Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення коректур.
Читайте также:
  1. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  2. Визначення бюджету просування
  3. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  4. Визначення величини базових змінних витрат підприємства
  5. Визначення величини базових постійних витрат підприємства
  6. Визначення відстаней до небесних світил
  7. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  8. Визначення геологічних показників результатів ГРР
  9. Визначення дальності до цілей
  10. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).

Начальник РЛС доповідає відхилення розривів по дальності в метрах (DД), по напрямку в поділках кутоміру (a).

DП = – , b = – a

 

Стрільбу на поразку ведуть як по не спостереженій цілі.

Розміри цілі приймають рівними 150´150 при дальності стрільби до 6 км; 200´200 при дальності стрільби більше 6 км;

На 3-х установках прицілу, 1-2-х установках кутоміру (2 установки кутоміру призначають якщо Jв>25 м при стрільбі по укритим і броньованим цілям, Jв>50 м при стрільбі по відкрито розташованим неброньованим цілям);

Норму витрати снарядів зменшують на 1/4.

Nгр/уст =

3.18 Умови визначення установок для стрільби за даними при стрілки /створення/ репера

При визначенні установок для стрільби за даними пристрілювання /створення/ реперів координати вогневих позицій, репера і цілі повинні бути визначені з точністю не нижче, чим при повному підготуванні.

Репери пристрілюють /створюють/ основним гарматам батареї. Наземні Репери пристрілюють /створюють/ осколково-фугасними або димовими снарядами, призначаючи заряди того ж номераі, як правило, тієї ж партії якими намічають стрільбу по цілі

Якщо стрільбу по цілі намічають зарядами інших партій, то враховують поправку на різнобій цих партій зарядів.

Пристріляні по реперу поправки дальності і напрямки для даного снаряда вирішується використовувати для іншого снаряда, якщо табличні поправки на відхилення умов стрільби для цих снарядів однакові.

При створенні репера за допомогою технічних засобів розвідки дальність зарубки розривів не повинна перевищувати:

- для далекоміра ДС-1 - 2 км;

- для далекоміра ДС-2 - 4 км;

- для квантового далекоміра, РЛС і підрозділів звукової розвідки - меж дальності дії.;

Якщо репер створюється за допомогою СН, то дальність зарубки розривів не повинна перевищувати 4 км при взаємній видимості пунктів і куті зарубки, не менше 1-00. При відсутності взаємної видимості пунктів, а так само при дальності зарубки більш 4 км кут зарубки повинний бути не менше 2-50. Метод опрацювання даних зарубок - аналітичний /при куті зарубки 2-50 і більш вирішується використовувати графічний засіб/.

Кількість реперів може бути визначено, виходячи з припустимих меж переносу вогню від репера. Ці межі при настильній і навісній стрільбі зі гармат складають 2 км по дальності і 3-00 по напрямку.Таким чином, один репер забезпечує перенос вогню на цілі по глибині в межах 4 км по фронті - у межах 6-00

 

3.18.1 Пристрілювання дійсного реперу

Застосовують, коли неможливо створити фіктивний репер. ПЗ менше 5-00. Координати і висота реперу відомі.

Порядок пристрілювання.

На вирахуваних установках основній гарматі призначають один постріл. Якщо після першого пострілу виміряне тільки бокове відхилення розриву, виводять розрив на лінію спостереження, приймаючи відхилення по дальності рівним нулю. Отримавши знак, приймають розрив перельотним (недольотним) по лінії спостереження на величину першої вилки (200 м), вводять коректури.

Таким чином діють до отримання розриву протилежного знаку, після чого половинять вилку. Отримавши протилежний знак вводять коректуру в 100 м та призначають два постріли.

Пристрілювання ведуть до отримання :

­ забезпеченої вилки рівній 100 м;

­ забезпеченої накриваючої групи.

Пристріляними установками по реперу вважаються:

­ установки, які відповідають забезпеченій накриваючій групі;­ середині забезпеченої вилки;

­ за наявністю незабезпеченої накриваючої групи відшукують вилку рівну 100м.Пристріляними установками є установки які відповідають незабезпеченій накриваючій групі, з веденням коректури в 1 Вд у сторону меншої кількості знаків.

Вилка рахується забезпеченої, коли є не менше 2-х недольотів на ближній межі і не менше 2-х перельотів на дальній межі.

Накриваюча група, рахується забезпеченої якщо при стрільбі на однім куті узвишшя отримано не менше 2-х перельотів і двох недольотів.

Визначення пристріляних поправок дальності і напрямку

Пристріляну поправку дальності /напрямки/ визначають, віднімаючи з пристріляної дальності /пристріляного довороту від основного напрямку /топографічну дальність до репера /топографічний доворот/.

D = -

D = -

, - визначають на ПУВ або аналітично /або по карті/

h = hСП+Dh

де

Dh = 0,001 ДК x МR

де МR - кут місця R - у розподілах кутоміра /Примітка: Dh збільшують на 5% /

знаходять по ТС по пристріляному куті прицілювання

а)Пристріляний кут прицілювання дорівнює пристріляному прицілу /у тисячних/, якщо пристрілена установка рівня відповідає перевищенню репера над ВП.

= (ТС)à

б)Якщо пристріляної установки рівня не відповідає перевищенню репера над ВП, то для визначення необхідно:

- визначити пристрілений кут узвишшя як суму установки прицілу в тисячних і установки рівня, зміненої на 30-00;

- знаходять поправку на перевищення репера над ВП;

- віднімають поправку на перевищення /з урахуванням знака/ із пристріляного кута підвищення та одержують пристріляний кут прицілювання

= [ +( - 30-00)]- (± ) (ТС)àПорядок розрахунку приведений для умов, коли рівень пристріляний не відповідає висоті репера над рівнем моря, тобто розмір ±Dh враховує різницю висот R пристріляної і нової висоти репера отриманому виконуючу вогневу задачу по точним прямокутним (полярним) координатах причому: "+",якщо нова висота більше і "-", якщо нова висота менше;

Визначення установок для стрільби в батареї переносом вогню від репера.

Перенос вогню від репера повинний випливати за пристрілюванням репера через можливо менший проміжок години, але не більш ніж через 3 години при стійкій погоді.

Установки для стрільби переносом вогню визначають:

- засобом коефіцієнта стрільби;

- спрощеним засобом;

- графіком пристріляних поправок.

Перенос вогню засобом коефіцієнта стрільби застосовують при настильній і навісній стрільбі зі гармат, коли різниця напрямків стрільби по цілі реперу /кут переносу/ не перевищує 3-00, а різниця топографічних дальностей - 2 км.

Визначення обчислених дальності і довороту по цілі за допомогою ПУВ:

- для визначення обчисленої дальності на лінійці дальності ПУВ за допомогою движка завдають коефіцієнт стрільби "К";

- для визначення обчисленого до кутоміра від основного напрямку на ціль до топографічному довороту додають обчислену поправку напрямку рівну сумі пристріляної поправки , напрямку і поправку на різницю деривації по цілі і реперу.

Визначення обчислених дальності і довороту по цілі розрахунком:

- обчислену дальність визначають як суму топографічної дальності до цілі до обчисленої підготовки дальності:

де:

- коефіцієнт стрільби, що розраховується з округленням до 0,1;

 

Доповідь про результати пристрілювання репера.

 

«_________». Пристріляв репер № ___, ________, снаряд _______, підривник ______, заряд _________, температура заряду _______, партія _____________.

Пристріляні установки: Пр ____, Рів _______, ОН _______.

Координати репера: ХR = _______, УR = ______, hR= ___.

Топографічні : Д = _______, ∂ =_______, ΔhR= ____

Пристріляні : Д =_______, ΔД = _____, Δ∂ = _______. Я “________”.

До перенесення вогню готовий.

Підготовка до перенесення вогню

Д = ________ ∂ = ________ hЦ = _____ ZЦ = ____

ΔД = К· 0,01Д = _______ ΔZ = Zц – ZR = _____

 

Д = Д + ΔД = ______ + ____ = ______

 

= ∂ + Δ∂ + ΔZ = ________ + _______ + ________ = ________


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты