Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Касове виконання державного бюджету за видатками
При розгляді даної теми студенти повинні звернути увагу на стадії виконання Державного бюджету України; з’ясувати, яким чином Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та яка роль покладається на Державне казначейство.

Студентам необхідно описати, яким чином відбувається:

- здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду;

- перерахування дотацій місцевим бюджетам;

- казначейське обслуговування одержувачів коштів Державного бюджету;

- зарахування коштів на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки;

- виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів.

Звернути увагу на ведення обліку та складання звітності про використання коштів Державного бюджету України.

 

Тема 5. Фінансова звітність про виконання бюджетів вищого і нижчого рівнів

Розкриваючи дану тему, студенти повинні звернути увагу на правила ведення обліку фінансових операцій, активів і фінансових зобов’язань держави. Пояснити, яким чином відбувається зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету та місцевих бюджетів. З’ясувати періодичність, структуру та терміни подання звітності про виконання місцевого бюджету.

2.6. Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в фінансових інспекціях обласного та місцевого підпорядкування

 

Базою практики студентів є органи Державної фінансової інспекції України. Найбільш детально студенту необхідно ознайомитися і проаналізувати організацію контрольно-ревізійної роботи в органах Державної фінансової інспекції. Студент повинен вивчити послідовність ревізійного процесу, його планування й процедури здійснення, зокрема планом роботи виступають наступні питання:

· ознайомлення з базою практики (структурою та функціями ДФІ та його окремих підрозділів);

· ознайомлення з порядком підготовки до проведення інспектування підприємств державного сектору економіки;

· ознайомлення з особливостями підготовки проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

· ознайомлення з порядком проведення інспектування суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

· проаналізувати етапи ревізії стану бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю;

· дослідити особливості проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;

· Організація охорони праці в органах Державної фінансової інспекції

По кожному написаному розділу зробити висновки, дати оцінку результатам аналізу та оформити відповідними аналітичними таблицями.

Теми обов’язково мають бути підкріплені відповідним практичним матеріалом.

 

Програма проходження виробничої практики в міських та районних фінансових інспекціях

 

Тема 1.Структура і функції ДФІ та його окремих підрозділів.

Студент вивчає:

- структуру ДФІ України місцевого, обласного підпорядкування;

- головні завдання і функції ДФІ України;

- організацію роботи та документообігу в управліннях;

- основні завдання і функції управлінь.

 

 

Тема2. Інспектування підприємств державного сектору економіки.

Студент вивчає:

- порядок підготовки до проведення інспектування підприємств державного сектору економіки. порядок проведення ревізії касових операцій;

- документальне оформлення результатів інвентаризації готівки в касі;

- порядок ревізії операцій на рахунках в установах банків;

- порядок ревізії розрахункових операцій, аналіз причин виникнення дебету і кредиту заборгованості по розрахунках з підзвітними особами, замовниками, постачальниками та підрядниками, з оплати праці;

- порядок проведення ревізії операцій з основними засобами, аналіз умов зберігання та експлуатації основних засобів;

- порядок проведення ревізії операцій з ТМЦ;

- порядок ревізії витрат на виробництво і собівартість продукції;

- порядок проведення ревізії готової продукції та її реалізації;

- проведення ревізії доходів і результатів діяльності;

- проведення ревізії власного капіталу та забезпечення капіталу

 

 

Тема 3. Аудит фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Студент вивчає:

- порядок підготовки проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів державного сектору економіки.

 

Тема4. Документальне оформлення результатів проведення ревізії фінансово-господарської діяльності суб’єкту господарювання державного сектору економіки.

Студент вивчає:

-порядок документального оформлення результатів проведення ревізії фінансово-господарської діяльності суб’єкту господарювання державного сектору економіки

 

Тема 5. Порядок реалізації результатів ревізії фінансово-господарської діяльності суб’єкту господарювання державного сектору економіки.

Студент вивчає:

Порядок реалізації результатів ревізії фінансово-господарської діяльності суб’єкту господарювання державного сектору економіки.

 

2.7. Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в управліннях пенсійного фонду обласного та місцевого підпорядкування

 

Під час проходження виробничої практики студент-практикант повинен:

· вивчити структуру організації (обласного, районного відділення Пенсійного фонду України) та особливості її функціонування;

· вивчити нормативно-правову базу установи, в який проводиться навчальна практика;

· ознайомитися з функціональними обов’язками, особливостями, формами і методами роботи працівника установи, що є базою практики;

· вивчити відповідно до нормативних документів вимоги до особистісних якостей і професійної діяльності працівника установи, що є базою практики;

· розглянути чинний механізм обліку надходжень коштів і контролю за сплатою зборів;

· з’ясувати, як здійснюється збір, перевірка і аналіз первинних документів, що надають платники, банки і відділи соціального захисту.

· проаналізувати роботу з залучення добровільних внесків у пенсійний фонд України для фінансування цільових соціальних програм.

По кожному написаному розділу зробити висновки, дати оцінку результатам аналізу та оформити відповідними аналітичними таблицями.

Теми обов’язково мають бути підкріплені відповідним практичним матеріалом.

 

Програма проходженню виробничої практики в управліннях пенсійного фонду обласного та місцевого підпорядкування

 

Тема 1. Загальне ознайомлення з роботою управління Пенсійного фонду України обласного або місцевого підпорядкування

Вивчення нормативно-правових документів, що регламентують діяльність Пенсійного фонду України: Закон України від 09.07.2003 № 1058-VІ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; Указ Президента України від 06.04.2011 № 384 «Про Положення про Пенсійний фонд України»; Постанова правління ПФУ від 26.12.2011 № 39-1 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України».

Студент вивчає:

- історичні аспекти розвитку пенсійної системи, передумови та мету створення Пенсійного фонду;

- основні завдання та нормативно-правові засади діяльності органу;

- організаційну структуру управління Пенсійного фонду України в (районі, місті, області);

- план роботи на рік, квартал.

Тема 2. Ведення персоніфікованого обліку громадян

Вивчення нормативно-правових документів, що регламентують ведення персоніфікованого обліку: «Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 23.06.2011 № 18-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.07.2011 за № 858/19596.

Студент вивчає:

- роботу відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж;

- впровадження інформаційної системи;

- облік застрахованих осіб та сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

- порядок ведення електронних облікових карток;

- використання даних персональної облікової картки;

- вимоги та порядок формування та подання звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду;

Студент аналізує статистичну звітність: чисельність електронних облікових карток.

 

Тема 3. Призначення пенсій

Вивчення нормативно-правових документів, що регламентують призначення пенсій: Постанова правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 № 4-3 «Положення про організацію прийому та обслуговування громадян органами Пенсійного фонду України за принципом «єдиного вікна».

Студент вивчає:

- роботу відділу з призначення пенсій;

- систему прийому та обслуговування осіб, що звертаються до органів Пенсійного фонду;

- схему дій спеціаліста підрозділу з обслуговування громадян;

- схему призначення пенсії за віком;

- порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень;

- порядок визначення показників середньої заробітної плати (доходу) враховується для обчислення пенсії.

Студент аналізує статистичну звітність: кількість осіб, що звертаються до відділу протягом дня, місяця; кількість осіб, яким призначено пенсію протягом місяця.

 

Тема 4. Виплата пенсій

Вивчення нормативно-правових документів, що регламентують виплату пенсій: Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.03.2012 № 158 «Стандарт надання послуги з призначення та виплати державної соціальної допомоги на догляд», Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.03.2012 № 158 «Стандарт надання послуги з призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

Студент вивчає:

- роботу відділу виплати пенсій;

- забезпечення організації роботи, пов’язаної з виплатою пенсій відповідно до законодавства;

- умови припинення виплати пенсій;

- систему нагляду та контролю за веденням особових рахунків;

- організацію,облік та зберігання особових документів.

Студент аналізує статистичну звітність: кількість справ, що припадає на одного фахівця відділу.

 

Тема 5. Система надходження платежів до Пенсійного фонду

Вивчення нормативно-правових документів, що регламентують надходження платежів: Порядок виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи, регламент роботи управління Пенсійного фонду України в місті (районі).

Студент вивчає:

- роботу відділу надходження платежів;

- систему нарахування та сплати внесків фізичними та юридичними особами;

- контроль за сплатою внесків.

Студент аналізує статистичну звітність: аналіз доходної частини бюджету Пенсійного фонду (на базі практики).

 

Тема 6. Ознайомлення з роботою відділу виконання бюджету та контролю за використанням коштів

Студент ознайомлюється з:

- забезпеченням фінансування та виплати пенсій;

- фінансуванням господарської діяльності Управління;

- організацією роботи по складанню та виконанню бюджету та кошторисів;

- системою контролю за цільовим використанням коштів.

 

2.8. Методичні вказівки по проходженню виробничої практики в страхових компаніях

Для досягнення мети практики студент за час проходження практики повинен вирішити наступні завдання:

· надати характеристику діяльності страховика;

· вивчити методику оцінки основних показників балансу страховика та їхнього застосування до прийняття рішення для страхувальника;

· надати оцінку організаційної структури страховика. Надати характеристику діяльності страховика. Навести особливості основних видів страхових послуг, що пропонуються страховою компанією на ринку страхових послуг;

· ознайомитись з ринковою позицією компанії: статусом, датою створення, фінансовою сіткою, видами ліцензійних продуктів, загальною кількістю договорів, фінансовими показниками (суми премій і сплат, розміром статутного й резервного фондів);

· ознайомитись з фінансовою звітністю страхової компанії за останні 3 роки й надати оцінку основних показників;

· виявити основні переваги для клієнтів одного з видів страхування майна з урахуванням структури страхового портфелю (обирається один з найбільших касових видів страхування майна);

· розглянути процес перестрахування.

По кожному написаному розділу зробити висновки, дати оцінку результатам аналізу та оформити відповідними аналітичними таблицями.

Теми обов’язково мають бути підкріплені відповідним практичним матеріалом.

Тема 1. Організаційна структура та характеристика страхової компанії

Дослідити етапи становлення страхової компанії на українському ринку. Надати характеристику страховій компанії на базі якої проходить виробнича практика.

Розглянути зв’язки, що існують між різними частинами страхової організації, поділ роботи на окремі завдання, що виконуються керівництвом, галузевими та функціональними управліннями (департаментами), відділами, секторами й іншими підрозділами центрального офісу та регіональної мережі компанії. Розглянути принципи на основі яких здійснюється формування організаційної структури страхової компанії.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 100; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты