 150 м при дальності стрільби до 6 км, 200 м при дальності стрільби від 6 до 16 км і 300 м при дальності стрільби понад 16 км.3.11.2 Засоби обстрілу цілі

Батарея при виконанні вогневих задач , як самостійно, так і в складі дивізіону веде стрільбу на одній або трьох установках прицілу й одній або двох установках кутоміра.

- При призначенні засобу обстрілу цілі батареєю визначають: число установок прицілу; розмір стрибка прицілу /шкали/ і шкали підривника /трубки/;

- число установок кутоміра;

- інтервал віяла і доворот праворуч при стрільбі на двох установках кутоміра;

- витрата снарядів на гармату-установку.

3.11.3 Послідовність зміни установок прицілу і кутоміра. Норми витрати снарядів при поразці нерухомих не спостережних цілей

Послідовність зміни установок прицілу і кутоміра.

Батарея при самостійній стрільбі і стрільбі в складі дивізіону з розподілом ділянок цілі між батареями зміну установок прицілу здійснює за схемою: П, П+DП, П-DП, де:

П - обчислена по цілі/центру цілі/ установка прицілу;

DП - розмір, стрибка прицілу, рівний 1/3 глибини цілі з округленням у меншу сторону до цілих розподілів прицілу.

При стрільбі на двох установках кутоміра батарея спочатку веде вогонь на обчисленій установці кутоміра і по черзі на всіх установках прицілу, а потім робить доворот праворуч на половину інтервалу віяла і веде вогонь на другій установці кутоміра в аналогічному порядку.

Норми витрати снарядів при поразці нерухомих не спостережних цілей

  Відкрито розташовані й укриті танки, БМП /БТР/,/ОЖС/ Батарея /взвод/ укритих буксир. гармат, мінометів Неброньовані цілі і ЖС відкрито /ОЖС/ ПУ і неброньовані РЛС, розташовані відкрито
подавлення знищення
122 мм  
152 мм I50/-/ 55/20/ 9/6/ 60/35/

Примітка:- N - штуки на Га

- N - ПП, ПІР /пристрілювання, перенос вогню від R N зменшується на 1/4/;

- N - для скороченого підготовка N, DП, DIВ збільшують у 1,5 разу;

-

3.12 Пристрілювання з далекоміром і стрільба на поразку при ПЗ <5-00

Дальності спостереження: ДС-1- не більше 3 км, ДС-2 - не більше 5 км, квантовий далекомір - в межах дії далекоміра.

Порядок пристрілювання.

На вирахуваних установках основній гарматі призначають один постріл. За виміряними відхиленнями по розриву визначають коректуру та призначають ще один постріл.

До стрільби на поразкупереходять після введення коректур в дальність не більше як 100 м, а в напрямку – не більше 0-10, або при влученні в ціль.

Якщо отримано влучення в групову ціль, упроваджують коректури на виміряне відхилення розриву від центру цілі.

Визначення коректур:

При ПЗ < 5-00 розрахунком DП = - , b = – a . Кв + Кк

При ПЗ ³ 5-00 за допомогою ПРК, ПУВ та МК.

Підготовка ПРК.

Лівий П р а в и й

 

Д Д

шк cosec шк sec

 

У У шк. ctg шк. tg

 

Для отримання коректур дальності в поділках прицілу позначку Д сумістити з величиною ΔХ і против 1 зробити позначку П.

Коректування під час стрільби на поразку

  Гц <100 м Гц ³ 100 м
при перевазі знаків 25 м 2/3 Гц
при всіх однакових 50 м Гц

Віяло коректують тільки при ПЗ < 5-00 коли Фр більше або менше Фц у 1,5 рази шляхом з'єднання або роз'єднання вогню. ΔJв=

При ПЗ ³ 5-00 віяло розривів не коректують.

Особливості стрільби на рикошетах.

Якщо під час пристрілювання отримано 2 повітряних розриви, які не дали спостереження за дальністю, призначають установку підривника на фугасну дію (для закінчення пристрілювання).

Якщо під час стрільби на поразку отримано менше половини повітряних розривів, то підривник призначають осколковий і продовжують стрільбу на поразку.

 

3.13. Особливості пристрілювання із спряженим спостереженням

Якщо за допомогою приладу є можливість виміряти відхилення розриву від цілі тільки по напрямку, то для визначення коректур необхідно такі виміри робити з двох /і більш/ різноманітних пунктів - пунктів сполученого спостереження.

Рисунок 3.6 – сутність пристрілювання зі спряженим спостереженням

Сутність пристрілювання полягає в тому, що по відхиленням розриву від цілі, виміряного з правого "П" і з лівого "Л" пунктів, визначається положення розриву щодо осей ЦX і ЦZ, пов'язаних із площиною стрільби.

3.13.1 ПОРАЗКА ЦІЛІ З ПРИСТРІЛЮВАННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ СПРЯЖЕНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ (СС).

Кут засічки ( γ ) не менше 1-00. Розвідникам вказують точку цілі, в яку треба наводити прилади.

Порядок пристрілювання.

На вирахуваних установках основній гарматі призначають один постріл. За виміряними відхиленнями по розриву визначають коректуру та призначають ще один постріл.

До стрільби на поразкупереходять після введення коректур в дальність не більше як 100 м, а в напрямку – не більше 0-10, або при влученні в ціль. Якщо отримано влучення в групову ціль, упроваджують коректури на виміряне відхилення розриву від центру цілі.

Визначення коректурза допомогою ПРК, МК та ПУВ.

(підготовка ПРК здійснюється по шкалам чисел)


Підготовка ПРК.

Л і в и й П р а в и й

 

Д Д

 

               
     
     
 
 

 


 

у у

       
   

 

 


Для отримання коректур дальності в поділках прицілу позначку Д сумістити з величиною ΔХ і против 1 зробити позначку П.

При підготовці ПРК та визначенні коректур використовують тільки (зовнішню) шкалу чисел.

 

γ = aл + aп γ = aл– aп γ = aп – aл


DД = Кл × Л – Кп × П; Кл = ; Кп = ; b = – a . Кв + Кк

(Кл, Кп розраховують з точністю до цілих чисел)

Коректування стрільби під час стрільби на поразку по СЗР.

  Гц < 100 м Гц ³ 100 м
при перевазі знаків 25 м 2/3 Гц
при всіх однакових 50 м Гц

Якщо на пунктах СС /при ПЗ<5-00 для найбільш зміщеного пункту СС/ вимірюють бічні відхилення розриву /ЦГР/ від цілі, то коректури дальності визначають за допомогою ПРК або розраховують по формулі:

де: ДЛ, ДП - дальності до цілі в метрах із лівого і правого СП; g - кут засічки в розподілах кутоміра; Л, П- Бічні відхилення розривів від цілі відповідно для лівого і правого СП із їхніми знаками /праворуч - "плюс", ліворуч - "мінус"/ у розподілах кутоміра. Коефіцієнти і розраховують з округленням до цілих чисел. Коректури напрямку визначають за допомогою ПРК або розрахунком так само, як при пристрілюванні за допомогою далекоміра

Dd = (-a) КВ ± Кк100 Х


3.14 Поразка цілі з пристрілюванням із спостереженням за знаками розривів (СЗР)

Застосовують коли неможливо виконати пристрілювання за виміряними відхиленнями.

Порядок пристрілювання.

На вирахованих установках призначають основній гарматі один постріл. Якщо виміряне тільки бокове відхилення, виводять розрив на ліню спостереження, приймаючи відхилення за дальністю рівним нулю. Отримавши знак вводять коректуру на величину першої вилки рівною 200 м у сторону цілі. В залежності від відхилення величина першої вилки може бути зменшена або збільшена. Так діють до отримання протилежного знаку. Після отримання протилежного знаку половинять вилку.

До стрільби на поразку переходять на середині 100 м вилки при глибині цілі

менше 100 м, та на середині 200 м вилки при глибині цілі ³ 100 м, а також при влученні в ціль.

Визначення коректур: а)за допомогою ПРК, МК та ПУВ

Підготовка ПРК.

Л і в и й П р а в и й

Д Д

шк cosec шк sec

 

               
     
       
 
 

 


у у

шк ctg шк tg

       
   

 

 


Для отримання коректур дальності в поділках прицілу позначку Д сумістити з величиною ΔХ і навпроти 1 зробити позначку П.

б)При ПЗ < 5-00 крім того розрахунком за допомогою Кв та Кк.


DП= - , b = – a Кв + Кк

Кв = ; Кк =

Коректування під час стрільби на поразку.

  Гц < 100 м Гц ³ 100 м
при перевазі знаків 25 м 2/3 Гц
при всіх однакових 50 м Гц

Якщо ціль розташована в безпосередній близькості від своїх військ(на віддалі не більше 400 м)то вирахувані установки визначають на точку, винесену від цілі на 200-400 м в бік противника.

При пристрілюванні наближають розриви до цілі з боку противника стрибками 100-200 м до отримання протилежного знака або влучення в ціль, після цього вилку половинять, а якщо необхідно продовжують пристрілювання або, після введення коректури переходять до стрільби на поразку. При наближені розриву до цілі величина стрибка може бути зменшена.

3.15 Поразка цілі снарядами з дистанційним підривником.

3.15.1 Пристрілювання на повітряних розривах.

Пристрілювання цілі проводять за допомогою далекоміра або СС, з приладом у якого вивірене місце нуля. Заряд вибирають так, щоб Врв не перевищувало 20 м.

Порядок пристрілювання

На врахованих установках прицілу, підривника, кутоміру та рівні збільшеному на 10¸20 поділок призначають основній гарматі один постріл. Якщо отримано наземний розрив, то рівень збільшують на 5 ¸10 поділок та призначають ще один постріл. При отриманні повітряного розриву на цих же установках призначають 4 постріли за темпом, що забезпечує визначення кожного розриву.

Після засічки не менше 3-х повітряних розривів визначають коректури (DП,DN,β,ΔРв) та переходять до стрільби на поразку з віялом по ширині цілі на одній установці прицілу та 1-2-х установках кутоміру.

 

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 39; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.038 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты